Autoritățile vor avea la dispoziție un sistem informatic canadian (ViCLAS), ce va ajuta la identificarea criminalilor în serie

Exclusivitate

În perioada 2018-2021, la nivelul Poliției Române s-a derulat proiectul „MEMO – Mutual Exchange of Modi Operandi in Violent Crimes Cases”, finanțat de către Comisia Europeană, prin Fondul pentru Securitate Internă, beneficiar fiind Direcția de Investigații Criminale, structură din cadrul Poliției Române, în parteneriat cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Prin intermediul proiectului, a fost achiziționată licența asupra Sistemului de Analiză a Legăturilor dintre Infracțiunile de Mare Violență (ViCLAS). Licența ViCLAS a fost achiziționată de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție de la dezvoltatorul licenței, Royal Canadian Mounted Police – RCMP (Poliția Regală Călare a Canadei), și a fost pusă la dispoziția Inspectoratului General al Poliției Române prin contract de comodat, valabilitatea acesteia fiind până la data de 31.03.2024, urmând a fi apoi prelungită prin negociere directă cu deținătorul legal.

Polițiști și procurori anume desemnați

Dreptul de utilizare a licenței ViCLAS de către Poliția Română se exercită prin intermediul polițiștilor anume desemnați și pregătiți profesional în acest sens din cadrul Direcției de Investigații Criminale și ai structurilor teritoriale de investigații criminale, iar dreptul de utilizare a licenței ViCLAS de către PÎCCJ și parchetele subordonate acestuia se exercită prin procurorii anume desemnați în acest sens.

Ce se urmărește

Obiectivul principal al sistemului informatic ViCLAS este identificarea timpurie a asemănărilor și posibilelor legături între faptele penale comise în serie, prin subdivizarea metodologică, evaluarea și procesarea analitică pe baza comportamentului cercetabil al făptuitorilor, suspecților, inculpaților și condamnaților, cum ar fi comportamentul sexual, comportamentul verbal sau comportamentul fizic, implicați în cele mai complexe fapte și comparația cu infracțiunile sesizate, soluționate și nesoluționate. Evaluarea datelor introduse în sistemul informatic ViCLAS are ca obiective secundare:
a) identificarea infracțiunilor care fac parte dintr-o serie la nivel național și internațional;
b) investigarea infracțiunilor, prin raportare la cauze soluționate sau nesoluționate, pentru a stabili dacă acestea sunt similare cu cele deja comise, soluționate sau nesoluționate;
c) coroborarea urmelor infracțiunilor, conexiunilor și a indiciilor din dosarele vizând infracțiuni despre care se stabilește că sunt comise în serie.
Datele prelucrate în cadrul sistemului informatic ViCLAS provin din dosarele penale soluționate sau nesoluționate, precum și din baze electronice de date la care are acces Poliția Română.

Ce date sunt introduse

În sistemul informatic ViCLAS sunt introduse următoarele date:

-date și informații privind următoarele categorii de infracțiuni:

 • a) infracțiuni de omor și infracțiuni de tentativă la omor, cu sau fără autor identificat, ori cu mobil sexual sau necunoscut ori neclar, ori cu modalități speciale de comitere sau prognoză de repetare;
 • b) infracțiuni cu praeterintenție care au avut ca urmare moartea victimei, cu modalități speciale de comitere sau prognoză de repetare;
 • c) infracțiuni contra libertății și integrității sexuale, cu sau fără autor identificat;
 • d) dispariții de persoane, când se suspectează că acestea sunt rezultatul unor infracțiuni;
 • e) infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal sau infracțiuni de tentativă la lipsire de libertate în mod ilegal, comise prin răpire non-parentală;
 • f) infracțiuni de racolare a minorilor în scopuri sexuale;
 • g) infracțiuni de ultraj contra bunelor moravuri;

-date și informații privind cazuri de cadavre umane/fragmente de cadavre umane cu identitate necunoscută, când se suspectează că acestea sunt rezultatul unor infracțiuni;

-date și informații referitoare la fapte care fără a întruni elementele constitutive ale infracțiunilor mai sus enumerate, dacă acestea sunt de natură sexuală și au impact negativ psiho-emoțional asupra populației.

Informațiile vor fi stocate 70 de ani

În legătură cu infracțiunile și faptele prevăzute mai sus, în sistemul informatic ViCLAS sunt introduse următoarele date și informații:

 • a) privind făptuitorii/suspecții/inculpații/condamnații: numele și prenumele, numele anterior, sexul, data nașterii, locul nașterii, cetățenia, adresele de domiciliu și reședință, actuale și anterioare, pseudonimele, imaginea facială, numărul de referință, astfel cum acesta este prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 10/2012 pentru crearea cadrului legal necesar căutării automatizate a datelor de referinţă în relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene şi asigurării recunoașterii activităţilor de laborator referitoare la datele dactiloscopice, ocupația și calificările/angajare/condițiile de viață, descrierea semnalmentelor și date comportamentale;
 • b) privind persoanele dispărute: numele și prenumele, numele anterior, sexul, data nașterii, locul nașterii, cetățenia, adresele de domiciliu și reședință, actuale și anterioare, ocupația și calificarea/angajare/condițiile de viață, descrierea semnalmentelor;
 • c) privind persoanele vătămate: numele și prenumele, numele anterioare, sexul, data nașterii, locul nașterii, cetățenia, descrierea semnalmentelor și adresele de domiciliu și reședință, actuale și anterioare.
 • d) privind modul de operare, mobilul infracțiunii, scopul infracțiunii;
 • e) date referitoare la fapte și la caz, inclusiv probe și mijloace materiale de probă;
 • f) date privind relații și indicii, date privind obiecte și alte date relevante, cum ar fi cele despre arme sau autovehicule implicate și date despre administrarea cauzei.

Termenul de stocare a datelor și informațiilor din sistemul informatic ViCLAS este de 70 de ani de la momentul introducerii acestora în sistem.

spot_img

Articole recente

Ce fost ministru al Justiției și judecător CCR se bate în instanță cu autoritățile pentru bani reținuți nelegal din pensie cu titlu de CASS

La data de 29.12.2022, Pivniceru Mona Maria, în calitate de reclamantă,  s-a adresat unui complet de la Secţia a...

Mai multe articole din aceeași categorie