Un israelian lipsit de putere de convingere / A cerut în instanță 170.000 de euro, a primit de 100 de ori mai puțin

Exclusivitate

Cetățeanul israelian Ben Moshe Ronen s-a judecat, timp de 4 ani, cu firma S.C. EDEN PARK INVESTMENTS S.R.L. căreia i-a pretins restituirea unei sume de 870.017,13 lei ( aproximativ 170.000 de euro), El susține că acești bani ar fi reprezentat parte din împrumuturile acordate de el companiei pentru investiții imobiliare, conform unor contracte de împrumut.

Ben Moshe Ronen afirma că a încheiat acele contracte în calitatea sa de asociat cu 0,5% din capitalul social și de administrator în perioada 2008-2013 al societății în cauză și că plata împrumutului s-a făcut prin ordine de plată bancare, diverse chitanțe olografe și numerar.

EDEN PARK INVESTMENTS S.R.L a achiziționat, în aceeași perioadă de timp menționată, 960.800 metri pătrați de teren pe raza județului Călărași, în localitățile Nana, Ciocănești, Gurbănești si Independența. Pentru atingerea scopului societății, respective de cumpărare terenuri  și dezvoltare/promovare imobiliară, a mai creditat firma, alături de reclamantul Ben Moshe Ronen, si asociatul majoritar, Allied Eden Romania-Limited Partnership, cu suma de 9.623.888,76 lei. Societatea a ajuns să dețină la data de 31.12.2012 terenuri în valoare totală de 12.285 .973,70 lei. Situația este cuprinsă  în informațiile privind inventarul societății conform balanței de verificare din data de 31.12.2012.

Cum s-a apărat firma

Firma EDEN PARK INVESTMENTS S.R.L., reprezentată de un nou administrator, a susținut în fața instanței inexistența  respectivei creanțe, faptul că a existat un singur ordin de plată din 2010 pentru un credit de 9840 euro și că au avut loc retrageri în numerar din contul societății de către reclamant în calitatea sa de administrator, conform unor ordine de plată, pentru suma de 82.830,80 lei echivalentul de 31.430,30 euro. Pe baza înscrisurilor depuse de firma reclamată rezultă că valoarea creditării a fost de 47.126,10 euro și a rambursărilor de 46.058,29 euro pentru perioada 2008 -2012. În concluzie, au susținut avocații firmei, diferența ce i se cuvine de restituit cetățeanului Ben Moshe Ronen a fost de 1615,80 euro, creanța ne-evidențiată în contabilitatea societății .

Ce au stabilit judecătorii

Analiza înscrisurilor depuse de reclamant relevau existența unor împrumuturi certe în valoare totală de 47.126, 10 euro , și o restituire prin plăți directe sau retrageri  discreționare ale reclamantului din conturile  pârâtei în sumă de 46.058,29 euro, pentru  perioada 2010 – mai 2013. O altă expertiză a stabilit însă că, în perioada 2010-2012, reclamantul a retras în total 32.745,44 euro.

Judecătorii nu au omologat însă raportul de expertiză, în varianta căruia reclamantului i s-ar fi cuvenit restituirea sumei de 712.411,98 lei pe baza unor argumente precum inexistența unor documente  care să ateste realitatea împrumuturilor și succesiunea rambursărilor, concluziile conținând aspecte de ambiguitate sau de exces de competență.

În opinia instanței, nu a fost lipsit de semnificație în dezlegarea raporturilor juridice reale dintre părți faptul că toate actele, de modificare sau de prelungire a termenelor de restituire ori contractele de împrumut, au fost întocmite și semnate de reclamant în calitate personală de creditor și totodată în numele societății pârâte, în calitate de asociat și administrator al acesteia.

În consecință, tribunalul a luat în considerare elementele certe din documentele depuse de reclamant din care rezultă o creditare totală de 47.126,30 euro, și o restituire în valoare de 46.058,29 euro, creanța rămasă de plată fiind de 1615,80 euro. Pe cale de consecință, a admis în parte acțiunea și a obligat firma EDEN PARK INVESTMENTS S.R.L. să restituie reclamantului Ben Moshe Ronen suma de 1615,80 euro, la cursul BNR de la data plății.

Această soluție, dată de Tribunalul București în februarie 2018, a fost confirmată atât de judecătorii Curții de Apel București, cât și de cei de la Înalta Curte de Casație și Justiție.

spot_img

Articole recente

Fiscul nu i-a convins pe judecători să angajeze răspunderea unei persoane în solidar cu mama sa, urmărită penal și devenită insolvabilă

Prin Decizia de angajare a răspunderii solidare, emisă în decembrie 2021 de Administrația Națională a Finanțelor Publice - Direcția...

Mai multe articole din aceeași categorie