Bună de plată / O patroană, obligată de instanță să plătească propriei firme aproape 180.000 de euro

Exclusivitate

Curtea de Apel București a pronunțat, pe 2 octombrie 2020, sentința într-un proces având ca obiect angajarea răspunderii conform art.138 din Legea 85/2006, respctiv obligarea  debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvență, ca o parte a pasivului (datoriilor) să fie suportată de membrii organelor de supraveghere din cadrul societății sau de conducere, precum și de orice altă persoană care a cauzat starea de insolvență. Cu alte cuvinte, administratorul care a făcut datorii ce au condus firma în insolvență și faliment, poartă răspunderea și le va plăti pe persoană fizică.

Insolvență în 6 ani

În acest caz este vorba de firma Real Total Pro Agent de Asigurare SRL și de Tudor Liliana, persoana care a avut calitatea de asociat unic și administrator statutar al debitoarei începând cu 01.12.2005 și până la data de 16.08.2011, când a fost deschisă procedura de insolvență, așa cum reiese din adresa din 01.09.2011 emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Judecătorii Curții de Apel București au pronunțat în această cauză următoarea hotărâre:

Soluția pe scurt: Admite recursul. Cu majoritate: Modifică în tot sentinţa în sensul că: Admite cererea. Instituie răspunderea patrimonială a pârâtei pentru suma de 855.495 lei. Cu opinia separată a doamnei judecător Cristina Nicoleta Ioniţă în sensul instituirii răspunderii pentru suma de 66.156 lei. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 02.10.2020.

Datorii de 350.000 de euro

La data de 09.02.2012 a fost depus la grefa instanței Tabelul definitiv consolidat cuprinzând toate creanțele împotriva averii debitoarei, născute până la data deschiderii procedurii. Conform procesului verbal de verificare a creanțelor rezultă că împotriva averii debitoarei REAL TOTAL PRO AGENT DE ASIGURARE SRL dețineau o creanță certă lichidă și exigibilă un număr de (șase) creditori, în sumă totală de 1.699.522,35 lei ( aproximativ 350.000 de euro). Din analiza declarației de creanță se constată calitatea de creditor al Băncii Transilvania pentru suma de 1.298.755,93 lei. Documentele atașate declarației de creanță indică faptul că, la data de 11.04.2008, între cele două părți s-a încheiat contractul de  credit nr.269 cu scadență la data de 10.04.2023. La data deschiderii procedurii de insolvență (16.08.2011), creditul restant era în sumă de 866.791,25 lei.

Lipsa evidenței contabile

Judecătorii au stabilit că începând cu data de 31.12.2009 administratorul statutar nu a mai urmărit ținerea contabilității în conformitate cu legea, iar nedepunerea evidențelor contabile ar fi avut drept rezultat ascunderea modului în care au fost folosite bunurile societății. În consecință, a devenit imposibilă verificarea modalității de înregistrare a operațiunilor contabile, încălcându-se astfel dispozițiile art.27 alin.1 din legea nr.82/1991 raportat la art.196 alin .1 și art.73 alin.1 din Legea n r .31/1990.Potrivit Legii nr.31/1990 republicată, administratorii statutari sunt răspunzători față de societate pentru stricta îndeplinire a îndatoririlor stabilite de Lege, de Contractul de societate și Statut, fapt ce poate atrage acțiunea în răspundere în contradictoriu cu acesta, acțiune care în caz de faliment aparține și creditorilor.

Pachetul legislativ ce reglementează organizarea și ținerea contabilității impune principiul conform căruia un agent economic are, la baza funcționării sale, documente financiar contabile. Nerespectarea dispozițiilor legale privitor la organizarea contabilității nu are drept consecință doar o simplă neglijență sau necunoașterea legii, ci induce ideea de intenție de fraudă la lege în scopul de a se sustrage controlului autorităților de reglementare și control, al autorității statului în ansamblul său, privitor ia activitatea generatoare de venituri a societății precum și de a ascunde patrimoniul acesteia de creditorii urmăritori.

În aceste condiții, s-au considerat îndeplinite dispozițiile art.138 lit.”d” din legea nr.85/2006 cu completările si modificările ulterioare, în sensul că debitoarea, din culpa administratorului  Tudor Liliana, a ținut o contabilitate neconformă cu legea, urmărind în fapt producerea de daune în sarcina terților. Prin lipsa raportărilor de tip bilanțier și absenta registrelor de contabilitate începând cu data de 31.12.2009, s-a produs efectul urmărit de către administratorul societății,  în sensul că acesta a făcut imposibilă urmărirea activelor totale în sumă de 855.495.00 lei, compusă din 789.339 lei – active imobilizate și 66.156 lei creanțe. Aceasta este de altfel și suma pe care Curtea de Apel București a decis să o considere drept răspundere patrimonială în cazul administratorului SC Real Total Pro Agent de Asigurare SRL, Liliana Tudor.

spot_img

Articole recente

De ce i-au dat dreptate judecătorii avocatului Viorel Mocanu, reprezentantul PSD la BEC și fost agent guvernamental la CEDO, în litigiul acestuia cu ANI

Avocat, apropiat de PSD Viorel Mocanu este un avocat foarte apropiat de Partidul Social-Democrat și de reprezentanții săi. În 2018,...

Mai multe articole din aceeași categorie