Cum au fost obligate Gândul și Cancan să înceteze publicarea informațiilor vizând viața privată a miliardarului Daniel Dines

Exclusivitate

Antreprenorul Daniel Dines este unul dintre cei mai bogați oameni din România, cu o avere estimată la peste 2 miliarde de dolari.  El este cofondator al companiei UiPath, care oferă servicii ce au la bază automatizarea proceselor și facilitează construirea, implementarea și gestionarea roboților software care imită acțiunile oamenilor care interacționează cu sistemele și software-ul digital.

Cererea de ordonanță președințială

În decembrie anul trecut, miliardarul român, în calitate de reclamant, a depus o cerere, înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a III –a Civilă, în care a solicitat instanței, în contradictoriu cu pârâtul Gandul Media Network S.R.L., emiterea unei ordonanţe preşedinţiale, prin care a solicitat să se dispună:

  • până la data soluţionării definitive a acţiunii principale privind fondul cauzei, obligarea la încetarea şi interzicerea pentru viitor a publicării de către pârâtul Media Network SRL a unor noi articole sau înregistrări care să cuprindă informaţii vizând viaţa privată a reclamantului pe site-urile www.cancan.ro, www.gandul.ro sau pe orice alte site-uri deţinute şi/sau controlate de pârât şi prin orice alte mijloace, inclusiv, dar fără a se limita la, paginile de Facebook şi InstagramCancan şi, respectiv, Gândul.
  • obligarea pârâtului să procedeze la publicarea pe cheltuiala sa a dispozitivului hotărârii de admitere a cererii de emitere ordonanţă preşedinţială, după rămânerea definitivă a hotărârii, pe site-urile www.cancan.ro, www.gandul.ro, precum şi în două alte publicaţii online de circulaţie naţională.
  • executarea ordonanţei preşedinţiale ce se va emite să se facă fără somaţie si fără trecerea vreunui termen, în temeiul art. 997 alin. 3) C. proc. civ.

În motivarea cererii, consemnată de rejust.ro, reclamantul a arătat că, începând din 11 decembrie 2023, pe siteurile www.cancan.ro şi www.gandul.ro, deţinute de pârâta Gândul Media Network SRL, au fost publicate o serie de articole ce relatează aspecte deosebit de intime din viaţa privată a reclamantului, precum presupusa despărţire a acestuia de soţie, relaţia amoroasă cu o presupusa amantă, ori chiar faptul că reclamantul ar urma să devină tată, presupusa amantă a acestuia fiind însărcinată. În plus, în cadrul unor înregistrări cuprinse în articole se arată inclusiv faptul că reclamantul ar fi implicat în alegerile prezidențiale, cu toate că o astfel de informaţie nu este susţinută de o bază factuală. Mai mult, au fost publicate fotografii ale reclamantului, în lipsa acordului acestuia. Prin numărul ridicat şi frecvenţa acestora, articolele constituie o reală campanie de presă pornită împotriva reclamantului, campanie de presă ce a continuat chiar şi după transmiterea de către reclamant a unui drept la replică. Mai mult, campania de presă derulată împotriva subsemnatului este fără precedent, reclamantul nemaifiind până la acest moment ţinta unor articole atât de intruzive la adresa vieţii sale private, care să trateze cele mai intime aspecte ale vieţii sale.

Deciziile judecătorilor

La 1 februarie 2024, instanța de fond a pronunțat următoarea soluție în acest litigiu:

  • Solutia pe scurt: Admite, în parte, cererea așa cum a fost precizată. Obligă pârâta la încetarea publicării unor noi articole sau înregistrări care să cuprindă informații vizând viața privată a reclamantului de natura celor difuzate în articolele publicate în perioada 11.12.2023-16.12.2023, respectiv în zilele de 20.12.2023 ?i 21.12.2023 pe site-urile www.cancan.ro, www.gândul.ro sau orice alte site-uri deținute și/sau controlate de pârât și prin orice alte mijloace, inclusiv, dar fără a se limita la, paginile de Facebook şi Instagram, Cancan şi Gândul, până la soluționarea definitivă a dosarului nr. 39135/3/2023, înregistrat pe rolul Tribunalului București – Secţia a III-a Civilă. Respinge capătul doi de cerere, ca neîntemeiat. Executorie. Cu drept de apel în 5 zile de la comunicare. Pronunţată prin grija grefei.

Judecătorul a explicat, în motivare, că limbajul utilizat din cuprinsul articolelor este edificator, în sensul că mesajul transmis publicului este unul cu impact negativ față de persoana reclamantului, care este prezentat ca un personaj imoral, superficial, ce dorește să epateze și care, în final, ajunge să influențeze viața politică a țării prin implicarea sa la cel mai înalt nivel al sferei politice. Așadar, în opinia instanței, nu se poate pretinde, la o analiză sumară, că prin publicarea articolelor nu s-a adus un prejudiciu grav reclamantului, prin încălcarea dreptului său la viața privată, la imagine, onoare, demnitate, fapta fiind săvârșită cu vinovăție, existând legătură de cauzalitate între faptă și prejudiciu. Tribunalul a mai reținut că aparenţa de drept este în favoarea reclamantului, astfel că această condiție este îndeplinită. În ceea ce privește condiţia privind urgenţa, tribunalul a apreciat că este îndeplinită în raport de obiectul cererii, fiind evident faptul că interzicerea pe viitor a articolelor de presă cu caracter denigrator au ca efect minimizarea pagubelor grave ce se produc asupra drepturilor reclamantului mai sus menționate, impactul negativ al unor astfel de articole fiind greu de negat. Relativ la caracterul provizoriu al măsurilor solicitate, tribunalul a avut în vedere faptul că acestea sunt limitate până la soluționarea definitivă a acțiunii de fond, astfel că și această condiție este îndeplinită.

Decizia Tribunalului București de interzicere, pe calea ordonanței președințiale, a campaniei de presă la adresa lui Daniel Dines, a fost atacată cu apel de pârât, demersul fiind însă zadarnic. Marți, 2 aprilie 2024, Curtea de Apel București a respins apelul, ca nefondat, soluția fiind definitivă.

Pretenții de 100.000 de euro

Este de notat faptul că pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a III-a Civilă există înregistrat dosarul 39135/3/2023, în care reclamantul a solicitat obligarea pârâţilor Gandul Media Network S.R.L și Artene Adrian la încetarea şi interzicerea publicării, pentru viitor, a unor noi articolelor de presă sau înregistrări care să cuprindă informații vizând viața privată a reclamantului pe site-urile www.cancan.ro și www.gândul.ro sau pe orice alte site-uri deținute și/sau controlate de pârâți și prin orice alte mijloace, inclusiv, dar fără a se limita la paginile de Facebook și Instagram Cancan și, respectiv, Gândul. De asemenea, reclamantul a solicitat obligarea pârâţilor la plata daunelor morale în cuantum de 100.000 euro şi obligarea pârâţilor la publicarea, pe cheltuiala lor, a dispozitivului hotărârii de condamnare, după rămânerea definitivă, în toate publicaţiile/site-urile pe care le administrează, precum şi în alte două ziare de circulaţie naţională, în format on line.

spot_img

Articole recente

De ce i-au dat dreptate judecătorii avocatului Viorel Mocanu, reprezentantul PSD la BEC și fost agent guvernamental la CEDO, în litigiul acestuia cu ANI

Avocat, apropiat de PSD Viorel Mocanu este un avocat foarte apropiat de Partidul Social-Democrat și de reprezentanții săi. În 2018,...

Mai multe articole din aceeași categorie