Avocatul-politician AUR, Gheorghe Piperea, a pierdut un alt litigiu cu ANAF care îi viza propriul buzunar

Exclusivitate

Gheorghe Piperea este avocat și profesor la Facultatea de Drept din cadrul Universității București. El ocupă locul al treilea pe listele Alianței pentru Unirea Românilor la alegerile europarlamentare din 9 iunie, după ce s-a înscris în partidul condus de George Simion în vara anului trecut, iar câteva luni mai târziu a fost numit coordonator al campaniei pentru alegerile europarlamentare. Potrivit unui portret realizat de publicația Recorder, Piperea a devenit cunoscut în urmă cu mai mulți ani, fiind inițiatorul unor procese colective deschise unor bănci comerciale cu privire la anumite comisioane considerate abuzive. Este unul dintre promotorii legii dării în plată, care odată adoptată a permis celor care de pildă nu-și mai puteau plăti ratele să predea locuința băncii creditoare, fără alte datorii. Popularitatea sa a crescut considerabil în timpul pandemiei de coronavirus, când a militat contra vaccinului și împotriva restricțiilor.

Gheorghe Piperea se războiește de mai mulți ani cu angajații Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cerând, cel puțin în două rânduri, anularea unor Decizii de Impunere anuală pentru stabilirea Contribuției de Asigurări Sociale de Sănătate (CASS). Astfel, în 2021, a pierdut definitiv un proces cu ANAF, început în 2019, în ce privește obligațiile fiscale suplimentare de plată pentru contribuțiile de asigurări sociale de sănătate pe anul 2013. Despre acest lucru, Justnews a scris pe larg aici.

Avocatul-politician AUR a mai pierdut zilele trecute o altă dispută cu ANAF, tot legată de contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), de data asta pe anul 2012. Astfel, în 2018, Gheorghe Piperea a dat în judecată pe pârâtele Administraţia Sectorului 4 a Finanţelor Publice şi Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Bucureşti, solicitând instanţei de judecată ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună:

  • anularea/desfiinţarea următoarelor acte administrativ-fiscale: decizia din data de 22.05.2018 emisă de către Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Bucureşti, prin care a fost soluţionată contestaţia fiscală formulată de către acesta împotriva Deciziei de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate aferentă anului 2012 emisă cu nr. 3.671.544/6.12.2017 şi comunicată la data de 18.01.2018; decizia de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate aferentă anului 2012 emisă cu nr. 3.671.544/6.12.2017 şi comunicată acestuia la 18.01.2018, pentru activitatea „Conv civile, avocat, practician în insolvenţă”, prin care s-au stabilit în sarcina acestuia obligaţii suplimentare de plată în cuantum de xxx lei.
  • restituirea sumei de xxx lei, sumă totală achitată nedatorat de către acesta în temeiul deciziei de impunere nr. 3.671.544/6.12.2017, cu titlu de acoperire a pagubei ce i-a fost cauzată urmare a emiterii acestui act administrativ-fiscal nelegal.
  •  restituirea dobânzilor legale aferente sumei evidenţiate la pct. II, ce urmează a fi calculate conform Codului de procedură fiscală, pentru perioada cuprinsă între data plăţii efectuate de către acesta şi data restituirii efective a acestor sume, dobânzi al căror cuantum urmează a fi stabilit de către executorul judecătoresc, în condiţiile art. 628 alin. (2) din Codul de Procedură Civilă.
  • obligarea autorităţilor pârâte la plata, în solidar, de daune moratorii în cuantum de 1000 lei pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea obligaţiilor ce vor fi stabilite de către instanţa de judecată prin hotărârea judecătorească ce urmează a fi pronunţată în prezenta cauză.

După ce a trecut printr-un ciclu procesual, în rejudecare, Tribunalul București a respins, în decembrie 2021, acţiunea ca neîntemeiată. Instanța a explicat, în motivarea soluției consemnată de rejust.ro, că, potrivit art. 208 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 contribuția la asigurările sociale de sănătate este obligatorie pentru toate persoanele, cu unele excepții prevăzute de art. 213, obligația de a contribui la fondul unic izvorăște din lege şi există independent de încheierea vreunei formalităţi. Neperfectarea contractului intre CASMB şi reclamant nu poate avea drept consecinţă scutirea acestuia din urmă de la o obligaţie prevăzută de lege. Tribunalul constată că obligația nu se poate naşte de la data când contribuabilul a efectuat o formalitate de încheiere a contractului, ci ea se naşte in temeiul unei legi, în situația de față obligația născându-se odată cu dobândirea venitului supus contribuției. Contribuţia achitată la Casa de Asigurări a Avocaţilor are caracterul unei asigurări voluntare de sănătate, care este complementară sistemului public de asigurări de sănătate, însă nu dă un drept de scutire de la plata CASS. Plata contribuției aferente sistemului de asigurări sociale autonom al avocaților, nu exonerează pe reclamant de obligaţia de plată a contribuției pentru veniturile obținute din activități independente (profesia de avocat) către sistemul naţional de asigurări de sănătate.

Sentința instanței de fond a fost atacată de avocatul-politician cu recurs. Zilele trecute, Curtea de Apel București a soluționat definitiv acest litigiu:

  • Solutia pe scurt: Respinge recursul ca nefondat. Definitivă. Pronunţată astăzi, 10.05.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.
spot_img

Articole recente

Instanța a suspendat procesul legat de rezilierea contractului încheiat cu firma siriană a lui Omar Hayssam pentru IPRS Băneasa

Curtea de Apel București a decis săptămâna trecută să suspende procesul legat de rezilierea contractului încheiat de Autoritatea pentru...

Mai multe articole din aceeași categorie