Justnews.ro

Direcția Națională de Probațiune organizează, în perioada iunie – decembrie 2022, concursul pentru ocuparea a 114 posturi vacante de consilier de probațiune din cadrul serviciilor de probațiune, repartizate după cum urmează:

 • Serviciul de Probaţiune Alba – 1 post vacant (post vacant începând cu 01 decembrie 2022)
 • Serviciul de Probaţiune Arad – 5 posturi vacante (dintre care 1 post vacant începând cu 01 iulie 2022 și 1 post vacant începând cu 01 decembrie 2022)
 • Serviciul de Probaţiune Argeș – 2 posturi vacante
 • Serviciul de Probaţiune Bacău – 9 posturi vacante (dintre care 1 post vacant începând cu 01 decembrie 2022)
 • Serviciul de Probaţiune Bistrița Năsăud – 2 posturi vacante
 • Serviciul de Probaţiune Botoșani – 2 posturi vacante
 • Serviciul de Probaţiune Brașov – 1 post vacant (post vacant începând cu 01 decembrie 2022)
 • Serviciul de Probaţiune Brăila – 4 posturi vacante
 • Serviciul de Probaţiune Buzău – 1 post vacant
 • Serviciul de Probaţiune Caraș Severin – 5 posturi vacante
 • Serviciul de Probaţiune Călărași – 8 posturi vacante
 • Serviciul de Probaţiune Constanța – 7 posturi vacante (dintre care 1 post vacant începând cu data de 27 iunie 2022 și 1 post vacant începând cu 01 decembrie 2022)
 • Serviciul de Probaţiune Covasna – 1 post vacant
 • Serviciul de Probaţiune Dâmbovița – 2 posturi vacante
 • Serviciul de Probaţiune Galați – 4 posturi vacante
 • Serviciul de Probaţiune Giurgiu – 6 posturi vacante (dintre care 1 post vacant începând cu 01 decembrie 2022)
 • Serviciul de Probaţiune Harghita – 4 posturi vacante (dintre care 1 post vacant începând cu 01 iulie 2022)
 • Serviciul de Probaţiune Hunedoara – 2 posturi vacante
 • Serviciul de Probaţiune Ialomița – 2 posturi vacante
 • Serviciul de Probaţiune Maramureș – 1 post vacant
 • Serviciul de Probaţiune Mureș – 7 posturi vacante
 • Serviciul de Probaţiune Olt – 3 posturi vacante (posturi vacante începând cu 01 decembrie 2022)
 • Serviciul de Probaţiune Prahova – 6 posturi vacante (dintre care 1 post vacant începând cu 01 iulie 2022)
 • Serviciul de Probaţiune Satu Mare – 5 posturi vacante
 • Serviciul de Probaţiune Sălaj – 1 post vacant
 • Serviciul de Probaţiune Suceava – 4 posturi vacante
 • Serviciul de Probaţiune Teleorman – 8 posturi vacante
 • Serviciul de Probaţiune Tulcea – 3 posturi
 • Serviciul de Probaţiune Vaslui – 3 posturi vacante (dintre care 1 post vacant începând cu 01 iulie 2022)
 • Serviciul de Probaţiune Vrancea – 5 posturi vacante (dintre care 1 post vacant începând cu 01 iulie 2022)
ETAPELE DE CONCURS

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probațiune cuprinde următoarele etape:

 • a) selecția dosarelor;
 • b) testarea cunoștințelor teoretice, prin susținerea unei probe scrise sub forma unui test grilă;
 • c) testarea abilităților, atitudinilor și a motivației, prin susținerea unui interviu;
 • d) testarea medicală și psihologică;
 • e) repartizarea pe posturi.

Media generală de promovare a concursului este de cel puțin 7. În situația în care numărul candidaților admiși depășește numărul de posturi vacante, testarea medicală și psihologică se vor realiza pentru un număr de candidați egal cu numărul posturilor vacante la care se adaugă un număr de rezervă de candidați de 10% din numărul posturilor vacante.

DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probațiune se va desfășura în municipiul București, începând cu data de 18.07.2022, cu derularea etapei de selecție a dosarelor. Proba scrisă se va derula în municipiul București, într-o singură zi din intervalul 21 august – 04 septembrie 2022, într-o locație care va fi anunțată ulterior, alături de data exactă a derulării acestei probe. În funcție de numărul candidaților, anumite etape ale concursului se pot desfășura și la nivel regional. Datele, precum și locațiile de desfășurare a etapelor ulterioare ale concursului, urmează a fi comunicate, în timp util, pe site-ul Ministerului Justiției, secțiunea Despre noi/Carieră: https://www.just.ro/despre-noi/cariera/, precum și pe site-ul Direcției Naționale de Probațiune, la secțiunea Carieră/Anunț concursuri: https://probatiune.just.ro/anunt-concursuri/.

 CONDIŢIILE DE PARTICIPARE 

Potrivit art. 20 alin. (1) din Legea nr. 123/2006 privind statutul personalului de probaţiune, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a putea deveni consilier de probaţiune, candidatul trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să nu aibă antecedente penale, să nu aibă cazier fiscal;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru exercitarea funcţiei, fapt dovedit pe baza testării medicale şi psihologice de specialitate organizate în acest scop;
 • să se bucure de o bună reputaţie;
 • să fie licenţiat în asistenţă socială, psihologie, sociologie, pedagogie sau drept;
 • să promoveze concursul organizat pentru ocuparea funcției pentru care candidează.

Nu este cerută vechime anterioară în muncă sau în specialitatea diplomei de licență.

DATA LIMITĂ DE TRANSMITERE A DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

Dosarele de înscriere la concurs vor fi transmise prin poștă sau serviciu de curierat pe adresa Direcției Naționale de Probațiune, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, București, cod poștal: 050741, până la data de 15.07.2022. Dosarele candidaților transmise prin poștă se consideră depuse în termen dacă au fost predate la oficiul poștal sau la serviciul de curierat cel mai târziu în ultima zi a termenului de înscriere.

TAXE CONCURS

Taxa de înscriere la concurs este de 400 lei și se achită, prin ordin de plată sau mandat poștal, în contul Direcției Naționale de Probațiune:

CONT IBAN: RO02TREZ70520E330500XXXX – taxe și alte venituri în învățământ, deschis la Trezoreria Sectorului 5, București, CUI 32967779, beneficiar – Direcția Națională de Probațiune.

Taxa de înscriere la concurs se restituie candidaților care au fost respinși în urma verificării dosarelor de înscriere, precum și candidaților retrași anterior afișării rezultatelor finale ale etapei de selecție a dosarelor. Cererea de restituire se trimite Direcției Naționale de Probațiune și se soluționează în termen de 30 de zile de la înregistrare.

Taxa pentru examinarea medicală este de 462,5 lei și se va achita la momentul derulării acestei etape de concurs (suma de 416,5 lei se va achita la casieria Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu din cadrul Ministerului Justiției, iar suma de 46 lei se va achita la casieria Spitalului Prof. dr. Constantin Angelescu).

DATE DE CONTACT

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0726.755.429 (Luni – joi, în intervalul 9.00 – 16.00, vineri 9.00 – 14.00), la adresa de e-mail: dp@just.ro sau pe site-ul Ministerului Justiției: https://www.just.ro/despre-noi/cariera/, respectiv pe site-ul Direcției Naționale de Probațiune: https://probatiune.just.ro/anunt-concursuri/.

Alte articole