Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir” nu a obținut anularea deciziei de monitorizare specială timp de 1 an, luată de Ministerul Educației

Exclusivitate

Curtea de Apel București a respins, la sfârșitul anului trecut, solicitarea formulată de Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir” privind anularea deciziei de monitorizare specială timp de 1 an, luată de Ministerul Educației:

 • Solutia pe scurt: Respinge acţiunea ca neîntemeiată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cererea de recurs urmând a se depune la Curtea de Apel Bucureşti. Pronunţată astăzi, 28.12.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

În mai anul acesta, Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir” a chemat în judecată Ministerul Educației la Curtea de Apel București, cerând anularea Ordinului ministrului educației nr. 3.781/3.03.2023. Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir” este supusă din martie 2023 unei proceduri de monitorizare specială timp de 1 an. Decizia a fost luată în baza Ordinului ministrului educației nr. 3.781/3.03.2023, publicat  în data de 15 martie 2023, în Monitorul Oficial, document prin care a fost aprobată Metodologia de monitorizare specială a Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” din București.

Publicația Edupedu.ro scria, la scurt timp după publicarea deciziei Ministerului Educației, că până acum toate universitățile, care s-au desființat, au trecut prin această procedură de monitorizare specială și că niciuna nu a reușit însă să îndeplinească standardele cerute. În cazul Universității Creștine „Dimitrie Cantemir”, situația este una paradoxală, aparent, fiindcă înainte cu circa 3 luni de a intra în monitorizare, instituția primise de la ARACIS certificat cu grad de încredere ridicat. Monitorizarea specială, care se referă la întreaga activitate desfășurată de către Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București, vizează asigurarea respectării standardelor legale de calitate specifice învățământului superior privind activitatea didactică, de cercetare științifică, de finalizare a studiilor, de eliberare a actelor de studii.

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” are obligația de a prezenta semestrial Ministerului Educației rapoarte de progres în privința planului de măsuri asumat în vederea asigurării respectării reglementărilor privind organizarea și funcționarea învățământului superior, cercetarea universitară, etica universitară și asigurarea calității în învățământul superior. Acele rapoarte de progres trebuie să conțină informații referitoare la:

 • evidența studenților români și străini înmatriculați, pe specializări, forme de învățământ și locații geografice;
 • registre matricole, cataloage de examene, scrisori de acceptare la studii, transferuri, exmatriculări, reînmatriculări, întreruperi de studii, procese-verbale privind echivalările;
 • planuri de învățământ;
 • personal didactic, state de funcții;
 • bază materială;
 • capacitate instituțională, spații de cazare;
 • alte aspecte din activitatea instituției, inclusiv soluționarea petițiilor și reclamațiilor;
 • situația returnării taxelor de școlarizare achitate în avans de cetățenii străini neînmatriculați în anul universitar 2022—2023;
 • evoluția implementării planului de măsuri.

Edupedu.ro mai precizează că în situația în care, pe perioada monitorizării, se constată neîndeplinirea planului de măsuri asumat se vor avea în vedere următoarele măsuri:

 • Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București nu poate organiza examene de admitere în anul I la specializările/ programele de studii universitare;
 • Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București nu poate organiza examene de finalizare a studiilor universitare. Aceste examene vor fi organizate de către instituții de învățământ superior de stat acreditate care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, pe baza unui protocol.
spot_img

Articole recente

Instanța a suspendat procesul legat de rezilierea contractului încheiat cu firma siriană a lui Omar Hayssam pentru IPRS Băneasa

Curtea de Apel București a decis săptămâna trecută să suspende procesul legat de rezilierea contractului încheiat de Autoritatea pentru...

Mai multe articole din aceeași categorie