Justnews.ro

Șeful Direcției de inspecție pentru judecători din Inspecția Judiciară, judecătorul Cătălin Nicolae MAGDALENA, a obținut câștig de cauză, în primă instanță, în procesul în care se judecă cu Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) și Ministerul Educației, pentru validarea tezei sale de doctorat cu calificativul “Foarte bine” și acordarea titlului de doctor:

  • Solutia pe scurt: Respinge excepţia inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată. Admite acţiunea şi, în consecinţă: Dispune anularea Deciziei Consiliului General al C.N.A.T.D.C.U. din data de 26.11.2021 privind dosarul de doctorat F-CA-39091/25.06.2021 Obligă pe pârâtul C.N.A.T.D.C.U. la emiterea unei decizii prin care să valideze teza reclamantului de doctorat având titlul ”Executarea măsurilor preventive privative de libertate. Drept naţional şi elemente de extraneitate” cu calificativul acordat de Comisia de susţinere publică a tezei de doctorat, respectiv “Foarte bine”. Obligă pe pârâtul Ministerul Educaţiei şi Cercetării la emiterea Ordinului privind acordarea titlului de doctor în favoarea reclamantului. Cu recurs în 15 zile de la comunicare, recurs care se depune la Curtea de Apel Bucureşti. Pronunţată azi, 01.02.2023, în cond. art.402 C. pr. civ, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

Procesul s-a judecat la Curtea de Apel București, dar soluția nu este definitivă.

Potrivit unui CV disponibil pe site-ul juridice.ro, Cătălin Nicolae MAGDALENA a fost între 1998-2009 ofiţer de poliţie judiciară în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Brigada de Combatere a Crimei Organizate şi Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie. Apoi a intrat în magistratură ca procuror, după care din 2011 a activat ca judecător. Între 2018-2021 a fost preşedintele Secţiei I Penale din cadrul Tribunalului Bucureşti, iar din 2022 lucrează ca inspector judiciar la Direcția de inspecție pentru judecători din Inspecția Judiciară. Mandatul său la Inspecția Judiciară se încheie în ianuarie 2025.
Studiile doctorale s-au derulat în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, unde este asistent universitar din 2017. Teza de doctorat cu titlul  ”Executarea măsurilor preventive privative de libertate. Drept naţional şi elemente de extraneitate” a fost coordonată de prof.univ.dr. Ioan Chiș, care a dobândit în 2010 calitatea de conducător de doctorat la Universitatea Nicolae Titulescu, Facultatea de Drept, domeniul Drept, subdomeniul Drept Execuţional Penal.

Alte articole