Ocolul Silvic Borșa, blocat de instanță în exploatarea unei păduri din Parcul Natural Munții Maramureșului

Exclusivitate

Ocolul Silvic Alpina Borșa R.A. reprezintă o structură proprie de specialitate înființată pentru a asigura gospodărirea silvică și gestionarea durabilă a pădurilor proprietate publică a orașului Borșa, pe baza amenajamentelor silvice și a normelor tehnice specifice. Ocolul Silvic Alpina Borșa funcționează ca regie cu specific exclusiv silvic, de interes local, în structura UAT Orașul Borșa.

În septembrie 2017, în urma notificării Ocolului Silvic Alpina Borșa, Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Maramureș a emis Decizia etapei de încadrare nr. 654/15.09.2017 prin care s-a stabilit că  Planul amenajament silvic U. P. Poieni II nu necesita evaluare de mediu şi nu necesita evaluare adecvată şi astfel se va supune adoptării fără Aviz de mediu.

Se urmărea recoltarea a 970 mc/an de masa lemnoasă

Amenajamentul U.P. II Poieni din cadrul Ocolului Silvic Alpina Borşa a fost realizat pentru fondul forestier aparţinând comunei Bogdan Vodă, judeţul Maramureş. Acesta ocupă o suprafaţă de 283,6 ha şi provine din cadrul Ocolului silvic Poienile de sub Munte, U.P. II Socolău.  Amplasamentul este situat în totalitate în:

 • situl de importanţă comunitară ROSCI0124 Munţii Maramureşului,
 • situl de protective avifaunistică ROSPA0131 Munţii Maramureşului,
 • Parcul Natural Munţii Maramureşului,

a căror administrator este Administraţia Parcului Natural Munţii Maramureşului. Obiectivele social-economice şi ecologice avute în vedere la elaborarea amenajamentului silvic sunt:

 • pentru arboretele inclus în siturile Natura2000, funcţia prioritară este cea de protecţie, fiind constituite din zone de protecţie – zone tampon- ale zonei de management durabil a Parcului Natural Munţii Maramureşului şi siturilor Natura 2000,
 • conservarea şi ameliorarea fertilităţii solurilor,
 • conservarea ecosistemelor forestiere care vegetează pe terenuri cu înmlăştinare permanentă,
 • conservarea ecosistemelor forestiere constituie ca zone de protecţie (zone tampon) din jurul ariilor natural protejate,
 • conservarea arboretelor situate pe stâncării, pe grohotişuri, pe terenuri cu eroziune în adâncime, pe soluri cu înclinare mai mare de 35 grade,
 • conservarea arboretelor ce fac parte din benzile de pădure din jurul golurilor alpine, cu lăţime de 100-300m constituite cu ocazia lucrărilor de amenajare a pădurilor în funcţie de panta şi natura lemnului şi de starea de vegetaţie a pădurilor,
 • gospodărirea durabilă a arboretelor şi speciilor din siturile Natura 2000 ROSCI0124 şi ROSPA0131 Munţii Maramureşului,
 • obţinerea de masă lemnoasă de calitate superioară în vederea obţinerii de lemn pentru furnire estetice şi tehnice,
 • obţinerea de masă lemnoasă de calitate ridicată, valorificabilă industrial.
 • satisfacerea nevoilor locale de lemn de foc şi construcţie:
 • valorificarea durabilă a tuturor resurselor nelemnoase disponibile (vânat, fructe de pădure, ciuperci comestibile, plante medicinale şi aromate etc.).

Volumul total de masă lemnoasă ce se preconiza a se  recolta anual era de 970 mc/an.

Intră în scenă Agent Green

În ianuarie 2019, cunoscuta organizație pentru protecția mediului, Agent Green, cheamă în judecată Ocolul Silvic Alpina Borșa și Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Maramureș, cerând judecătorilor Tribunalului București anularea Deciziei etapei de încadrare nr. 654/15.09.2017 emisă de pârâta APM Maramureş. În motivare, Agent Green a arătat că Decizia atacată avizează din punct de vedere al protecției mediului amenajamentul silvic, care are rolul de a planifica lucrările silvice în siturile Natura 2000 ROSCI 0124 Munții Maramureș și ROSPA 0131 Munții Maramureșului pentru o perioadă de 10 ani. În opinia reclamantului Agent Green, prin Decizia de încadrare nu au fost avute în vedere măsuri de conservare a speciilor din cele două arii protejate ca site-uri Natura 2000. Mai mult, la întocmirea planului  nu au fost avute în vedere zonele cu potențial de a fi încadrate ca păduri virgine/cvasivirgine și care se impuneau a fi protejate ca o categorie specială pentru a se evita deteriorarea statutului acestora, conform prevederilor legale.

Decizia judecătorilor

În iulie 2020, Tribunalul București a admis în parte acțiunea reclamantei Agent Green și a anulat Decizia etapei de încadrare nr. 654/15.09.2017 emisă de pârâta Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş. Trei ani mai tîrziu, în februarie 2023, instanța de apel – Curtea de Apel București – a confirmat soluția instanței de fond și a respins recursul ca nefondat, soluția fiind definitivă.

În motivarea soluției, instanța a apreciat că APM Maramureș nu a analizat deloc dacă amenajamentul silvic, în combinație cu alte planuri ori proiecte, ar fi putut afecta în mod semnificativ aria reglementată, așa cum art. 28 alin. 2 din OUG 57/2007 o obliga să procedeze. Mai mult, în acord cu susținerile reclamantei, tribunalul a constatat că Memoriul de prezentare a planului indică speciile de mamifere, amfibieni și nevertebrate protejate existente, însă nu estimează de nicio manieră efectivele sau suprafețele acoperite de aceste specii, în pofida celor stabilite de Ghidul din 13.01.2010, aprobat prin Ordinul nr. 19/2010. Cum amenajamentul avizat prevede inclusiv exploatări forestiere (tăieri principale, curățiri, tăieri de igienă etc), era absolut esențial să se cunoască zonele ocupate de specii protejate, pentru a evita perturbarea speciilor în perioadele sensibile sau în zonele deosebit de sensibile, a precizat instanța. În plus, arealul reglementat prin amenajamentul cercetat adăpostește inclusiv specii strict protejate (lup, urs, râs, pisică sălbatică). În acest context, instanța a concluzionat că decizia pârâtei APM Maramureș, în sensul că amenajamentul silvic nu necesită evaluare adecvată și astfel nu este necesar a fi parcurse următoarele 3 etape ale procedurii de evaluare adecvată prevăzute de legislație, a fost luată cu eludarea dispozițiilor legale, pârâta APM Maramureș nerealizând o analiză concretă și efectivă a impactului real al amenajamentului propus.

spot_img

Articole recente

Judecătorii îi fac, în final, dreptate unui șofer prins că a condus în timp ce poliția îi prelungise suspendarea permisului, deși omul a vrut...

La data de 11 noiembrie 2019, conducătorul auto XXX a fost sancționat contravențional cu amendă, în cuantum de 580...

Mai multe articole din aceeași categorie