Justnews.ro

În noiembrie 2020, Agenția Națională de Integritate anunța într-un comunicat că a constatat starea de incompatibilitate în cazul dr. Cătălina Porojnicu, șeful Secției Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice din cadrul Spitalului Județean de Urgență Ploiești. „Începând cu data de 7 martie 2016, persoana în cauză a exercitat simultan funcția de șef Secție Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice din cadrul Spitalului Județean de Urgență Ploiești și calitatea de persoană fizică autorizată, încălcând astfel dispozițiile art. 185, alin. (15), coroborat cu art. 178, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 95/2006.”, susținea ANI.

Medicul ploieștean nu s-a lăsat impresionat de raportul ANI și s-a adresat instanțelor de judecată. În aprilie 2021, instanța de fond – Curtea de Apel Ploiești – admite acțiunea, anulează Raportul de evaluare înregistrat sub nr.43685/G/II/05.11.2020 de Inspecţia de Integritate din cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate, care era în plus obligată și la plata sumei de 4.500 lei, reprezentând cheltuieli de judecată.

Instanța a remarcat că persoana evaluată a avut calitatea de Persoană Fizică Autorizată (PFA), iar activitatea principală era, conform codificării CAEN, codul 7219 -Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie. În motivarea soluției, consemnată de rolii.ro, instanța a notat că Decizia nr. 869/2015 a Curții Constituționale a statuat următoarele: „ (…) calificarea unei persoane fizice ce desfășoară o activitate economică autorizată ca fiind „comerciant” presupune o analiză de la caz la caz, în funcție de particularitățile fiecărei spețe, de către instituțiile/autoritățile publice competente, în raport cu coordonatele cuprinse în legislația în materie. Or, activitatea desfășurată de medici este reglementată prin lege specială, respectiv prin dispozițiile din Legea nr. 95/2006, care la art. 386 alin. (3) stabilește că „medicii care au obținut certificatul de membru al CMR pot desfășura activități medicale potrivit pregătirii profesionale în sistemul public de sănătate sau/și în sistemul privat, fie ca angajați, fie ca persoană fizică independentă pe bază de contract. Calitatea de persoană fizică independentă se dobândește în baza certificatului de membru al CMR și a înregistrării la administrația financiară în a cărei rază domiciliază medicul. În condițiile legii, medicii pot înființa și cabinete de practică medicală.”    Prin urmare, modalitatea juridică în care și-a desfășurat / își desfășoară activitatea persoana în cauză nu poate fi circumscrisă unei activități comerciale, căci aceasta a desfășurat activitate de cercetare. În concluzie, a notat instanța, activitatea desfășurată de medic nu poate fi asimilată formei de exercitare de natură să încadreze situația de fapt în prevederile art. 178 alin. (2) din Legea nr. 95/2006.

Săptămâna trecută, Înalta Curte de Casație și Justiție a dat, la rândul său, dreptate medicului din Ploiești:

  • Detalii soluţie: Respinge recursul declarat de pârâta Agenţia Naţională de Integritate împotriva sentinţei nr. 64 din 20 aprilie 2021 a Curţii de Apel Ploieşti – Secţia de contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat. Obligă recurenta-pârâtă Agenţia Naţională de Integritate să plătească intimatei-reclamante Porojnicu Cătălina cheltuieli de judecată în cuantum de 2000 lei, onorariu avocat în recurs. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, conform art. 402 Cod procedură civilă, astăzi, 9 martie 2023.

Alte articole