Instanța supremă îi lasă cu cazier pe doi colonei de armată / Ei au falsificat un act în baza căruia s-au achiziționat, în afara legii, un Audi A6 și un VW Passat pentru transportul bucătarilor și ciorbelor la popotă

Exclusivitate

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins săptămîna trecută, ca nefondate, recursurile în casație formulate de doi colonei din Armata Română.  Fulga Ion şi Iordache Nicolae au fost condamnați definitiv de Curtea Militară de Apel, în septembrie anul trecut, pentru comiterea infracțiunii de fals intelectual, la câte 6 luni de închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe un termen de încercare de doi ani și 6 luni.

Unul din cei doi, colonel de contrainformații

Fulga Ion, la data faptei șef serviciu la Direcția contrainformații și securitate militară, și Iordache Nicolae, fost locțiitor șef direcție la Departamentul pentru armament, erau membri în Adunarea Generală a Acționarilor a societății RO Armycatering S.A. (înființată prin H.G. nr. S410/2011), ce desfășoară activități de hrănire în regim de cantină și restaurant și funcționează în coordonarea Ministerului Apărării Naționale, având ca unic acționar Compania Națională Romtehnica S.A.

7 mașini pentru deservirea punctelor de hrănire

La începutul anului 2013, directorul general S.C. Ro Armycatering S.A. Mitroi Vichi Vasile a intenționat achiziționarea în sistem leasing a unui număr de 7 autovehicule pentru deservirea punctelor de hrănire, având în vedere că la acea dată parcul auto cuprindea numai un autoturism marca Dacia Logan (achiziționat la data de 11.07.2012), iar pentru desfășurarea activității societatea prelua autovehicule de la alți operatori economici, pe bază de contract de închiriere/servicii, ceea ce presupunea cheltuieli considerabile cu chiria. Intenția directorului general al societății, de a achiziționa un număr de 7 autovehicule, a fost adusă la cunoștința membrilor Consiliului de Administrație, odată cu prezentarea pentru avizare a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013, în care a fost prevăzută și suma necesară achiziției celor 7 autovehicule, în sistem leasing. În nota de fundamentare se preciza că erau necesare autovehicule care să asigure transportul alimentelor/hranei gata preparate, dar și a personalului în punctele de lucru, deci se impunea achiziționarea atât a unor autoutilitare, cât și a unor autoturisme. Însă că potrivit dispozițiilor art. 5 alin. 8 din O.G. nr. 80/2001, exista interdicția pentru societățile cu capital integral sau majoritar de stat de a achiziționa autoturisme (nu și autoutilitare) a căror capacitate cilindrică depășea 1.600 cm3 și al căror preț era mai mare de contravaloarea în lei a sumei de 18.000 euro inclusiv TVA, se impunea inițierea unui memorandum, prin care să se propună aprobarea de către Guvern a achiziției, prin derogare de la dispozițiile legale în materie. Astfel, în cadrul ședinței din ianuarie 2013, membrii Consiliului de Administrație au avizat proiectul de buget propus de conducerea executivă, sub rezerva aprobării de către Guvern a unui memorandum inițiat de societate, referitor la această achiziție. În proiectul de buget a fost prevăzută suma globală de 152.000 euro.

Directorul general al S.C. Ro Armycatering S.A. a dispus demararea procedurii de achiziție potrivit normelor interne în domeniu, astfel că la data de 04.02.2013, i s-a prezentat o ,,Evaluare a ofertelor identificate pentru achiziția de autoturisme”, în care se menționa faptul că ,,s-au trimis solicitări de oferte de preț către diferiți distribuitori de autoturisme și s-au purtat negocieri cu operatorii economici distribuitori, stabilindu-se astfel unele discounturi de preț”.

Audi A6 și VW Passat pentru transportul personalului la punctele de lucru

A fost astfel propusă achiziționarea următoarelor autovehicule:

  • a) Dacia Dokker V__ Ambiance 1,5 Diesel, 3 bucăți la prețul unitar de 8.870,17 euro, fără TVA;
  • b) Opel Movano V__ L1H1 2,3 Diesel, 1 bucată la prețul unitar de 17.250 euro, fără TVA;
  • c) Opel Vivaro Combi 8+1 L1H1 2,0 Diesel, 1 bucată la prețul unitar de 17.408 euro, fără TVA;
  • d) Volkswagen Passat Comfortline 2 ,0 Diesel, 1 bucată la prețul unitar de 25.950 euro, fără TVA;
  • e) Audi A6 2,0 Diesel, 1 bucată la prețul unitar de 35.302 euro, fără TVA.

Totalul valoric cu TVA al autovehiculelor era de 151.925,43 euro, acestea fiind achiziționate prin leasing financiar încheiat cu S.C. BCR Leasing IFN S.R.L..

Seria de minciuni

După încheierea contractelor, directorul general al S.C. Ro Armycatering S.A. Mitroi Vichi Vasile nu a informat conducerea societății despre existența acestora. De pildă, în martie 2013 a prezentat o informare în care erau menționate toate contractele încheiate până la acea dată, mai puțin contractele de leasing. Abia în cursul lunii aprilie 2013, directorul general a informat despre existența contractelor de leasing, însă a continuat să inducă în eroare cu privire la tipul și valoarea fiecăruia dintre autovehiculele achiziționate, prezentându-le o situație cu un conținut neconform realității. Întrucât în cursul lunii decembrie 2013 au apărut  informații că printre autovehiculele achiziționate se găseau și 3 autoturisme care nu se încadrau în prevederile O.G. nr. 80/2001, la data de 29.01.2014 s-a decis sesizarea Direcției de prevenire și investigare a corupției și fraudelor din cadrul Ministerului Apărării Naționale, în vederea efectuării unei verificări de specialitate (Hotărârea nr. AGE 5/29.01.2014).

Control anti-fraudă

În consecință, începând cu data de 30.01.2014, o echipă a Direcției de prevenire și investigare a corupției și fraudelor a efectuat un control în cadrul societății, ce a avut printre alte obiective și verificarea contractelor de leasing financiar încheiate în anul 2013 cu S.C. BCR Leasing IFN S.R.L. Cu această ocazie, membrii echipei de control, au identificat la sediul S.C. Ro Armycatering S.A. două exemplare ale unui înscris denumit ,,Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor AGO 12/01.02.2013”, conform căruia, la data menționată pe înscris, reprezentanții statului în AGA, respectiv și cei doi colonei Fulga Ion și Iordache Nicolae, ar fi aprobat, cu unanimitate de voturi, achiziționarea unui număr de 7 autovehicule necesare derulării activității societății. Din verificările efectuate, a rezultat că înscrisul a fost întocmit în trei exemplare, din care exemplarul numărul 2 a fost depus la societatea de leasing, cu ocazia încheierii contractelor. În baza acelui înscris, conducerea S.C. Ro Armycatering S.A. a achiziționat 7 autovehicule (printre care și cele 3 autoturisme, care nu respectau parametrii stabiliți prin O.G. nr. 80/2001). Organul de control a reținut faptul că achiziția era justificată, însă referitor la autoturismele marca Audi A6 și Volkswagen Passat Comfortline a apreciat că nu se încadra în prevederile OG nr. 80/2001 și nu îndeplinea nici principiul de eficiență economică.

Nu au recunoscut

Pentru a-și diminua răspunderea pentru faptul că au aprobat demararea procedurii de achiziție (prin semnarea înscrisului denumit ,,Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor AGO 12/01.02.2013”) înainte ca achiziția să fie discutată și aprobată în cadrul unei AGA, cei doi colonei au susținut în fața organului de control că nu își aduc aminte în ce împrejurări au semnat înscrisul, iar despre necesitatea achiziționării de autovehicule ar fi aflat abia în cadrul ședintei AGA din data de 19.03.2013, când au și aprobat leasingul, având mandat în acest sens. În urma efectuării unei expertize criminalistice grafoscopice, s-a stabilit că semnăturile de la rubricile ,,Colonel Fulga Ion șef serviciu/Direcția generală de Informații a Armatei” și ,,Colonel Nicolae Iordache Locțiitor șef direcție management resurse înzestrare/Departamentul pentru Armamente”, depuse pe cele trei exemplare ale înscrisului denumit ,,Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor AGO 12/01.02.2013”, aparțin celor doi ofițeri.  Cu ocazia audierii, cei doi au afirmat că nu își amintesc în ce împrejurări au semnat înscrisul, existând posibilitatea să fi fost induși în eroare cu privire la conținutul acestuia, întrucât documentul în cauză nu era ,,rezultatul unei ședințe” și ,,nu întrunea condițiile legale”, iar dacă ar fi știut ce reprezintă, nu l-ar fi semnat.

Bomboana pe colivă: a recunoscut directorul general

Declarațiile celor doi colonei  au fost însă contrazise de directorul general Mitroi Vichi Vasile, care a susținut, inclusiv cu ocazia confruntării sale cu cei doi colonei, că în data de 01.02.2013 i-a contactat telefonic pe toți membrii AGA și le-a comunicat faptul că societatea de leasing cu care purta corespondență în vederea achiziționării de autovehicule a solicitat o hotărâre a adunării generale a acționarilor prin care să fie aprobată achiziția. Astfel, l-a contactat mai întâi pe colonelul Iordache Nicolae, care la acea dată îndeplinea funcția cea mai mare dintre membrii AGA, iar în această calitate urma să dispună asupra modalității de informare și convocare în ședință a celorlalți doi membrii și să obțină mandatul pentru ședință. În cadrul discuțiilor telefonice purtate însă, niciunul dintre membrii AGA nu i-a solicitat să convoace o adunare generală, ci dimpotrivă, aceștia i-au cerut să procedeze la redactarea hotărârii conform cerințelor societății de leasing, după care să le-o prezinte fiecăruia în parte. În consecință, directorul general a dat dispoziție compartimentului juridic din cadrul societății să redacteze înscrisul conform modelului transmis pe mail de S.C. BCR Leasing IFN S.R.L., iar în cursul aceleiași zile, le-a prezentat inculpaților hotărârea, pe care aceștia ar fi semnat-o fără obiecțiuni.

foto: www.newcartestdrive.com

spot_img

Articole recente

Răsturnare de situație: Primăria Sectorului 5 pierde definitiv litigiul pentru recuperarea banilor plătiți la ediția (anulată) din 2020 a celui mai important târg imobiliar...

La sfârșitul anului 2019, Asociaţia CAMERA DE COMERT ȘI INDUSTRIE ROMANO-GERMANĂ DEUTSCH RUMANISCHE INDUSTRIE UND HANDELSKAMMER AHK a înaintat o ofertă Primăriei...

Mai multe articole din aceeași categorie