După ce a câștigat la fond, Arhiepiscopia Bucureştilor pierde procesul în care cerea despăgubiri pentru un teren din centrul istoric al Capitalei

Exclusivitate

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București, Secția a II-a Contencios Administrativ si Fiscal, Arhiepiscopia Bucureştilor, pentru Aşezământul Brâncovenesc Biserica Domnița Bălașa, în calitate de reclamantă, a solicitat instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună:

  • desfiinţarea Deciziei din data de 28.05.2020 a Comisiei Specială de Retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, prin care s-a dispus respingerea cererii de retrocedare nr. 688699/24.01.2006 depusă de către Arhiepiscopia Bucureştilor pentru Aşezământul Brâncovenesc ,,Biserica Domnița Bălașa”, cu privire la acordarea de despăgubiri pentru imobilul teren în suprafaţă de 3000 mp, situat în Bucureşti, Calea Rahovei nr. 3, sector 4;
  • pronunţarea unei hotărâri prin care să dispună admiterea cererii de acordare de despăgubiri pentru imobilul situat iniţial la adresa din Bucureşti. Calea Rahovei nr. 3 sector. 4, ulterior la adresa din Bucureşti, str. Sf. Apostoli nr. 60, sector 4, în suprafaţă de 3000 mp;
  • obligarea  Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților ( ANRP) la plata cheltuielilor de judecată, constând în onorariu de avocat.

Argumentele părților

În motivarea consemnată de rejust.ro, reclamanta a arătat că, potrivit OUG 94/2000, a formulat la data de 21.01.2006 o cerere de acordare de despăgubiri pentru imobilul, reprezentând teren în suprafaţă de 3000 mp, situat în Bucureşti, Calea Rahovei nr. 1. După 10 ani de la data înregistrării cererii, Comisia specială de retrocedare a unor imobile ce aparţin cultelor religioase din România a transmis reclamantei în 23.08.2016 o adresă, prin care îi solicita să depună mai multe documente ți să clarifice obiectul cererii de retrocedare, prin indicarea adresei, numărului poştal şi vecinătăţilor imobilului solicitat. La data de 01.11.2016, reclamanta a făcut completarile solicitate, indicând noua adresă a imobilului ce face obiectul retrocedării, şi anume Bucureşti, str. Sf. Apostoli nr. 60, sector 4, dar şi vecinătăţile acestuia. La data de 28.05.2020, prin Decizia emisă de pârâtă se precizează că prin adresa nr. 19/01.11.2016 a reclamantei prin care arată noua locaţie a imobilului ce formează obiectul cererii de retrocedare schimbă obiectul iniţial și nu poate fi luată în considerare, deoarece a fost făcută în afara termenului legal prevăzut de lege şi nici nu a făcut dovada dreptului de proprietate asupra imobilului solicitat, în termenul de 120 zile potrivit art. 32 din Legea 165/2013.

Pârâta a contrazis susţinerile reclamantei arătând că, conform art. 5 alin.(2) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei speciale de retrocedare din 15.09.2000, pârâta are posibilitatea de a solicita dovezi privind calitatea de proprietar sau efectuarea unei expertize şi nu obligaţia. De asemenea, s-a transmis faptul că trebuie să se stabilească existenţa legăturii juridice patrimoniale dintre Aşezământul Domnița Bălașa şi Aşezământul Brâncovenesc Biserica Domnița Bălașa în privinţa dreptului de proprietate asupra imobilului solicitat dar şi indicarea adresei, numărului poştal şi vecinătăţilor imobilului printr-o expertiză tehnică topografică. Reclamanta nu a anexat aceste înscrisuri ci a dorit în mod nepermis să extindă obiectul cererii anterior menţionate, solicitând imobilul situat în Bucureşti, str. Sf. Apostoli nr. 60, sect. 4, nu a făcut nici dovada dreptului de proprietate şi nici faptul că imobilul a fost preluat abuziv de stat pentru a putea beneficia de prevederile OUG 94/2000 cu privire la restituirea bunurilor imobilelor ce au aparţinut cultelor religioase. În opinia pârâtei, între cele două imobile menţionate de reclamantă nu există identitate din actele depuse iar cererea de retrocedare trebuia făcută distinct pentru fiecare imobil solicitat.

La dosar, reclamanta a depus o copie a Decretului nr. 206/20.08.1987, în anexele căruia figurează la poziţia 18, preluarea unui imobil, teren, în suprafaţă de 3760 mp, situat la adresa Calea Rahovei nr. 1, de la „Biserica Domnița Bălașa”, iar prin adresa emisă de Primăria Municipiului Bucureşti, Direcţia Patrimoniu, Serviciul Cadastru, s-a menţionat că în privinţa istoricului de număr poştal al imobilului pentru care se indica drept adresă actuala str. Sf. Apostoli nr. 60, sector 4, a fost identificat un act din februarie 1994 prin care se certifică faptul că imobilul care până în anul 1991 a avut numărul 1 pe Calea Rahovei, va purta numărul 60 pe strada Sfinţii Apostoli, sector 4.

Hotărârile judecătorilor

Pentru toate aceste argumente, Tribunalul București a constatat că, în cauză, reclamanta a făcut dovada preluării, de către statul român, a terenului ce face obiectul cererii de retrocedare, din patrimoniul acesteia, în anul 1987, în baza Decretului nr. 206, iar în absenţa oricăror probe contrare, se constată dovedit dreptul acesteia de a primi despăgubiri pentru terenul în discuţie, restituirea în natură a imobilului nefiind posibilă. Așa că în iulie 2023, instanța de fond a pronunțat următoarea soluție:

  • Solutia pe scurt: Admite cererea Dispune anularea Deciziei nr. 9148/28.05.2020, emisă de Comisia Specială de Retrocedare a unor bunuri imobile ca au aparţinut cultelor religioase din România. Constată că reclamanta este îndreptăţită să primească despăgubiri pentru imobilul teren, situat actualmente la adresa Sfinţii Apostoli nr. 60, sector 4 Bucureşti (parte din terenul situat la fosta adresă Calea Rahovei nr. 1, Bucureşti, sector 5). Obligă pârâta la emiterea unei noi decizii prin care să admită cererea de retrocedare nr. 688699/C/24.01.2006 şi să propună acordarea de despăgubiri în favoarea reclamantei. Obliga pârâta la plata către reclamantă a sumei de 5850 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu expert (1200 lei) şi onorariu de avocat 4380 lei. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Apelul se va depune la Tribunalul Bucureşti Pronunţată azi, 07.07.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

Autoritea Națională pentru Restituirea Proprietăților a atacat hotărârea cu apel, care s-a judecat în prima zi a a acestei luni la Curtea de Apel București:

  • Solutia pe scurt: Admite apelul. Schimbă în tot sentinţa în sensul că respinge cererea ca nefondată. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

 

spot_img

Articole recente

Judecătorii îi fac, în final, dreptate unui șofer prins că a condus în timp ce poliția îi prelungise suspendarea permisului, deși omul a vrut...

La data de 11 noiembrie 2019, conducătorul auto XXX a fost sancționat contravențional cu amendă, în cuantum de 580...

Mai multe articole din aceeași categorie