Justnews.ro

Direcția Națională de Probațiune informează că, din data 28.11.2022, Serviciul de Probațiune Mehedinți își desfășoară activitatea într-un nou sediu, aflat pe bulevardul Tudor Vladimirescu, nr.101, Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinți.

Datele de contact ale Serviciului de Probațiune Mehedinți:

  • Telefon: 0739.012.757; 0725.002.631; 0723.546.039; Fax:0252.314.594
  • E-mail: mehedinti@just.ro

De asemenea, începând cu data de 01.02.2023, Serviciul de Probațiune Giurgiu își va desfășura activitatea într-un sediu nou, situat în municipiul Giurgiu, str. Piața Unirii, nr. 19, județul Giurgiu.

  • Puncte de reper pentru noul sediu: vis-a-vis de fosta clădire METEOR, la o distanță de aproximativ 150 m față de Turnul Ceasornicului, situat în centrul mun. Giurgiu.
  • Datele de contact ale Serviciului de Probaţiune Giurgiu:
  • Telefon: 0725.002.622; 0725.002.620; 0725.002.621; Email:  giurgiu@just.ro.

În anul 2021, sistemul de probațiune a gestionat supravegherea a peste 100.000 de persoane sancționate penal. 75% dintre aceste persoane au avut impusă obligația de a presta muncă neremunerată în folosul comunității, iar 60% obligația de a participa la un program de reintegrare socială. 67.016 de persoane se aflau în continuare în evidențe la 31.12.2021, iar 36.883 au ieșit din evidențele sistemului de probațiune, în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021. Raportat la elementul de buget, suma alocată unei persoane aflate în evidența sistemului de probațiune, pentru executarea unei măsuri sau sancțiuni neprivative de libertate, a fost, în anul 2021, de 258,16 euro/ an, măsurile și sancțiunile comunitare pe care sistemul de probațiune le gestionează presupunând un cost mult mai redus comparativ cu sancțiunile pe care sistemul penitenciar le administrează.

Alte articole