Compania Skylight Reside, ce deține fosta fabrică de pompe Aversa din cartierul Obor, a intrat în insolvență

Exclusivitate

Compania Skylight Residence, controlată de omul de afaceri canadian Michael Topolinski, a intrat în insolvență, potrivit unei hotărâri emise luni, 13 iulie, de Tribunalul București. Skylight Residence, ce deține terenul pe care se afla fosta fabrică de pompe Aversa din cartierul Obor, are obligația să depună la dosar, în 10 zile de la pronunţarea acestei hotărâri, o declaraţie prin să-şi manifeste intenţia de reorganizare.

Solutia pe scurt: Admite contestaţia debitorului Skylight Residence S.R.L. împotriva cererii de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de creditorul Aversa S.A. – în faliment. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de creditorul Aversa S.A. în contradictoriu cu debitorul Skylight Residence S.R.L.. Respinge contestaţia formulată de debitorul Skylight Residence S.R.L. în privinţa cererii de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de creditorul Peino Management Limited. Admite cererea creditorului Peino Management Limited, împotriva debitorului Skylight Residence S.R.L.. În temeiul art. 72 alin. 6 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, deschide procedura generală a insolvenţei împotriva debitorului Skylight Residence S.R.L.. În cazul în care debitorul nu depune, în 10 zile de la pronunţare prezentei hotărâri, la dosar, o declaraţie prin să-şi manifeste intenţia de reorganizare, în temeiul art. 85 alin. 1 raportat la art. 74 şi art. 67 alin. 1 lit. g din Legea nr. 85/2014, urmează a opera ridicarea de drept a dreptului de administrare – constând în dreptul de a-şi conduce activitatea, de a-şi administrat bunurile din avere şi de a dispune de acestea, situaţie în care conducerea integrală a activităţii debitorului revine administratorului judiciar. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sindic sau al administratorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i administratorului judiciar, în cazul în care operează ridicarea de drept a dreptului de administrare. Pune în vedere debitorului că este obligat să depună în 10 zile de la pronunţarea prezentei hotărâri, la dosarul cauzei, actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În cazul în care debitorul nu va depune actele şi informaţiile arătate devin aplicabile dispoziţiile art. 82 alin. (2) şi art. 169 alin. (1) lit. d din Legea nr. 85/2014. Fixează următoarele termene limită: b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului – 28 august 2020; c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar de creanţe – 18 septembrie 2020; d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 14 octombrie 2020; e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 24 septembrie 2020. Numeşte administrator judiciar provizoriu pe Suma Insolvency IPURL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014, cu exercitarea atribuţiilor de supraveghere a activităţii debitorului în conformitate cu art. 5 pct. 66 şi art. 87 din Legea nr. 85/2014 până la ridicarea dreptului de administrare al debitorului şi cu o remuneraţie provizorie de 2.500 lei din averea debitorului. În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, dispune ca administratorul judiciar să efectueze notificările prevăzute de art. 100, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului şi ridicarea dreptului de administrare, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 74 raportat la art. 67 alin. 1 lit. c), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014. Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 din aceiaşi lege. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. Pune în vedere administratorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 91/2013. Pune în vedere administratorului judiciar judiciar ca notificările transmise creditorilor să cuprindă solicitarea de comunicare a declara?iilor de crean?e, a documentelor justificative, a taxei de timbru: (i) un exemplar va fi transmis atât in format scriptic (hârtie) la grefa Sec?iei a VII-a Civilă a Tribunalului Bucure?ti, cât ?i în format electronic (documente PDF de maximum 4 MB fiecare) pe adresa de e-mail a Sec?iei a VII-a Civilă a Tribunalului Bucure?ti (trb-insolventa@just.ro); (ii) exemplarul destinat practicianului in insolventa va fi transmis pe adresa de corespondenta letrica ce va fi indicata de acesta prin notificare. Fixează termen administrativ de control pentru analiza stadiului continuării procedurii la 9 noiembrie 2020, ora 11.00. Executorie. Cu apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată azi, 13 iulie 2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
Document: Hotărâre intermediară    13.07.2020

Cererea de deschidere a procedurii insolvenței  companiei Skylight Residence a fost depusă de firma Peino Management Limited, care a fost reprezentată în instanță de SPCA Boerescu &Ciocodeica. Potrivit publicației Profit.ro, Peino Management Limited, care este dezvoltatorul aplicației de asistență rutieră Twelp, ceruse instanței recuperarea unei creanțe de aproximativ 750.000 euro de la fima controlată de Michael Topolinski.

spot_img

Articole recente

Instanța a suspendat procesul legat de rezilierea contractului încheiat cu firma siriană a lui Omar Hayssam pentru IPRS Băneasa

Curtea de Apel București a decis săptămâna trecută să suspende procesul legat de rezilierea contractului încheiat de Autoritatea pentru...

Mai multe articole din aceeași categorie