Cine sunt judecătorii care l-au pus în libertate pe criminalul care a incendiat o fată, după ce a fost liberat condiționat din pușcărie

Exclusivitate

Turnagiu Ion, individul care a stropit cu benzină și a dat foc unei fete de 17 ani, a fost pus în libertate anul trecut printr-o decizie a Tribunalului Mehedinți. Individul, care a trimis între viață și moarte o copilă nevinovată, a fost eliberat din pușcărie, chiar dacă executa  o condamnare la pedeapsa detențiunii pe viață.  El fusese condamnat în 1993 (pe când avea 18 ani), pentru  cinci crime cu sânge rece, iar printre victimele sale s-au numărat o femeie însărcinată în luna a șaptea și doi bătrâni din București, pe care i-a ucis după ce i-a jefuit.  Eliberarea condiționată din pușcărie a lui Turnagiu Ion a fost decisă în 10 mai 2019 de Tribunalul Mehedinți, după ce Judecătoria Drobeta Turnu Severin respinsese cererea individului.

  • Solutia pe scurt: În baza art. 425 ind. 1 alin. 1 şi alin. 7 pct. 2 lit. a raportat la disp. art. 587 alin. 3 din C.p.p., Admite contestaţia formulată de condamnatul Turnagiu Ion împotriva s.p. nr. 464 pronunţată la data de 4 Aprilie 2019 de Judecătoria Dr. Tr. Severin, în dosarul nr. 3349/225/2019. Desfiinţează parţial sentinţa penală atacată şi rejudecând: Admite propunerea de liberare condiţionată privind pe condamnatul Turnagiu Ion. Dispune liberarea condiţionată a condamnatului Turnagiu Ion, din executarea pedepsei detenţiunii pe viaţă aplicată prin sentinţa penală nr. 129/2006 a Tribunalului Dolj. Dispune punerea în libertate a condamnatului Turnagiu Ion de sub puterea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 148/2006 emis de Tribunalul Dolj, dacă nu este arestat în altă cauză. Menţine dispoziţiile referitoare la avansarea sumei corespunzătoare pentru apărătorul desemnat din oficiu la Judecătoria Dr. Tr. Severin. În baza art. 275 alin. 3 C.p.p., Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. În baza art. 275 alin. 6 C.p.p., Suma de 313 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu, conform delegaţiei nr. 1106/2019, emisă de Baroul Mehedinţi pentru avocat Ţurai Laura, rămâne în sarcina statului şi va fi avansată din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică, azi 10.05.2019, la sediul Tribunalului Mehedinţi.
    Document: Hotarâre  228/2019  10.05.2019

Cine a luat decizia

Hotărîrea 228/2019 a fost luată de un complet alcătuit din M.P. – președinte și R.G.U.- judecător.

Justnews i-a identificat pe cei doi judecători care au dispus liberarea condiționată a condamnatului Turnagiu Ion. Este vorba de Mihaela Popescu, președintele Secției Penale a Tribunalului Mehedinți și de judecătorul Uliu Romică George.

Cum și-au motivat decizia cei doi judecători

… Analizând contestația formulată prin prisma dispozițiilor sus evocate și în raport de actele depuse la dosarul cauzei rezultă că persoana condamnată T_______ I__ a executat fracția minimă prevăzută de lege , pe timpul executării pedepsei a fost sancționat disciplinar, însă aceste sancțiuni au fost ridicate ulterior, a fost recompensat de 7 ori cu ridicarea măsurii disciplinare aplicate și de 24 de ori cu suplimentarea drepturilor. În perioada analizată, nu a fost sancționat disciplinar, a fost recompensat de 8 ori cu suplimentarea drepturilor. A îndeplinit recomandările de participare la programele și activitățile de reintegrare socială și a participat la activități lucrative, obținând 215 zile câștig. În cauza de față, în raport de cerințele prev. de art. 59 C .p., se reține că judecătorul fondului nu a apreciat în mod corect, raportat la actele și lucrările dosarului, că la acest moment nu sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute de lege și nu se impune liberarea condiționată a condamnatului.

Astfel, instanța de control judiciar apreciază că persoana condamnată a depus eforturi susținute pentru a demonstra îndreptarea sa, raportat la faptul că, fiind sancționat disciplinar de 7 ori, a adoptat o atitudine pozitivă și un comportament corespunzător, ce s-au concretizat în ridicarea acestor sancțiuni. De asemenea, îndreptarea contestatorului este probată si prin recompensele câștigate de acesta, în număr de 32, cât și prin faptul că a îndeplinit recomandările de participare la programele și activitățile de reintegrare socială și la activități lucrative, obținând 215 zile câștig ca urmare a muncii prestate. Nu lipsit de relevanță este și faptul că acest contestator a fost propus pentru liberare condiționată  cu unanimitate de voturi, la a noua analiză, pedeapsa fiind executată în regim deschis.

Astfel, instanța de control judiciar apreciază că perioada executată a fost suficientă pentru reeducarea condamnatului T. I. și că acesta, prin participarea activă la programele desfășurate în vederea pregătirii graduale pentru liberare și-a format și consolidat o atitudine corectă față de valorile sociale, față de ordinea de drept și față de regulile de conviețuire socială, funcțiile de exemplaritate și eliminare temporară ale pedepsei fiind îndeplinite în cazul său. ( sublinierea redacției)

Procurorul s-a opus

Reprezentanta Ministerului Public a solicitat respingerea contestației ca nefondată, arătând că persoana condamnată nu a dat dovezi temeinice de îndreptare, i-au fost aplicate 7 sancțiuni disciplinare, a câștigat 215 zile ca urmare a muncii prestate, însă dintr-un total de 7305 zile pe care le-ar fi putut câștiga astfel, ținând cont și de natura și gravitatea infracțiunii comise, respectiv omorul deosebit de grav.

Cînd se poate dispune liberarea condiționată

Libertatea a detaliat condițiile cumulate în care liberarea condiţionată în cazul detenţiunii pe viaţă poate fi dispusă:

  • cel condamnat a executat efectiv 20 de ani de detenţiune;
  • cel condamnat a avut o bună conduită pe toată durata executării pedepsei;
  • cel condamnat a îndeplinit integral obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească;
  • instanţa are convingerea că persoana condamnată s-a îndreptat şi se poate reintegra în societate.
spot_img

Articole recente

Procesul de 140 milioane de dolari pentru recuperarea „creanței Libia” de la moștenitorii lui Dinu Patriciu, amânat din cauza protestului avocaților

Magistrații Curții de Apel București au amânat, la termenul din 22 februarie 2024, judecarea dosarului în care Statul Român încearcă...

Mai multe articole din aceeași categorie