A fost publicat anunțul privind convocarea Congresului Avocaților 2024 pentru zilele de 14-15 iunie, la Hotel Caro din Capitală

Exclusivitate

Conducerea Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) a anunțat că a convocat CONGRESUL AVOCAŢILOR pentru zilele de vineri, 14 iunie și sâmbătă 15 iunie 2024, cu începere de la ora 09.00, la Hotel Caro, Bd. Barbu Văcărescu nr. 164 A, sector 2, cod poștal 020285, București, cu următoarea ORDINE DE ZI:

 1. Dezbaterea temei „Oportunități și vulnerabilități actuale în profesia de avocat”.
 2. Prezentarea pentru dezbatere și aprobare a raportului anual al Consiliului U.N.B.R..
 3. Prezentarea pentru dezbatere și aprobare a raportului anual al Consiliului de administrație al Casei de Asigurări a Avocaților (C.A.A.).
 4. Prezentarea spre aprobare a execuției bugetare pe anul 2023 și a proiectului de buget al U.N.B.R. pentru anul 2024 – ratificarea Hotărârii Consiliului UNBR nr. 49/29-30 martie 2024. Mandatarea Consiliului U.N.B.R. de a aproba proiectul de buget al UNBR pe anul 2025.
 5. Prezentarea spre aprobare a execuției bugetare pe anul 2023 și a proiectului de buget al C.A.A. pentru anul 2024. Mandatarea Consiliului U.N.B.R. de a aproba proiectul de buget al C.A.A. pe anul 2025.
 6. Prezentarea spre aprobare a raportului anual al Comisiei Centrale de Cenzori a U.N.B.R..
 7. Prezentarea spre aprobare a raportului anual al Comisiei de Cenzori a C.A.A..
 8. Prezentarea raportului anual al Comisiei Centrale de Disciplină.
 9. Ratificarea Hotărârilor Consiliului U.N.B.R. de modificare și completare a Statutului profesiei de avocat și a Statutului C.A.A. Mandatarea Consiliului U.N.B.R. ca în perioada dintre Congrese să îndeplinească atribuția prevăzută la art. 63 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 51/1995.
 10. Validarea componenței Consiliului U.N.B.R. și a Comisiei de Cenzori a C.A.A., ca urmare a modificărilor survenite în perioada scursă de la Congresul anterior. Actualizarea compunerii Comisiei Centrale de Disciplină.
 11. Adoptarea de hotărâri și rezoluții.
 12. Diverse.

Și Congresul Avocaților 2023 s-a desfășurat tot la Hotel Caro, în vreme ce Congresul din 2022 s-a derulat la Hotel Intercontinental (Grand Hotel Bucharest). Congresul din 2022 a avut ca temă de dezbatere „Avocatura azi. Tendințe și perspective”, la cel din 2021 tema centrală a fost „Apărarea apărării”, iar la cel din 2020 „Interacțiunea și comunicarea profesiilor juridice. Aspecte legale, etice și deontologice”.

Conform legislației, Congresul Avocaţilor este constituit din delegaţi ai fiecărui barou, potrivit normei de reprezentare stabilite de statutul profesiei, din membrii Consiliului U.N.B.R. şi din preşedintele Consiliului de administraţie al Casei de Asigurări a Avocaţilor. Congresul Avocaţilor se întruneşte anual în sesiune ordinară, la convocarea Consiliului U.N.B.R. Convocarea congresului se face cu cel puţin o lună înainte de data stabilită, prin înştiinţarea în scris a barourilor şi prin publicare într-un ziar central. Consiliile barourilor sunt obligate să afişeze data convocării şi ordinea de zi la sediul baroului şi la instanţele judecătoreşti din raza acestora. Barourile sunt obligate să îşi aleagă delegaţii cu cel puţin 10 zile înainte de congres. Congresul este legal constituit în prezenţa a două treimi din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

 

spot_img

Articole recente

Instanța a suspendat procesul legat de rezilierea contractului încheiat cu firma siriană a lui Omar Hayssam pentru IPRS Băneasa

Curtea de Apel București a decis săptămâna trecută să suspende procesul legat de rezilierea contractului încheiat de Autoritatea pentru...

Mai multe articole din aceeași categorie