Justnews.ro

Aproximativ 3.700 de mediatori au fost șterși în luna februarie 2021 din secțiunea Tabloul Mediatorilor autorizați cu drept de exercitare a profesiei. Informația a fost făcută publică de jurista Tina Paraschiv, care citează publicația avocatu.ro. Potrivit sursei, măsura a fost luată după ce mulți din aceștia au fost sancționați disciplinar pentru neplata taxei profesionale (400 lei anual) către Consiliul de Mediere. Acești mediatori nu mai au dreptul de a profesa, fiind trecuți în secțiunea ”nu are drept de exercitare a profesiei” din Tablou.

Inițial, neplata taxei profesionale nu era motiv de suspendare din activitate, dar Consiliul de Mediere a promovat un proiect legislativ ce a devenit Legea 154/2019. În această lege s-a introdus abaterea disciplinară a neplății taxelor profesionale, cu posibilitatea sancțiunii suspendării din activitate. În prezent, la nivel național, mai sunt înscriși în Tabloul Mediatorilor autorizați cu drept de exercitare a profesiei 1.236 persoane. Cei mai mulți mediatori autorizați activi sunt în București și anume 392 mediatori, în timp ce în multe județe au mai rămas doar câțiva mediatori activi (8 mediatori în județul Satu Mare, 15 mediatori în Arad, 13 în Brăila, 18 în Alba).

Avocatu.ro remarcă faptul că, în contextul în care în România numărul de conflicte, litigii și dosare de pe rolul instanțelor a crescut semnificativ iar numărul mediatorilor și numărul de cazuri mediate a scăzut, este de la sine înțeles că medierea nu funcționează pe plaiurile românești. Printre puținele cauze care mai trec prin birourile de mediere sunt cele civile, de familie și penale. Mai nou, unii mediatori au devenit și conciliatori. Astfel că medierea s-a transformat în conciliere. Unii sunt acum mediatori-conciliatori (o struțo-cămilă tipic românească).

Potrivit sursei menționate, chiar Consiliul de mediere organizează cursuri de conciliere în conflicte de muncă prin Institutul de Formare Continuă al Consiliului de Mediere. Primul curs al acestui Institut, care se dorea a fi o școală pentru perfecționarea în mediere, este despre conciliere… Participarea la curs este recunoscută de Consiliul de Mediere ca formare continuă și se acordă mediatorilor autorizați 20 puncte profesionale. Participanții vor dobândi specializarea în conflictele de muncă (și înscrierea în Tabloul Mediatorilor cu această specializare) și un atestat care confirmă participarea la curs și numărul de puncte profesionale primite.

În ultimii 3 ani, Consiliul de Mediere nu a organizat nici un curs de formare profesională continuă pentru mediatori, nici în medierea civilă, nici în medierea familială, nici în medierea penală. Deși această este o obligație legală pentru acest organism având ca scop creșterea calității actului de mediere și creșterea gradului de încredere în mediere și mediatori, precizează avocatu.ro, care concluzionează: de la apariția medierii și până acum, avocații s-au temut de o fantomă, de ceva ce nu există și nu reprezintă (nici atunci și nici acum) nici un minim pericol pentru ei. Având în vedere și numărul infim de medieri la nivel național și cifrele de mai sus referitoare la numărul de mediatori autorizați activi la nivel național, este clar că medierea a existat și există doar fantomatic.

Alte articole