Vor fi scutite de plata tarifelor notariale declarațiile necesare valorificării unor drepturi de către persoanele beneficiare ale unor programe de protecție socială

Exclusivitate

Ministerul Justiţiei a pus joi, 28 ianuarie, în dezbatere publică proiectul de Ordin al ministrului justiţiei privind completarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 46/C/2011. În Referatul de aprobare, se arată că onorariile notariale pentru serviciile prestate în temeiul Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, sunt stabilite prin Normele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 46/C/2011, publicat din Monitorul Oficial, Partea I nr. 133 din 22 februarie 2011.  Art. 6 din Norme prevede că „Tarifele de onorarii conţin scutiri şi reduceri pentru actele întocmite în scopul valorificării unor drepturi prevăzute de legi speciale şi de protecţie socială, prevăzute în anexa nr. 5.”

Situat în Capitolul IV al Normelor, care are ca obiect de reglementare scutirile şi reducerile de onorarii, art. 26 alin. (1) prevede că „Sunt scutite de plata onorariilor următoarele acte întocmite în scopul valorificării unor drepturi prevăzute de legi speciale şi de protecţie socială:

  • declaraţii privind ajutorul de şomaj;
  • declaraţii privind ajutorul social;
  • declaraţii privind obţinerea alocaţiei de stat pentru copii;
  • declaraţii privind acordarea burselor pentru elevi şi studenţi, pentru obţinerea de rechizite şcolare şi pentru obţinerea de locuri de cazare în cămine;
  • declaraţii privind stabilirea sau valorificarea drepturilor foştilor deţinuţi politici, veteranilor de război şi văduvelor acestora;
  • declaraţii privind valorificarea drepturilor persoanelor cu handicap;
  • declaraţii şi procuri necesare în cadrul procedurii de obţinere a despăgubirilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A., aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 232/2008, în vederea achiziţionării de autoturisme.
  • declaraţii de donare de organe, ţesuturi şi celule.”

Pentru acordarea scutirilor de la plata onorariului notarial trebuie îndeplinite, cumulativ, cerinţele prevăzute de art. 6 din Norme, şi anume: dreptul pentru valorificarea căruia este necesară întocmirea unui act notarial să fie prevăzut de o lege specială şi de protecţie socială; actul notarial respectiv să fie prevăzut în Anexa nr. 5 la Norme. De aceea, în stadiul actual al reglementării, nu este posibilă acordarea de astfel de scutiri în cazul întocmirii unor acte notariale necesare valorificării unor drepturi care, deşi prevăzute de legi speciale şi de protecţie socială, nu sunt prevăzute în mod expres în Anexa nr. 5 la Norme (spre exemplu, nu se pot aplica scutiri în privinţa declaraţiilor necesare în vederea obţinerii sprijinului financiar acordat prin Programul naţional de protecţie socială „Bani de liceu”, deşi, măsura are un evident caracter de măsură de protecţie socială).

Date fiind dinamica și fluctuația programelor de sprijin al unor categorii de persoane, derulate de autoritățile şi instituţiile publice, pentru a înlătura acest neajuns, s-a impus completarea Normelor, în sensul reglementării scutirii de plata onorariului notarial şi în cazul „declaraţiilor sau procurilor necesare în vederea stabilirii sau valorificării drepturilor prevăzute, ca forme de sprijin al unor categorii sociale, în alte programe naționale instituite prin legi speciale sau de protecție socială.”

Uniunea Naţională a Notarilor Publici a fost consultată cu privire la propunerea de modificare legislativă. Prin adresa nr. 2605/24.11.2020, înregistrată la Ministerul Justiţiei cu nr. 5/86982/2019/2020, a fost comunicată Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 68/20.11.2020, prin care au fost aprobate propunerile de completare a Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici.

spot_img

Articole recente

Procesul de 140 milioane de dolari pentru recuperarea „creanței Libia” de la moștenitorii lui Dinu Patriciu, amânat din cauza protestului avocaților

Magistrații Curții de Apel București au amânat, la termenul din 22 februarie 2024, judecarea dosarului în care Statul Român încearcă...

Mai multe articole din aceeași categorie