Vor crește tarifele de onorarii minimale pentru serviciile prestate de notarii publici

Exclusivitate

La sfârșitul anului trecut, Ministerul Justiției a pus în dezbatere publică proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Normelor privind tarifele de onorarii minimale pentru serviciile prestate de notarii publici, însoțit de Referatul de aprobare. În document se precizează că tarifele onorariilor minimale pentru serviciile prestate de notarii publici au fost aprobate prin  Ordinul Ministrului Justiției nr. 46/C/2011 din  6 ianuarie 2011, nefiind actualizate de 13 ani, iar în raport de realitățile economice actuale se impune o indexare și actualizare a acestora. De notat faptul că, de la nivelul anului 2011, obligațiile de natură profesională și administrativă date în sarcina notarului public la instrumentarea actelor și procedurilor notariale au crescut exponențial, lucru ce a condus la creșterea considerabilă a costurilor de funcționare și administrare a birourilor notariale, justificând modificarea și completarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici aprobate prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 46/C/2011 din  6 ianuarie 2011.

În esență, soluțiile legislative preconizate prin proiectul de ordin al ministrului justiției privesc:

– actualizarea cuantumului onorariului minimal pentru actele și procedurile notariale pentru care onorariile sunt stabilite în sumă determinată, cu o valoare medie de 50% din cuantumul onorariului minimal actual;

– actualizarea cuantumului onorariului minimal pentru actele și procedurile notariale pentru care onorariile sunt stabilite în sumă determinată și care aveau un cuantum extrem de redus, cu o valoare medie de 97% din cuantumul onorariului minimal actual (spre exemplu, pentru autentificarea altor declarații al căror obiect nu este evaluabil în bani s-a propus o creștere de la 15 lei la 50 lei, iar pentru legalizarea semnăturii interpretului și traducătorului autorizat s-a propus o creștere de la 30 lei la 50 lei);

– actualizarea cuantumului onorariului minimal pentru actele și procedurile notariale pentru care onorariile notariale sunt graduale pe tranșe, cu o valoare medie de 28% din cuantumul onorariului minimal actual, cu precizarea că pentru actele care au volumul cel mai mare în ponderea acestei categorii, indexarea este de 24% din cuantumul onorariului minimal actual;

– reglementarea modalității de tarifare a unor acte și proceduri noi, care în prezent nu sunt reglementate din punct de vedere al taxării, spre exemplu: soluționarea cererii de numire a asistentului pentru încheierea actelor juridice; autentificarea actelor de desemnare, inclusiv prin dispoziții testamentare, a persoanei care urmează a fi numită tutore al copiilor săi; autentificarea mandatului de ocrotire; eliberarea certificatului european de moștenitor;

– detalierea operațiunilor notariale stabilite în sarcina notarului public la instrumentarea actelor și procedurilor notariale și care sunt incluse în onorariul perceput;

– indicarea operațiunilor conexe activității notariale, care nu sunt incluse în onorariul perceput, dar pe care notarul public le poate îndeplini în numele şi pe seama persoanei interesate și pe cheltuiala acesteia;

– corelări de natură terminologică și clarificări ale prevederilor Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– corelări cu prevederile art. 111 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și introducerea de criterii pentru stabilirea bazei de calcul la bunurile mobile;

– clarificări de natură terminologică în scopul unificării modalității de aplicare a tarifelor de onorarii minimale;

– stabilirea unui regim de taxare diferențiat în cazul unor proceduri, în funcție de complexitatea procedurii, răspunderea notarului și efectele pe care le generează acea procedură.

spot_img

Articole recente

Judecătorii îi fac, în final, dreptate unui șofer prins că a condus în timp ce poliția îi prelungise suspendarea permisului, deși omul a vrut...

La data de 11 noiembrie 2019, conducătorul auto XXX a fost sancționat contravențional cu amendă, în cuantum de 580...

Mai multe articole din aceeași categorie