Inflație de partide: vom avea încă o formațiune politică – „Partidul Repatrierea Diasporei Române”

Exclusivitate

În decembrie 2017, 3 persoane – Ungurean Monica, Dădălău Constantin și Constantin Adrian –, în calitate de petenți, au înaintat o cerere Tribunalului București – Secția a V a Civilă, solicitând înregistrarea în Registrul Special al Partidelor Politice a ”Partidului Repatrierea Diasporei Române”.

În susținerea cererii, petenții au depus următoarele înscrisuri: statutul, programul politic și actul constitutiv, declarația președintelui privind sediul partidului, dovada deschiderii contului bancar și a sediului, lista semnăturilor membrilor fondatori, dovada publicării anuntului privind înregistrarea partidului intr-un ziar de mare tiraj. Conform art. 18 alin. 1 din Legea nr. 14/2003, Pentru înregistrarea unui partid politic se depun la Tribunalul Bucureşti următoarele documente:

  • a) cererea de înregistrare, semnată de conducătorul organului executiv al partidului politic şi de cel puţin 2 membri fondatori; 
  • b) statutul partidului, întocmit conform prevederilor art. 10;
  • c)programul partidului; 
  • d) actul de constituire, semnat de cel puţin 3 membri fondatori;
  • e) o declaraţie privitoare la sediu şi la patrimoniul partidului;
  • f) dovada deschiderii contului bancar.

Verificând actele şi lucrările dosarului, tribunalul a constatat că în cauză nu erau îndeplinite condiţiile prevăzute de disp. art. 18 şi urm. din legea nr. 14/2003, cererea de înregistrare a Partidului Mişcarea Diasporei nefiind însoţită de cazierul judiciar al fiecăruia dintre membrii fondatori. Având in vedere că cererea petentilor nu era însotită de cazierul judiciar al fiecăruia dintre membrii fondatori, instanța de fond a decis, în noiembrie 2023, să respingă cererea, ca neintemeiată.

După ce au remediat problema, petenții au formulat apel, procesul ajungând astfel la Curtea de Apel București care, zilele trecute, a dat undă verde înscrierii noii formațiuni:

  • Solutia pe scurt: Admite apelul. Schimbă în tot hotărârea apelată. Admite cererea. Dispune acordarea personalităţii juridice şi înregistrarea în Registrul Partidelor Politice ţinut la Tribunalul Bucureşti a Partidului Repatrierea Diasporei Române.Defintivă. Pronunţată la data de 05.03.2024 prin punerea la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

Potrivit Registrului Partidelor Politice, în România au funcționat/funcționează 323 de formațiuni politice. Lista lor, la acest link. 

spot_img

Articole recente

Curtea de Apel București acceptă un acord de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de DNA, ce fusese respins de instanța de fond

În februarie anul acesta, procurori de la Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a corupției au înaintat Tribunalului Bucureşti acordul de recunoaştere...

Mai multe articole din aceeași categorie