Vineri, 5 martie, este termen limită de înscriere pentru postul de magistrat de legătură al României în Republica Italiană

Exclusivitate

Ministerul Justiţiei a lansat, în 16 februarie 2021, procedura de selecţie a magistratului de legătură român în Republica Italiană. Pentru a fi numit magistrat de legătură în Republica Italiană, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii cumulative:

  • este cetăţean român, cu domiciliul în România;
  • este judecător, procuror, sau personal de specialitate juridică asimilat, potrivit legii, judecătorilor şi procurorilor;
  • cunoaşte la un nivel avansat (scris, vorbit) limba italiană;
  • are o vechime în magistratură de cel puţin 6 ani;
  • are experienţă practică în domeniul cooperării judiciare internaţionale în materie penală şi civilă.

Magistratul de legătură în Republica Italiană îşi va desfăşura activitatea la Roma, în cadrul Ministerului italian al Justiţiei. Potrivit prevederilor art.3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 123/2007, „(1) magistratul de legătură îndeplineşte orice activitate menită să favorizeze şi să accelereze, în special prin stabilirea de contacte directe cu serviciile competente şi cu autorităţile judiciare ale statului gazdă, toate formele de cooperare judiciară în materie penală şi civilă, după caz. (2) magistratul de legătură român desfăşoară şi activităţi destinate să asigure funcţiile de schimb de informaţii şi de date statistice, cu scopul de a favoriza cunoaşterea reciprocă a sistemelor juridice, a băncilor de date juridice, precum şi relaţiile dintre profesiile juridice din cele două state.”

Mandatul persoanei selectate este de 3 ani şi va începe la o dată ulterioară finalizării procedurii de selecţie. Persoanele interesate sunt rugate să depună, până la data de 5.03.2021, inclusiv, ora 17,00, următoarele:

  • scrisoare de intenţie;
  • un curriculum vitae european în format europass (accesibil la adresa: http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions)
  • copii ale oricăror documente pe care candidaţii le apreciază ca fiind necesare pentru a atesta îndeplinirea condiţiilor menţionate la punctul 2 al prezentului anunţ;
  • un acord scris pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în acord cu prevederile Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Dosarul de candidatură se depune la Secretariatul Direcţiei resurse umane din Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti (etajul 2, camera 6) sau la adresa de e-mail: selectie.maglegatura@just.ro.

Dosarul de candidatură se poate depune şi prin poştă sau servicii de curierat, la adresa de corespondenţă a Ministerului Justiţiei – str. Apolodor nr.17, Sector 5, cod poştal 050741 Bucureşti, în atenţia Direcţiei resurse umane. Pentru a se considera candidatura depusă în termen, este necesar ca data oficiului poştal/a firmei de curierat să fie în interiorul termenului mai sus indicat, respectiv până în data de 5.03.2021, inclusiv.

Comisia de selecţie, desemnată de ministrul justiţiei, va selecta dosarele de candidatură potrivit criteriilor menţionate, până la data de 11.03.2021, inclusiv. Ulterior, persoanele care, în opinia Comisiei, întrunesc condiţiile prevăzute la punctul 2, vor fi invitate la un interviu, care se va desfăşura în perioada 15.03.2021- 19.03.2021, la o dată şi o oră ce urmează a le fi comunicată.

Potrivit MJ, procedura prevăzută la art. 4 din OUG nr. 123/2007 este una de selecţie competitivă, iar decizia cu privire la trimiterea magistratului de legătură aparţine ministrului justiţiei. În cazul în care are calitatea de judecător sau procuror, persoana selectată trebuie să obţină şi hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii privind detaşarea la Ministerul Justiţiei, Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară.

foto: commons.wikimedia.org

spot_img

Articole recente

Ce fost ministru al Justiției și judecător CCR se bate în instanță cu autoritățile pentru bani reținuți nelegal din pensie cu titlu de CASS

La data de 29.12.2022, Pivniceru Mona Maria, în calitate de reclamantă,  s-a adresat unui complet de la Secţia a...

Mai multe articole din aceeași categorie