Veste bună pentru pușcăriași: prețurile produselor din magazinele din incinta închisorilor ar trebui să scadă

Exclusivitate

Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a pus miercuri, 11 noiembrie, în dezbatere publică o Decizie pentru aprobarea modului de calcul şi de respectare a mediei preţurilor în cadrul punctelor comerciale din incinta penitenciarului şi a procedurii privind închirierea spaţiilor din sistemul administraţiei penitenciare.

Decizia a fost inițiată în urma numeroaselor sesizări înaintate de  către deținuți cu privire la prețurile produselor comercializate la punctele comerciale organizate la nivelul unităților de detenție, articolelor de presă lansate în această perioadă în spațiul public, precum și adresei Avocatului Poporului prin care se solicită identificarea de soluții în vederea stabilirii unor prețuri unitare la nivelul sistemului administrației penitenciare.

Un grup de lucru constituit în cadrul ANP a propus modificarea Deciziei nr. 859/2016, în sensul actualizării listei cu produsele de bază și impunerea unor prețuri unitare la nivelul unei zone geografice.

În context larg, s-au avut în vedere următoarele:

  • stabilirea unor prețuri unitare la nivelul unei zone geografice, pentru unele produse alimentare și articole de igienă individuală comercializate în punctele comerciale din incinta unităților penitenciare. În acest scop a fost creată o listă a produselor cu prețuri uniforme la nivelul unei zone geografice, precum și metodologia de stabilire a lor.
  • stabilirea unei comisii, de către directorul unității penitenciare, care urmărește, ori de câte ori există o sesizare, ca nivelul preţurilor produselor comercializate prin punctul comercial, altele decât cele din listele Anexă la caietul de sarcini, să se încadreze în media preţurilor produselor identice din magazinele similare de pe piaţa locală;
  • monitorizarea bilunară, de către comisia stabilită la nivelul unității, a prețurilor din listele Anexă la caietul de sarcini, respectiv Lista produselor cu prețuri uniforme la nivelul unei zone geografice și Lista produselor cu prețuri maximale la nivel local;
  • diferențierea prețurilor produselor din Lista produselor cu prețuri uniforme la nivelul unei zone geografice și Lista produselor cu prețuri maximale la nivel local, prin aplicarea de etichete de culori distincte;

Anexa la caietul de sarcini ( LISTĂ PRODUSE) s-a modificat și s-a înlocuit cu o nouă anexă în cuprinsul căreia se regăsește atât lista produselor cu prețuri uniforme la nivelul unei zone geografice cât și lista produselor cu prețuri maximale la nivel local; elementul de noutate în cadrul acestei liste rezidă în faptul că s-a introdus obligativitatea ca unitatea penitenciară să stabilească nu doar prețurile pe care operatorii economici trebuie să le respecte, ci și produsele (identificate prin marcă) pe care aceștia trebuie să le comercializeze la anumite prețuri impuse.

Lista produselor cu prețuri maximale la nivel local cuprinde prețurile maximale pe care operatorul economic le poate practica în cadrul punctului comercial. De asemenea în vederea punerii în aplicare a adresei transmise de către Avocatul Poporului prin care s-a solicitat stabilirea unor prețuri unitare în punctele comerciale din cadrul sistemului administrației penitenciare s-a identificat soluția de a stabili lista produselor cu prețuri uniforme la nivelul unei zone geografice, conform arondării stabilite în anexa 1 la Ordinul Ministrului Justiției nr. 2724/C/2018. Prin introducerea acestei liste, operatorul economic  are obligația să asigure comercializarea a cel puțin unui sortiment de produs, la prețurile și unitățile de măsură specificate în lista produselor cu prețuri uniforme la nivelul unei zone geografice. Prețurile produselor din listă devin obligatorii și se aplică unitar în toate punctele comerciale din cadrul unităților penitenciare arondate zonei geografice respective.

ANP mai precizează că, în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea în Monitorul Oficial a noii decizii, achizitorul din cadrul unităților penitenciare va îndeplini următoarele sarcini:

  • Se deplasează la 2 magazine de pe piaţa locală.
  • Întocmeşte pentru fiecare magazin câte o listă cu preţul cel mai mic al produselor din tabelul de mai sus, în funcție de unitățile de măsură specificate, fără a lua în calcul preţurile promoționale, ofertele şi alte tipuri de reduceri care au loc la anumite intervale de timp sau cu anumite ocazii.
  • După stabilirea preţurilor din listă, achizitorul întocmeşte un proces-verbal, care se aprobă de către conducerea unității penitenciare, după care acesta se transmite către unitatea penitenciară cu rol de coordonare a locurilor de detenţie, în cadrul zonei geografice de care aparține. Unitățile penitenciare cu rol de coordonare a locurilor de deținere, pe zone geografice, sunt cele stabilite în Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a penitenciarelor, aprobat prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 2724/C/2018.
  • Periodic, la 6 luni, achizitorul reia activităţile mai sus menționate, în vederea actualizării prețurilor produselor.

La data de 11.11.2020, în pușcăriile din România se aflau 21.540 de persoane private de libertate.

spot_img

Articole recente

De ce i-au dat dreptate judecătorii avocatului Viorel Mocanu, reprezentantul PSD la BEC și fost agent guvernamental la CEDO, în litigiul acestuia cu ANI

Avocat, apropiat de PSD Viorel Mocanu este un avocat foarte apropiat de Partidul Social-Democrat și de reprezentanții săi. În 2018,...

Mai multe articole din aceeași categorie