Unii procurori întrec măsura / Cum au ajuns judecătorii să-l achite de 3 infracțiuni grave pe un executor judecătoresc, întrucât acțiunile acestuia nu au avut relevanță penală

Exclusivitate

Prin rechizitoriul nr. 583/P/2016 din data de 20.06.2019 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați, înregistrat la această instanță în data de 25.06.2019, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului Pintilie Lucian-Gabriel, executor judecătoresc în cadrul Biroului Executorului Judecătoresc „Lucian Pintilie” din municipiul Brăila, pentru săvârșirea, în concurs real, conform art. 38 alin. (1) C.pen., a infracțiunilor de:

  • nerespectarea hotărârilor judecătorești, prevăzută de art. 287 alin. (1) lit. b) C.Pen.;
  • abuz în serviciu, în formă continuată, prevăzută de art. 13 din Legea nr. 78/2000, cu modificările ulterioare, raportat la art. 297 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.Pen.;
  • fals intelectual, prevăzută de art. 321 alin. (1) C.Pen.
Faptele

Prin actul de sesizare a instanței s-au reținut în sarcina inculpatului Pintilie Lucian-Gabriel următoarele fapte:

– a refuzat punerea în aplicare a sentinței civile nr. 6817/01.10.2015 a Judecătoriei Brăila – Secția Civilă, astfel cum a fost modificată, în parte, prin decizia nr. 242/14.03.2016, definitivă, a Tribunalului Brăila – Secția I Civilă (prin care s-a dispus reducerea cheltuielilor de executare silită, în dosarul execuțional nr. 50/2015 al Biroului Executorului Judecătoresc „Lucian Pintilie”, de la suma de 3583,47 lei, la suma de 494,62 lei);

– a omis, intenționat, să-i elibereze persoanei vătămate Mudracenco Valentin (având calitatea de creditor-urmăritor în dosarul execuțional nr. 50/2015 al Biroului Executorului Judecătoresc „Lucian Pintilie”), din suma de bani realizată prin urmărirea silită, suma de 1708,30 lei, reprezentând valoarea creanței, conform titlurilor executorii – sentința nr. 5489/11.09.2013 a Judecătoriei Brăila – Secția Civilă și decizia nr. 158/14.05.2014 a Tribunalului Brăila – Secția I Civilă, să-i predea persoanei vătămate Ciobanu Neaga  (având calitatea de debitor în dosarul execuțional nr. 50/2015 al Biroului Executorului Judecătoresc „Lucian Pintilie”) suma de 797,08 lei, reprezentând suma rămasă disponibilă, respectiv să-i restituie persoanei vătămate Mudracenco Valentin suma de 664,64 lei, reprezentând cheltuieli de executare silită parțiale, achitate în calitate de creditor urmăritor, la inițierea procedurii în dosarul execuțional nr. 50/2015 al Biroului Executorului Judecătoresc „Lucian Pintilie”, fapte care au avut ca rezultat obținerea, pentru Biroul Executorului Judecătoresc „Lucian Pintilie”, a unui folos necuvenit, constând în suma de 3.170,02 lei (1.708,30 lei+797,08 lei+664,64 lei);

– a atestat, în mod nereal, prin încheierea din data de 14.07.2016, îndeplinirea condițiilor legale de încetare a executării, stipulate la art. 703 alin. (1) pct. 1 din Codul de procedură civilă („s-a realizat integral obligația prevăzută în titlul executoriu, s-au achitat cheltuielile de executare, precum și alte sume datorate potrivit legii”).

În urma cercetării judecătorești efectuate în cauză, analizând și coroborând mijloacele de probă administrate, Curtea de Apel Galați a apreciat ca fiind corectă situația de fapt reținută prin actul de inculpare, numai că instanța nu este de acord totuși cu concluziile la care a ajuns procurorul în ceea ce privește relevanța penală a activității inculpatului.

Prima acuzație: nerespectarea hotărârilor judecătorești

Magistrații au constatat că nu se poate afirma că inculpatul Pintilie Lucian nu s-ar fi conformat dispozițiilor sentinței civile nr. 6817/01.10.2015 a Judecătoriei Brăila- Secția Civilă, atâta vreme cât a procedat la sistarea popririi instituite împotriva persoanei vătămate Ciobanu Neaga și la reconsemnarea, la CEC Bank, a diferenței de 112,08 lei, încasată în plus de la aceasta. Modalitatea în care a procedat ulterior inculpatul, compensând sumele de bani reținute de la persoana vătămată Ciobanu Neaga cu sumele de bani pe care persoana vătămată Mudracenco Valentin le datora Biroului Executorului Judecătoresc „Lucian Pintilie” excede dispozițiilor sentinței civile nr. 6817/01.10.2015 a Judecătoriei Brăila – Secția Civilă. Astfel, Curtea a constatat că infracțiunea de nerespectare a hotărârilor judecătorești, prevăzută de art. 287 alin. 1 lit. b) C.pen., imputată inculpatului, nu există, motiv pentru care va dispune achitarea acestuia, în temeiul art. 16 alin. 1 lit. a C.proc.pen.

A doua acuzație: infracțiunea de abuz în serviciu, în formă continuată 

Referitor la infracțiunea de abuz în serviciu, în formă continuată, magistrații au notat că în practica Înaltei Curți de Casație și Justiție s-a statuat în mod constant că actele executorilor judecătorești și modalitatea în care aceștia interpretează dispozițiile legii sunt supuse controlului judecătoresc pe calea contestației la executare, iar sancțiunea ce intervine în cazul în cazul actele au fost întocmite cu neobservarea dispozițiilor legale este anularea actelor de executare, nicidecum tragerea la răspundere penală a executorului pentru infracțiunea de abuz în serviciu (a se vedea în acest sens Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția penală, decizia penală nr. 103/A din 17.04.2014). În consecință, în opinia Curții, faptele inculpatului, de a nu elibera persoanelor vătămate Mudracenco Valentin și Ciobanu Neaga diferite sume de bani, nu cad sub incidența legii penale, respectiv nu constituie infracțiunea de „abuz în serviciu”, în formă continuată, prevăzută de art. 13 2 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, raportat la art. 297 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., astfel cum a apreciat procurorul, motiv pentru care se va dispune achitarea inculpatului, în baza art. 396 alin. 5 C.proc.pen., în referire la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.proc.pen., întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală.

A treia acuzație: infracțiunea de fals intelectual

Relativ la infracțiunea de fals intelectual , prevăzută de art. 321 alin. (1) C.pen., imputată inculpatului, constând în aceea că a atestat, în mod nereal, prin încheierea din data de 14.07.2016, îndeplinirea condițiilor legale de încetare a executării, stipulate la art. 703 alin. (1) pct. 1 din Codul de procedură civilă („s-a realizat integral obligația prevăzută în titlul executoriu, s-au achitat cheltuielile de executare, precum și alte sume datorate potrivit legii”), instanța a apreciat, de asemenea, că aceasta nu este prevăzută de legea penală. Argumentele magistraților au fost că inculpatul nu a atestat fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului și nu a omis, cu știință, să insereze date sau împrejurări, astfel cum se susține în rechizitoriu, ci a prezentat întocmai măsurile dispuse în dosarul de executare silită și motivele pentru care a dispus încetarea executării, potrivit propriei interpretări. Faptul că, în opinia procurorului, modalitatea în care inculpatul a repartizat sumele încasate este greșită ori că raționamentul juridic avut în vedere pentru a dispune încetarea executării silite este eronat, în realitate nefiind îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru a se dispune aceasta, nu conduce, în mod automat, la întrunirea elementelor constitutive ale acestei infracțiuni.

Soluția Curții de Apel Galați

Magistrații Curții de Apel Galați l-au achitat în 27 ianuarie 2020 pe inculpat de toate cele 3 acuzații, motivând că “fapta nu există” și că “fapta nu este prevăzută de legea penală”.

  • Solutia pe scurt: În baza art. 396 alin. 5 C.proc.pen., în referire la art. 16 alin. 1 lit. a C.proc.pen., achită pe inculpatul Pintilie Lucian Gabriel sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „nerespectare a hotărârilor judecătorești”, prevăzută de art. 287 alin. 1 lit. b) C.pen., întrucât fapta nu există. În baza art. 396 alin. 5 C.proc.pen., în referire la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.proc.pen., achită pe inculpatul Pintilie Lucian Gabriel sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „abuz în serviciu”, în formă continuată, prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările și completările ulterioare, raportat la art. 297 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală. În baza art. 396 alin. 5 C.proc.pen., în referire la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.proc.pen., achită pe inculpatul Pintilie Lucian Gabriel sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „fals intelectual”, prevăzută de art. 321 alin. 1 C.pen., întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală.
Instanța supremă dă verdictul final

În data de 15 ianuarie 2021, Înalta Curte de Casație și Justiție a pus capăt acestui proces:

Detalii soluţie: Respinge, ca nefondat, apelul declarat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi împotriva sentinţei penale nr.15/F din data de 27 ianuarie 2020, pronunțată de Curtea de Apel Galaţi – Secția penală şi pentru cauze cu minori. Cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea apelului exercitat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 15 ianuarie 2021.

spot_img

Articole recente

Procesul de 140 milioane de dolari pentru recuperarea „creanței Libia” de la moștenitorii lui Dinu Patriciu, amânat din cauza protestului avocaților

Magistrații Curții de Apel București au amânat, la termenul din 22 februarie 2024, judecarea dosarului în care Statul Român încearcă...

Mai multe articole din aceeași categorie