UNEJ: înscrisurile sub semnătură privată, care sunt valabil încheiate şi au caracter de titlu executoriu, pot fi puse în executare numai sub condiţia înscrierii în Registru

Exclusivitate

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești (UNEJ) anunță într-un comunicat că a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 822/08.09.2020 și a intrat în vigoare, la data de 11.09.2020, Legea 196/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare.

În comunicatul UNEJ se arată că prevederile Art. I pct. 4 din Legea mai sus menționată, prezintă interes în ceea ce privește executarea silită, astfel: „Articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: <<(3) Înscrisurile sub semnătură privată care, potrivit legii, sunt valabil încheiate şi au caracter de titlu executoriu, pot fi puse în executare numai sub condiţia înscrierii în Registru.>>”.

Totodată, UNEJ reamintește dispozițiile art. 641 Cod procedură civilă, conform cărora „înscrisurile sub semnătură privată sunt titluri executorii, numai dacă sunt înregistrate în registrele publice, în cazurile şi condiţiile anume prevăzute de lege. Orice clauză sau convenţie contrară este nulă şi considerată astfel nescrisă. Dispoziţiile art. 664 şi următoarele sunt aplicabile.”

spot_img

Articole recente

Procesul de 140 milioane de dolari pentru recuperarea „creanței Libia” de la moștenitorii lui Dinu Patriciu, amânat din cauza protestului avocaților

Magistrații Curții de Apel București au amânat, la termenul din 22 februarie 2024, judecarea dosarului în care Statul Român încearcă...

Mai multe articole din aceeași categorie