UNBR solicită Parlamentului să asigure acces gratuit on-line și avocaților la datele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI)

Exclusivitate

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) solicită Parlamentului să asigure acces gratuit on-line și avocaților la datele Agenției  Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Solicitarea a fost adresată președintelui Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaților, Nicuşor Halici. UNBR a prezentat punctul său de vedere privind Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, precum şi pentru modificarea art.121 din Legea fondului funciar 18/1991 (PL-x nr. 642/2020).

În proiectul de lege se propune modificarea art. 3 alin. (6) după cum urmează: ”Art. 3 (6) – Pentru îndeplinirea obligațiilor sale, Agenția Națională acordă gratuit acces on line la seturile de date administrate de aceasta și instituțiile sale subordonate, în funcție de disponibilitatea datelor în format electronic, notarilor publici, persoanelor fizice și juridice autorizate să efectueze lucrări de cadastru, geodezie, cartografie, experților judiciari, instituțiilor și autorităților publice, precum și altor entități care îndeplinesc un serviciu public, în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale ale acestora, în condițiile stabilite prin ordin al directorului general.”

Potrivit UNBR, se observă că se acordă acces gratuit on-line la datele administrate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) și la instituțiile subordonate acesteia unei game largi de utilizatori: notarii publici, persoanele fizice și juridice autorizate să efectueze lucrări de cadastru, geodezie, cartografie, experții judiciari, instituții și autorități publice și alte entități care îndeplinesc un serviciu public, în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale ale acestora. Proiectul utilizează noțiunea tehnico-juridică „alte entități care îndeplinesc un serviciu public, în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale ale acestora”, noțiune care lasă loc unor interpretări multiple.

UNBR menționează că din enumerarea sus menționată lipsește o categorie importantă, avocații, care, potrivit art. 3 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, exercită profesia inclusiv prin raportare la ANCPI și care, astfel, este discriminată prin excluderea de plano, de la accesul gratuit on-line la datele agenției, față de celelalte categorii menționate.

UNBR este de părere că includerea fără echivoc a avocaților în textul de lege sus indicat și acordarea accesului gratuit este benefică ambelor părți, inclusiv ANCPI, care va putea gestiona în condiții mult mai bune cererile avocaților adresate ANCPI. În nenumărate situații avocații sunt obligați, potrivit normelor de procedură civilă, să indice date exacte din cele administrate de ANCPI sub sancțiunea nulității actelor efectuate (ex: art.194 coroborat cu art.200 C.pr.civ.).

UNBR mai aduca ca argument  și faptul că, în condiții de pandemie, exercitarea profesiei de avocat, dar și îndeplinirea atribuțiilor de serviciu de către angajații ANCPI se poate realiza în condiții mult mai sigure de la distanță, on-line, decât prin deplasarea și prezența fizică la sediile agenției și instituțiile subordonate acesteia.

spot_img

Articole recente

Răsturnare de situație: Primăria Sectorului 5 pierde definitiv litigiul pentru recuperarea banilor plătiți la ediția (anulată) din 2020 a celui mai important târg imobiliar...

La sfârșitul anului 2019, Asociaţia CAMERA DE COMERT ȘI INDUSTRIE ROMANO-GERMANĂ DEUTSCH RUMANISCHE INDUSTRIE UND HANDELSKAMMER AHK a înaintat o ofertă Primăriei...

Mai multe articole din aceeași categorie