UNBR cere clarificări Ministerului Muncii legate de plata indemnizației cu caracter compensatoriu

Exclusivitate

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) semnalează conducerii Ministerului Muncii și Protecției Sociale că, la nivelul unor agenții teritoriale pentru plăți și inspecție socială, se invocă faptul că nu se aplică și avocaților drepturile reglementate prin Ordonanța de Urgență nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților şi angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă. În ceea ce privește avocații, UNBR menționează că soluția propusă în mod expres prin OUG nr. 132/2020 [art. 3 alin. 1 – profesioniștii, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil] constă în acordarea unei indemnizații cu caracter compensatoriu, la cererea expresă a celui îndreptățit, în baza unei declarații pe propria răspundere care să ateste reducerea activității profesionale.

UNBR precizează într-un comunicat că avocații se încadrează în categoria „profesioniștilor”, la care se referă OUG nr. 30/2020, așa cum prevăd dispozițiile art. 3  alin. (2) și (3) din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil coroborate cu art. 8 alin. (1) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil și cu prevederile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Potrivit ordonanței, această indemnizație constituie o formă de prelungire a celei acordate în perioada stării de urgență în temeiul OUG nr. 30/2020, astfel cum a fost modificată și completată prin OUG nr. 53/2020, care indică expres avocații ca beneficiari ai măsurii.

Hotărârea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza OUG nr. 132/2020 reglementează formalitățile concrete pe care trebuie să le urmeze profesioniștii (avocați sau nu) care doresc să beneficieze de indemnizația compensatorie, cât și durata în care urmează a-și produce efecte juridice. Profesioniștii transmit cererea şi declarația pe propria răspundere la agențiile pentru plăți şi inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, în a căror rază teritorială îşi au sediul social, în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară.

În acest sens, UNBR solicită conducerii Ministerului Muncii să dispună efectuarea de demersuri pentru a clarifica situația semnalată la toate agențiile pentru plăti şi inspecție socială, pentru ca, pe de o parte, să se impună o soluție unitară pe întreg teritoriul țării și, pe de altă parte, să nu se creeze o situație defavorabilă și discriminatorie unor avocaților care îndeplinesc cerințele legislației sus invocate.

spot_img

Articole recente

Cum a eșuat Asociația Presei Sportive din România în încercarea de a obține “pensii speciale” pentru membrii săi

Contextul În 2016, un proiect de lege, propus de fostul senator UNPR Haralambie Vochițoiu, adoptat de Parlament iar ulterior promulgat...

Mai multe articole din aceeași categorie