Un nou pas în procesul de constituire și înregistrare, exclusiv pe cale electronică, a societăților comerciale

Exclusivitate

Ministerul Justiției a pus miercuri, 19 august 2020, în dezbatere publică Proiectul de ordin pentru modificarea și completarea normelor metodologice privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor nr. 2594/C/2008.

Prin Ordinul Ministrului Justiției se elimină unele formalități care nu mai prezintă utilitate, în condițiile în care informațiile sau înscrisurile pot fi obținute din baza de date a Registrului Comerțului sau prin mecanisme de colaborare interinstituțională, unele dintre aceste formalități putând constitui chiar și impedimente în procedura de transpunere a Directivei Digitalizare. Nu vor mai fi astfel necesar a fi prezentate la înregistrare:

 • dovada rezervării denumirii – obligația de prezentare a dovezii rezervării firmei/emblemei este îndeplinită prin grija personalului personalului oficiului registrul comerţului, în cazurile în care solicitantul indică, în orice modalitate, numărul de înregistrare a acesteia;
 • actele de înregistrare a fondatorilor, administratorilor, cenzorilor/auditorilor persoane juridice, pentru persoanele juridice române, pentru care datele pot fi verificate în sistemul informatic integrat al ONRC;
 • documentele care atestă efectuarea vărsămintelor sau calitatea de proprietar, în cazul declarării patrimoniului de afectațiune, pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi familiale;
 • hotărârea organului statutar privind participarea la constituirea societăţii a fondatorilor persoane juridice – informaţie disponibilă deja în registrul comerţului şi care poate fi preluată, la momentul verificării dosarului de înregistrare, prin grija personalului oficiului registrul comerţului;
 • certificatul de bonitate a persoanelor juridice nerezidente care participă la constituirea unei societăţi, emis de o bancă sau de camera de comerţ competentă din ţara de naţionalitate;
 • orice documente care au fost anterior depuse și menționate în registrul comerțului, pentru care s-a efectuat publicitatea prevăzută de lege;
 • documente emise anterior de ORCT, solicitate a fi depuse în susținerea unor cereri de înregistrare (certificate de înregistrare, certificate constatatoare privind autorizarea funcționării);
 • copii certificate de pe certificatele de înregistrare a persoanelor juridice care dobândesc calitatea de asociați pentru persoanele juridice române;
 • actul de înregistrare a persoanelor juridice române care deţin calitatea de administrator/director/membru al directoratului;
 • dovada acordului creditorilor privind stingerea pasivului sau regularizarea lui, la dizolvarea și lichidarea simultană a unei societăţi;
 • certificatul de deces, în cazul dobândirii de părți sociale prin succesiune, în situaţia în care s-a prevăzut clauza continuării societății cu moștenitorii.

Acest proiect reprezintă prima etapă ce precede și pregătește reforma legislativă a reglementării primare prin care se va transpune, în legea română, Directiva Digitalizare și care va permite constituirea și înregistrarea în integralitate pe cale electronică a societăților, fără a mai fi necesară prezența fizică la ghișeu în nicio etapă a procesului de înființare. În al doilea rând, în proiectul de Ordin este vizată şi o asanare a legislației prin actualizarea normei terţiare, inclusiv sub aspect terminologic, în raport cu modificările intervenite la nivelul reglementărilor de nivel primar, prin diferite acte normative, care direct sau incidental, au impactat şi asupra procedurii de înregistrare în registrul comerţului (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.116/2009, prin care competenţa de soluţionare a cererilor de înregistrare în registrul comerţului şi, după caz, a altor cereri aflate în competenţa judecătorului delegate s-a prevăzut că aparţine, până la reglementarea activităţii de înregistrare în registrul comerţului efectuată de registratori comerciali, directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei ori persoanelor desemnate de către directorul general al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul de procedură penală, actele modificatoare ale Legii societăţilor, Legii registrului comerţului, reglementării persoanelor juridice autorizate, întreprinderilor individuale şi familiale s.a.). Proiectul de ordin poate fi consultat pe pagina de internet a Ministerului Justiției

spot_img

Articole recente

Procesul de 140 milioane de dolari pentru recuperarea „creanței Libia” de la moștenitorii lui Dinu Patriciu, amânat din cauza protestului avocaților

Magistrații Curții de Apel București au amânat, la termenul din 22 februarie 2024, judecarea dosarului în care Statul Român încearcă...

Mai multe articole din aceeași categorie