Justnews.ro

Medicul stomatolog N.R. are cabinetul în București, într-un imobil situat pe Bulevardul Gh. Duca, în apropierea Gării de Nord. Sediul cabinetului stomatologic era concesionat de la Primăria Capitalei, medicul plătind o redevență anuală de circa 1.100 euro, respectiv mai puțin de 100 de euro lunar. Întrucât nu au fost plătite penalitățile de întârziere datorate pentru anul 2018 și nici redevența datorată pentru anul 2019, Primăria Capitalei a emis la data de 11.09.2018, o notă de reziliere a contractului de concesiune, potrivit rolii.ro. În paralel, Primăria s-a adresat instanței de judecată solicitând evacuarea pârâtei N.R. din imobilul Primăriei Capitalei pe care îl ocupa fără a deține un titlu valabil și fiindcă refuză părăsirea acestuia.

Procesul pe fond s-a derulat la Judecătoria Sectorului 1, care în ianuarie 2020 ia următoarea decizie:

  • Admite cererea. Dispune evacuarea pârâtului din imobilul situat în Bucureşti, sector 1, suprafaţa totală de 29,12 mp, obiectul contractului de concesiune nr. 2943/11.09.2006. Admite în parte cererea de acordare a cheltuielilor de judecată. Obligă pârâtul să plătească reclamantului suma de 100 lei, taxă judiciară de timbru şi suma de 627 lei, onorariu curator. Respinge cererea de acordare a sumei de 476 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, ca neîntemeiată. Executorie. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunţare, cerere care se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. Pronunțarea s-a făcut prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, la data de 09.01.2020.

Soluția instanței a fost atacată cu apel, care s-a judecat la Tribunalul București. După numai 3 termene de judecată, instanța a decis să respingă apelul ca tardiv formulat. Și această soluție a fost atacată cu recurs, procesul ajungând astfel la Curtea de Apel București. La începutul acestui an, instanța a admis cererea formulată de N.R. de ajutor public judiciar sub forma asistenţei prin avocat, dispunând astfel emiterea unei adrese către Baroul Bucureşti în vederea desemnării unui avocat din oficiu. Următorul termen de judecată a fost stabilit pentru 13 aprilie 2022.

Alte articole