Litigiul ce viza suspendarea activității Secției Speciale a durat 4 ani și s-a încheiat mult după desființarea acelei structuri de parchet

Exclusivitate

La data de 23 ianuarie 2019, Asociaţia „Forumul Judecătorilor din România”, Asociaţia Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor şi procurorul militar Pârlog Bogdan Ciprian, în calitate de reclamanți, au chemat în judecată, prin cererea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Piteşti, pe pârâtul Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- Procurorul General al României, solicitând:

  • suspendarea executării Ordinului nr.252/23.10.2018 privind organizarea şi funcţionarea în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ), până la soluţionarea definitivă a cauzei, în temeiul art. 15 rap. la art. 14 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004;
  • anularea Ordinului nr.252/23.10.2018 privind organizarea şi funcţionarea în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie;
  • sesizarea Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.88 ind.1 – art.88 ind.9 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, modificată şi completată, precum şi a OUG nr. 90/2018 privind unele măsuri pentru operaţionalizarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, în raport de dispoziţiile art.1 alin. (3) şi (5) din Constituţia României, art. 16 din Constituţia României, art. 133 alin. (1)’şi art. 134 alin. (4) din Constituţia României, precum şi ale art.11 şi art.148 alin.(2) şi (4) din Constituţia României;
  • sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, în temeiul art.267 TFUE, cu patru întrebări preliminare.

La mai bine de 3 ani de la debutul procesului, instanța de fond pronunțase o primă soluție în acest dosar:

  • Solutia pe scurt: Respinge cererea de chemare în judecată ca rămasă fără obiect. Obligă pârâtul să plătească reclamantei Asociaţia „Forumul Judecătorilor din România” suma de 10.279 lei, reprezentând cheltuieli de judecată. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, ce se va depune la Curtea de Apel Piteşti. Pronunţată astăzi, 20.04.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

Instanța a motivat că prin Legea nr.49/2022 privind desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, publicată în Monitorul Oficial nr.244 din 11 martie 2022 şi intrată în vigoare la data de 14 martie 2022, dispoziţiile legale care au stat la baza emiterii ordinului a cărui anulare s-a solicitat prin cererea de chemare în judecată au fost abrogate. Așa că, având în vedere că obiectul cererii deduse judecății îl constituie anularea unui act administrativ cu caracter normativ, anulare care, în conformitate cu art.23 din Legea nr.554/2004, produce efecte numai pentru viitor, ținând seama de faptul că dispozițiile legale pe baza și în executarea cărora a fost emis actul contestat au fost abrogate, situație față de care ordinul în discuție nu mai produce efecte juridice pentru viitor, și luând, totodată, în considerare punctele de vedere ale părților, care au cerut respingerea cererii, instanța a decis să respingă cererea ca rămasă fără obiect. În ceea ce privește cererea reclamantei Asociația „Forumul Judecătorilor din România” de acordare a cheltuielilor de judecată, instanța a apreciat-o ca întemeiată, ținând cont de faptul că Hotărârea din 18 mai 2021 a Curții de Justiție a Uniunii Europene a fost pronunțată în urma sesizării instanței de judecată în cauza pendinte și a fost, în mod evident, utilă pentru soluționarea pricinii, iar reclamanta este îndreptățită să recupereze sumele determinate de deplasarea reprezentanţilor săi la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, în luna ianuarie 2020, în vederea susţinerii pledoariilor, respectiv cheltuielile de transport, cazare şi hrană, în cuantum de 10.229 lei.

După ce Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a formulat recurs, solicitând respingerea cererii legate de plata cheltuielilor de judecată,, acum două luni, Înalta Curte de Casație și Justiție a pus punct definitiv acestui dosar:

  • Detalii soluţie: Admite recursul declarat de recurentul-pârât Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie împotriva Sentinţei civile nr. 51/F-CONT din 20 aprilie 2022 pronunţate de Curtea de Apel Piteşti – Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal. Casează în parte sentinţa recurată şi, rejudecând: Respinge cererea reclamantei Asociaţia „Forumul Judecătorilor din România” privind obligarea pârâtului Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la plata cheltuielilor de judecată. Menţine în rest sentinţa recurată. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, conform art. 402 din Codul de procedură civilă, astăzi, 7 noiembrie 2023.
spot_img

Articole recente

Judecătorii îi fac, în final, dreptate unui șofer prins că a condus în timp ce poliția îi prelungise suspendarea permisului, deși omul a vrut...

La data de 11 noiembrie 2019, conducătorul auto XXX a fost sancționat contravențional cu amendă, în cuantum de 580...

Mai multe articole din aceeași categorie