Un litigiu între proprietarul Kanal-D și Asociația pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor s-a încheiat printr-o tranzacție judiciară

Exclusivitate

În septembrie 2020, prin cererea de chemare în judecată, înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă, reclamanta UCMR -ADA Asociația pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor a solicitat instanței obligarea pârâtei Dogan Media International SA, deținătorul licenței postului de televiziune Kanal-D, la plata sumei de 21.666,66 lei plus TVA aferent, datorată cu titlu de clauza penală, ca urmare a neexecutării obligației principale de a comunica până la data de 20.12.2018 și respectiv până la data de 20.01.2019 informații complete privind toate operele muzicale radiodifuzate pe postul de televiziune Kanal D în lunile noiembrie și decembrie 2018, respectiv pentru necomunicarea informațiilor privind radiodifuzarea operelor muzicale comunicate UCMR-ADA la data de 25.04.2019.

Prin sentinţa civilă nr. 1070/12.07.2022, Tribunalul Bucureşti a admis cererea formulată de reclamanta UCMR-ADA, Asociatia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor în contradictoriu cu pârâta Dogan Media International SA. Astfel, instanța a obligat pârâta la plata sumei de 21.666,66 lei plus TVA aferent, datorată cu titlu de clauza penală, ca urmare a neexecutării obligației principale de a comunica până la data de 20.12.2018 și respectiv până la data de 20.01.2019 informații complete privind toate operele muzicale radiodifuzate pe postul de televiziune Kanal D în lunile noiembrie și decembrie 2018, respectiv pentru necomunicarea informațiilor privind radiodifuzarea operelor muzicale comunicate UCMR-ADA la data de 25.04.2019. De asemenea, instanța a obligat pârâta la plata către reclamantă a sumei de 4.575 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

În motivarea consemnată de rejust.ro se arăta că, în esență, pârâta a încercat să dovedească faptul că întârzierea în necomunicarea raportului complet nu a condus la consecințe pentru reclamantă și nici pentru artiștii pe care îi reprezintă. Pârâta a încercat, de asemenea, să demonstreze că nu a existat un prejudiciu pe care l-ar fi suferit reclamanta. Judecătorul a apreciat însă că cele susținute de reclamantă sunt veridice și că pârâta avea obligația contractuală de a comunica către UCMR-ADA, lunar, până la data de 20 a lunii următoare un raport complet privind totalitatea operelor muzicale radiodifuzate de pârâta în luna precedentă pe postul de televiziune Kanal D.

Împotriva sentinţei Tribunalului București, pârâta a declarat apel în august 2022, criticând hotărârea pentru nelegalitate şi netemeinicie. Numai că, după ce dosarul a ajuns pe rolul Curții de Apel București și instanța a decis de două ori să amâne judecata pentru stingerea litigiului pe cale amiabilă, în data de 4 octombrie părţile s-au înfăţisat în faţa Curţii şi au depus la dosar tranzacţia judiciară nr. 19/03.10.2023. Prin urmare, în aceeași zi, instanța a pronunțat următoarea soluție:

  • Solutia pe scurt: Admite apelul. Anulează sentinta apelată şi pe fond: Ia act şi consfinteste tranzactia părtilor. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare.
spot_img

Articole recente

Fostul baron de Bistriţa, Ioan Oltean, mai primește o șansă de a recupera onorarii avocaţiale de circa 45.000 de euro, plătite în războiul său...

Ioan Oltean a fost parlamentar de Bistrița-Năsăud din 1990 până în 2016, iar din 1992 a condus filiala Bistrița-Năsăud...

Mai multe articole din aceeași categorie