Chiar dacă nu are titlul de doctor în domeniul „Drept”, un judecător gălățean va beneficia de indemnizația de doctorat

Exclusivitate

Judecătorul Liviu Herghelegiu, de la Secția Penală a Curții de Apel Galați, a chemat în judecată Ministerul Justiției fiindcă a refuzat să recunoască dreptul său la indemnizatia pentru titlul științific de doctor, invocand motivul că titlul nu ar fi fost obținut în domeniul în care magistratul își desfășoară activitatea, adică domeniul “Drept”, ci în domeniul “Ordine publică și siguranță națională”.

Cererea reclamantului

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că este judecător la Secția Penală de la Curtea de Apel Galați, începând cu data de 01.11.2003, inițial la Secția Civilă, iar din mai 2004 la Secția Penală, ca judecător specializat în judecarea cauzelor de combatere a criminalității organizate și terorism, apoi, începând cu data de 25.08.2005, ca judecător specializat în judecarea cauzelor de corupție. A deținut și funcția de președinte al Secției Penale, având responsabilități privind protejarea informațiilor clasificate ori cooperarea judiciară în materie penală. Magistratul a precizat că și-a finalizat studiile doctorale la data de 15.07.2014, aceasta fiind și data emiterii ordinului nr. 377/2014 al Ministrului Educației Naționale, prin care i-a fost conferit titlul științific de doctor (diploma de doctor în domeniul Ordine Publică și Siguranță Națională), după ce a susținut teza cu titlul „Cooperarea judiciară internațională în materie penală. Mandatul european de arestare.”

Judecătorul Liviu Herghelegiu a cerut instanței obligarea Ministerului Justiției să îi includă sporul corespunzător titlului științific de doctor în salariu, să îi calculeze și să îi achite suma corespunzătoare sporului aferent titlului științific de doctor, pentru perioada începând cu luna ulterioară emiterii ordinului nr. 377/2014 al Ministrului Educației Naționale, prin care i-a fost conferit titlul științific de doctor. El a adăugat că, prin sentința civilă nr. 2533/12.09.2016, rămasă definitivă, i-a fost admisă solicitarea, dar cu toate acestea, Ministerul Justiției a emis apoi Ordinul 5282/2019, prin care refuza să-i acorde indemnizația lunară privind titlul științific de doctor. Argumentul Ministerului Justiției era că, potrivit Legii nr. 153/2017, această indemnizație poate fi acordată doar dacă personalul își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul, or reclamantul nu ar îndeplini această condiție, deoarece nu deține titlul de doctor în domeniul “Drept”, ci în domeniul “Ordine publică și siguranță națională”.

Deciziile judecătorilor

Instanța de fond – Curtea de Apel București –  a constatat că, în urma actiunilor în justiție introduse de reclamant s-a stabilit că “ în raport de atribuțiile acestuia, care țin de protejarea informațiilor clasificate; cooperare judiciară în materie penală și atribuții pe linia protecției documentelor și informațiilor clasificate, precum și de specializarea acestuia în infracțiuni privind combaterea criminalității organizate și terorism și anticorupție, titlul de doctor obținut ca urmare a susținerii tezei cu titlul „ Cooperarea judiciară internațională în materie penală. Mandatul european de arestare.” este în legătură cu activitatea pe care o desfășoară reclamantul în domeniul pentru care deține titlul“. Ca atare instanța a decis să admită acțiunea și să oblige pârâtul Ministerul Justiției să emită un nou ordin, în termen de 15 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii, prin care să se recalculeze drepturile salariale ale reclamantului, retroactiv, cu începere din data de 01.12.2019, cu includerea indemnizației lunare pentru titlul științific de doctor.

Recent, Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat soluția Curții de Apel și a respins recursul Ministerului Justiției:

  • Detalii soluţie: Respinge cererea de sesizare a Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, formulată de intimatul – reclamant Herghelegiu Liviu. Respinge recursul declarat de pârâtul Ministerul Justiţiei împotriva sentinţei civile nr. 1188 din 11 noiembrie 2020 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat. Definitivă. Pronunţată astăzi, 7 martie 2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
spot_img

Articole recente

Ce fost ministru al Justiției și judecător CCR se bate în instanță cu autoritățile pentru bani reținuți nelegal din pensie cu titlu de CASS

La data de 29.12.2022, Pivniceru Mona Maria, în calitate de reclamantă,  s-a adresat unui complet de la Secţia a...

Mai multe articole din aceeași categorie