Un investitor de origine siriană se luptă de 10 ani pentru o expropriere în Voluntari

Exclusivitate

Hanifi este o bogată familie de afaceriști în domeniul imobiliar de origine siriană, ce deține pe lângă numeroase terenuri și imobile în Capitală și în jur (Voluntari și Bragadiru), complexul Smart Expo Flora, situat la ieșirea din București spre Voluntari.  În aceeași localitate, un membru al familiei, Hanifi Jouma J, deținea câteva terenuri care au fost expropriate prin Hotărârea de Guvern nr 953/2011 pentru completarea HG 381/2009 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publică ,,Construcția autostrăzii Bucuresti – Brasov, tronsonul București – Ploiești”. Prin trei Hotărâri de stabilire a despăgubirilor din 05.11.2012 emise de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 255/2010 constituită la nivelul C.N.A.D.N.R., s-au stabilit despăgubiri în cuantum de xxxx lei pentru exproprierea a 3 terenuri situate în Voluntari, în suprafață de 35 mp, de 51 mp și de 2.283 mp.

Nemulțumit de cuantumul despăgubirilor, proprietarul terenurilor – Hanifi Jouma J – a chemat în judecată Statul Român, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR SA), solicitând instanței următoarele:

  • – anularea hotărârilor de stabilire a despăgubirilor nr. 5, 6 si 97/05.11.2012 /si  reemiterea lor pe numele său pentru a putea beneficia de plata despăgubirilor;
  • – obligarea pârâtei la plata unui cuantum just al despăgubirilor, stabilite la valoarea de circulație a terenului, evaluata la 200 Euro/mp expropriat, precum și la contravaloarea unor daune compensatorii evaluate la suma de xxxxxx Euro, pentru faptul că, prin construcția autostrăzii,  terenul devine inutilizabil prin închiderea accesului la drumul public.

În 2016, instanța de fond – Tribunalul Ilfov – a pronunțat următoarea soluție:

  • Solutia pe scurt: Admite în parte cererea de chemare în judecată. Dispune modificarea hotărârii de stabilire a despăgubirilor nr.5/05.11.2012 (precum şi a procesului verbal – anexa hotărârii), a hotărârii de stabilire a despăgubirilor ( precum şi a procesului verbal – anexa hotărârii) nr.6/05.11.2012 şi a hotărârii de stabilire a despăgubirilor (precum şi a procesului verbal – anexa hotărârii) nr.97/05.11.2012 în sensul că se dispune acordarea despăgubirilor pentru terenurile situate în Voluntari, jud.Ilfov, nr. cadastral 4064/1/2/2, nr. cadastral 4064/3/2/1 şi nr. cadastral 4064/2, în cuantum total de 217 987 lei. Obligă pârâtul la plata către reclamant a despăgubirilor menţionate. Obligă pârâtul la plata către reclamant a despăgubirilor reprezentate de prejudiciul adus proprietarului ca urmare a exproprierii, în cuantum de 100.595 lei. Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare, cererea se depune la Tribunalul Ilfov. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 07.12.2016.

Nemulțumite de soluție, ambele părți au declarat apel, așa că speța a ajuns pe rolul Curții de Apel București, în martie 2017. De atunci, procesul se tot judecă după ce s-au depus rapoarte de expertize, care au nemulțumit ori o parte ori pe cealaltă, astfel încât s-au formulat obiecțiuni.  La cel mai recent termen, cel din 31 ianuarie 2023, instanța a decis să amâne cauza la data de 9.05.2023, în vederea comunicării către părți a răspunsului la obiecțiunile formulate la raportul de expertiză.

spot_img

Articole recente

Curtea de Apel București acceptă un acord de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de DNA, ce fusese respins de instanța de fond

În februarie anul acesta, procurori de la Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a corupției au înaintat Tribunalului Bucureşti acordul de recunoaştere...

Mai multe articole din aceeași categorie