Justnews.ro

Franciza este operațiunea care îmbracă forma unui contract prin care o persoană numită francizor îi acordă unei alte persoane, numită beneficiar sau francizat, dreptul de exploatare a unui ansamblu de drepturi de proprietate industrială sau intelectuală, în scopul de producție sau de comercializare a anumitor tipuri de produse și/sau de servicii. Obținerea unei francize implică plata unei taxe de intrare în sistem precum și a unor redevențe anuale, de regulă sub forma unui procent din cifra de afaceri, menționează Wikipedia.

În urmă cu aproape 13 ani, în iulie 2011, a fost încheiat un contract de franciză între Lukoil Romania SRL, în calitate de francizor, și societatea Sel Oil S.R.L., în calitate de beneficiar. În baza contractului de franciză menționat, Lukoil conferea societății respective dreptul de a utiliza temporar o serie de drepturi de proprietate intelectuală, printre care și marca internațională combinată ,,LUKOIL”. De asemenea, în temeiul contractului de franciză, societatea Sel Oil S.R.L. avea dreptul de a folosi, strict pe perioada derulării Contractului, elementele de design ale stațiilor din rețeaua Lukoil. În acest sens, un articol din contract prevedea că „beneficiarul va amenaja stația din punct de vedere al aspectului exterior si interior, precum și al dotărilor tehnice, al mobilierului, procesului de servire a cumpărătorilor conform conceptului francizorului și condițiilor tip a contractului de față, pentru încadrarea stației francizate în standardul de omogenitate al rețelei de stații de distribuție a francizorului suportând cheltuielile respective”. Așadar, potrivit contractului de franciză, societatea Sel Oil S.R.L. avea obligația de a-și amenaja stațiile de distribuție carburanți astfel încât să se încadreze în rețeaua de stații Lukoil și, prin urmare, avea și dreptul temporar de a folosi elementele de design ale stațiilor Lukoil pe perioada derulării contractului.

Șase ani mai târziu, în august 2017, societatea Sel Oil S.R.L. a fost notificată de către Lukoil Romania SRL în sensul că, urmare a încetării contractului de franciză, consecință a expirării duratei contractuale, are obligația de a înlătura toate elementele de design specifice stațiilor Lukoil. Doi ani mai târziu, în vara lui 2019 Lukoil a procedat la comunicarea unei a doua notificări prin care a solicitat reprezentaților Sel Oil SRL să dispună înlăturarea tuturor elementelor de design specifice stațiilor Lukoil, având în vedere că prima notificare a avut efecte doar parțiale. În pofida acestor notificări, societatea Sel Oil SRL nu s-a conformat obligației de înlăturare a respectivelor însemne. Așa că Lukoil România SRL s-a adresat în septembrie 2019  instanțelor de judecată întrucât acțiunea Sel Oil SRL de a folosi designul stațiiilor Lukoil reprezintă încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală ale companiei cu sediul la Moscova.

În primăvara anului 2021, Tribunalul București a admis în parte actiunea formulată de Lukoil Romania SRL și a interzis pârâtei Sea Oil Company SRL folosirea în mod direct sau prin persoane interpuse o oricăror semne similare sau identice cu mărcile reclamantei: latura rosie a acoperisului cu o adâncitură în zona mediană, obligând-o de asemenea să procedeze la îndepărtarea acestor semne. Soluția a nemulțumit ambele părți așa că a fost atacată, iar procesul a ajuns pe rolul Curții de Apel București. Această instanță a fost mai aspră, obligând Sel Oil SRL să se abțină de la folosirea, direct sau prin persoane interpuse (inclusiv persoane juridice în care pârâta este asociat), în activitatea comercială a oricăror semne similare sau identice cu mărcile reclamantei, inclusiv, dar nelimitat la aplicarea, împreună sau separat, în cadrul staţiilor de distribuţie carburanţi, inclusiv dar fără a se limita la staţia situată la adresa din localitatea Fundulea, Str. 22 Decembrie, Nr. 177, a următoarelor însemne: semnul constând în reprezentarea cuvântului „OIL” unde litera ,,O” este stilizată sub forma unei picături; panoul de afişare a preţurilor format din elemente elipsoidale dispuse pe un fundal alb; designul acoperişului staţiei de carburant de formă paralelipipedică, unde o latură este de culoare albă cu sau fără 6 săgeţi roşii (câte 3 săgeţi la fiecare capăt al laturii), iar latura vecină este de culoare roşie, cu sau fără o linie albă trasată prin mijlocul acesteia; latura roșie a acoperişului stației de carburant care prezintă de-al lungul său o adâncitură în zona mediană; designul magazinului stației care are o formă dreptunghiulară cu pereţi albi şi elemente de culoare roşie deasupra ferestrelor şi uşilor; pompele de benzină încadrate între două coloane albe ale căror margini au conturul roşu.

Nici această soluție nu este însă definitivă și mai poate fi atacată cu recurs în 30 zile de la comunicare.

Alte articole