Disputa dintre avocatul companiei Romprest și afaceristul ce controlează Realitatea Plus a ajuns la Curtea de Apel București

Exclusivitate

În iunie 2021, Maricel Păcuraru, afaceristul care controlează postul de televiziune Realitatea Plus, în calitate de reclamant, a înaintat la Tribunalul Bucureşti, Secţia a IV-a Civilă, o cerere de chemare în judecată  a pârâților Iancu Toader, avocat al companiei Romprest, și SC B1 TV Channel SRL. Reclamantul solicita instanței următoarele:

  •  obligarea pârâților la plata sumei de 500.000 euro reprezentând despăgubiri morale pentru prejudiciile create reclamantului ca urmare a afectării dreptului la imagine, a reputației și demnității, în urma campaniei de presă inițiate împotriva reclamantului, prin intermediul mass-media, respectiv a canalului TV B1 TV mediul online;
  •  constatarea caracterului ilicit al faptelor pârâților, constând in propagarea materialelor jignitoare, defăimătoare, calomnioase sau mincinoase îndreptate împotriva reclamantului, săvârșite şi publicate de pârâți in cadrul emisiunii Dosar de Politician difuzată pe canalul B1 TV, pe pagina de pe rețeaua de socializare Facebook, pe pagina de internet, precum şi pe canalele Youtube.
  • obligarea pârâtului B1 TV Channel SRL să procedeze la înlăturarea tuturor materialelor jignitoare, defăimătoare, calomnioase sau mincinoase îndreptate împotriva reclamantului, publicate pe canalul de televiziune pe care îl deține, pe pagina de internet pe care aceasta o deține, pe rețeaua YouTube, precum și a oricăror trimiteri și referiri la acestea;
  •  obligarea pârâţilor să înceteze pe viitor publicarea oricăror materialele jignitoare, defăimătoare, calomnioase sau mincinoase îndreptate împotriva reclamantului, cu privire la aspecte similare (si nu numai) celor prezentate, în cadrul canalelor anterior menţionate.
  • obligarea pârâţilor să asigure pe propria cheltuială publicarea hotărârii judecătoreşti pronunţate în prezenta cauză în două numere consecutive a trei ziare de largă circulaţie naţională, cu aceleaşi caractere cu care sunt tipărite articolele de fond;
  • obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul litigiu.

În motivarea cererii, consemnată de rejust.ro, reclamantul a arătat că, în cadrul emisiunilor realizate de postul B1 TV si pe alte canale de comunicare media on line aparţinând acestei pârâte, în mai multe rânduri, reclamantul a făcut obiectul unei campanii de denigrare, iniţiată de pârâta B1 TV Channel SRL și susţinută de pârâtul Iancu Toader, prin care s-a atentat la imaginea, numele, reputaţia și onoarea acestuia, fiind defăimat si denigrat, aducându-i-se grave prejudicii de imagine prin proferarea unor afirmaţii de o gravitate extremă, asociate permanent cu imaginea/fotografia acestuia in cadrul emisiunilor respective (fără a-și exprima acordul în acest sens).

În martie 2023, instanța de fond a respins cererea ca neîntemeiată. Judecătorul a apreciat că, în acord cu jurisprudența CEDO, nu s-a probat existența vreunei fapte ilicite din partea pârâtului Iancu Toader, informațiile furnizate de acesta și modalitatea de dozare a discursului public fiind justificate de o bază factuală suficientă, susținută chiar de propriile afirmații ale reclamantului, în sensul că ”dacă nu ești infractor nu ai ce căuta în business!”. Așadar, reținând că nu există faptă ilicită, instanța a considerat că nu mai este necesară cercetarea celorlalte condiții ale răspunderii civile delictuale, şi anume existența prejudiciului, a raportului de cauzalitate între prejudiciu şi faptă ilicită şi a vinovăției pârâtului.

Soluția a fost atacată cu apel, disputa ajungând zilele trecute pe rolul Curții de Apel București. La primul termen, instanța a decis să amâne  cauza la 6 februarie 2024, pentru imposibilitatea de prezentare a reprezentantului convențional ales al apelantului-reclamant Păcuraru Maricel.

spot_img

Articole recente

Fiscul nu i-a convins pe judecători să angajeze răspunderea unei persoane în solidar cu mama sa, urmărită penal și devenită insolvabilă

Prin Decizia de angajare a răspunderii solidare, emisă în decembrie 2021 de Administrația Națională a Finanțelor Publice - Direcția...

Mai multe articole din aceeași categorie