Justnews.ro

Organizaţiile sindicale din Poliţia Penitenciară, care reunesc 85% din totalul personalului din acest sistem, au anunțat săptămâna trecută că încep de luni, 8 februarie, acțiunile de protest. Astfel, sindicaliștii vor organiza un miting de protest la sediul Ministerului Justiţiei, între orele 11:00 şi 13:00, şi apoi alte acțiuni de acest gen joi, 11 februarie, la Penitenciarele Craiova, Botoşani şi Deva, începând cu ora 11:00, timp de două ore. Sindicaliștii spun că declanșarea protestelor este provocată de lipsa de soluții dar mai ales de lipsa de reacție a ministrului justiției, Stelian Ion, care a recepționat în mai multe rânduri, atât direct cât și în scris, nemulțumirile angajaților, fără a oferi însă niciun răspuns în termenul asumat. Acțiunile se vor relua cu regularitate la interval de două săptămâni, cu modificarea locațiilor în care se vor desfășura protestele.

Potrivit sindicaliștilor, Poliția Penitenciară este:

 • Singura instituție din sistemul public care nu acordă majorarea legală de 75% părinților cărora le-a fost interzis prin lege sa rămână cu copii acasă pe durata închiderii școlilor.
 • Singura instituție din structura de apărare națională care nu acorda titlul de specialist de clasa prevăzut de lege.
 • Ultima instituție din structura de apărare națională ca procent de posturi ocupate raportat la posturile prevăzute în norme si în standarde.
 • Prima instituție din România care în 2021 poate scădea sub nivelul de 50% de posturi vacante fata de standardele in vigoare, în eventualitatea unui buget subdimensionat.
 • Prima instituție din România la numărul de ore suplimentare de muncă prestate (peste un milion anual).
 • Prima instituție din structura de apărare cu risc major de a nu reuși ocuparea în 2021 a posturilor aflate în proceduri de concurs din 2020, din lipsa de buget.
 • Prima instituție din România ca vechime a tehnicii din dotare (mijloace auto. armament, mijloace de comunicare, de imobilizare, de control etc).

Revendicările sindicaliștilor sunt:

 • Asigurarea fondurilor necesare pentru ocuparea, in cursul anului 2021, a unui număr suplimentar de 2000 posturi față de situația din luna ianuarie 2020.
 • Efectuarea modificărilor normative necesare în vederea acordării titlului de specialist de clasă pentru polițiștii de penitenciare, similar polițiștilor.
 • Respectarea Legii nr 153/2017, respectiv a prevederilor referitoare la aplicarea (etapizată) a actului normativ, pentru anul 2021.
 • Indexarea pensiilor polițiștilor de penitenciare trecuți în rezervă, cel puțin cu valoarea inflației.
 • Acordarea suplimentului de risc COVID-19 pentru personalul implicat în activități generatoare de riscuri pe această linie.
 • Semnarea si publicarea cu celeritate a ordinului de ministru privind acordarea majorării de 75% pentru polițiștii de penitenciare care nu au beneficiat de zile libere prevăzute pentru părinți, în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice.
 • Punerea in aplicare a Deciziilor ICCJ nr 51/2019 privind plata corectă a salariului si respectiv nr 65/2020 privind plata corectă a orelor suplimentare.
 • Plata indemnizației de concediu cu sporuri, urmare a sentințelor civile existente precum si a modificărilor legislative intervenite.
 • Îmbunătățirea condițiilor de muncă și a dotărilor prin aplicarea prevederilor convenite în Acordul colectiv la nivelul grupului de unități (alocarea bugetului necesar).

foto: snpp.ro

Alte articole