Sentință definitivă într-un litigiu generat de licitația Autorității Electorale Permanentă pentru o campanie de informare și conștientizare

Exclusivitate

Proiect din fonduri europene

În primăvara acestui an, Autoritatea Electorală Permanentă (A.E.P.) a scos la licitație în SICAP un contract de 2,1 milioane lei (peste 400.000 de euro) pentru realizarea unei campanii de informare și conștientizare în rândul alegătorilor prin promovarea în mass-media și social media a informațiilor privind aspectele de integritate, etică, anti-corupție și anti-mită specifice proceselor electorale. Campania este finanțată din bani europeni, prin Fondul Social European, Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritară Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente. Publicația Economedia a scris că firma desemnată câștigătoare „va trebui să presteze/livreze următoarele:

  • Strategia campaniei de informare și conștientizare;
  • Creația și producția a 2 spoturi video;
  • Creația și producția a 4 spoturi audio;
  • Media plan care să conțină difuzare și promovare TV pe durata a 5 luni și difuzare și promovare radio pe durata a 5 luni;
  • Promovare în mediul online: creație, producție, afișare și promovare de bannere web animate;
  • Campanie de promovare în mediul online prin social media”.

De unde a plecat litigiul

La sfârșitul lunii mai au fost deschise ofertele, iar la mijlocul lunii iunie a fost desemnată câștigătoare agenția GMP Community SRL, (fostă GMP ADVERTISING), condusă de Felix Tătaru.  Numai că, prin adresa nr. 180/03.07.2023, înregistrată la Consiliul  Național de Soluționare a Contestațiilor sub nr. 35753/03.07.2023, firma COMPLETE MEDIA GRUP SRL, reprezentată de Necula Roxana, a formulat contestație împotriva raportului procedurii nr. 8267/23.06.2023 și a adresei nr. 8269/23.06.2023 de comunicare a rezultatului procedurii, emise de AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ („AEP”), solicitând următoarele:

– anularea raportului procedurii nr. 8267/23.06.2023 și a adresei nr. 8269/23.06.2023 de comunicare a rezultatului procedurii, dar și a tuturor actelor subsecvente acestor procese verbale din 15 iunie 2023 prin care a fost declarată câștigătoare societatea GMP COMMUNITY;

– obligarea autorității contractante la reluarea procedurii de atribuire în etapa analizării conformității sau neconformității ori admisibilității sau inadmisibilității ofertelor în special a ofertei câștigătoare declarată conformă în mod nelegal, și ulterior trecerea la calcularea punctajelor tehnico – financiare conform caietului de sarcini și fișei de date;

– obligarea autorității contractante la reevaluarea ofertei reclamantei pe componenta tehnică, iar reevaluarea să fie raportată Pagina 1 din 3 strict la algoritmii prezentați în documentația de atribuire;

– în urma reevaluării ofertelor, obligarea autorității contractante la declararea câștigătoare a ofertei contestatoarei, având în vedere următoarele aspecte: oferta noastră este oferta cu prețul cel mai mic (costul cel mai redus); difuzările media pe radio si de TV in urma desfășurării campanei sunt net superioare ofertei declarate nelegal câștigătoare.

GMP COMMUNITY SRL a formulat cerere de intervenție voluntară, înregistrată la Consiliu cu nr. 38767/17.07.2023, prin care a solicitat respingerea, ca nefondată, a contestației depusă de COMPLETE MEDIA GRUP SRL și menținerea rezultatului procedurii, conform actelor emise de autoritatea contractantă, precum și obligarea contestatoarei la plata cheltuielilor de judecată.

Hotărârea CNSC și a CAB

În data de 28 iulie 2023, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a admis, în parte, contestația formulată de COMPLETE MEDIA GRUP SRL, în contradictoriu AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ, și a anulat raportul procedurii nr. 8267/23.06.2023, în partea care privește evaluarea ofertei GMP COMMUNITY SRL, precum și actele subsecvente acestuia. CNSC a obligat autoritatea contractantă ca, în termen de 10 zile de la primirea deciziei Consiliului, să reanalizeze oferta GMP COMMUNITY SRL, cu respectarea prevederilor legale și a celor evocate în motivare. CNSC a respins capătul de cerere privind obligarea autorității contractante la desemnarea drept câștigătoare a ofertei COMPLETE MEDIA GRUP SRL și de asemenea a respins, ca lipsit de interes, capătul de cerere privind obligarea autorității contractante la reevaluarea ofertei contestatoarei.

Împotriva acestei decizii a CNSC, firma controlată de Felix Tătaru a formulat plângere în instanță, la Curtea de Apel București. La 1 noiembrie 2023, instanța a soluționat litigiul:

  • Solutia pe scurt: Respinge exceptia tardivitatii invocata de catre intimata Autoritatea Electorală Permanentă, ca neintemeiata. Respinge exceptia inadmisibilitatii invocata de catre intimata COMPLETE MEDIA GRUP SRL, ca neintemeiata. Respinge plangerea, ca nefondata. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 01.11.2023.
spot_img

Articole recente

Fostul baron de Bistriţa, Ioan Oltean, mai primește o șansă de a recupera onorarii avocaţiale de circa 45.000 de euro, plătite în războiul său...

Ioan Oltean a fost parlamentar de Bistrița-Năsăud din 1990 până în 2016, iar din 1992 a condus filiala Bistrița-Năsăud...

Mai multe articole din aceeași categorie