Justnews.ro

Președintele Consiliului de Mediere, Mihai Iulian Munteanu, se află în imposibilitate temporară de a-și exercita funcțiile, astfel încât a decis, în data de 20 ianuarie, să-și delege atribuțiile. Prin decizia 47/20.01.2021, „președintele Consiliului de Mediere, Mihai Iulian Munteanu, deleagă atribuţiile sale vicepreşedintelui Consiliului de Mediere, Ignat Claudiu Forinel Augustin, in perioada 20.01.2021-03.02.2021, acordându-i mandatul în vederea coordonării activității Consiliului de Mediere si conducerii lucrărilor în şedinţele Consiliului şi în şedinţele Comisiei permanente.”

În aceeași perioadă, vicepreşedintele Ignat Claudiu Forinel Augustin este mandatat de preşedinte în vederea exprimării votului în cadrul şedinţelor Consiliului de Mediere.

Potrivit Legii 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator,  Consiliul de mediere este format din 9 membri titulari şi 3 membri supleanţi, aleşi prin vot direct şi secret de mediatorii cu drept de vot, în condiţiile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere. Mandatul membrilor Consiliului de mediere este de 4 ani.

Alte articole