Justnews.ro

Vineri, 18 decembrie 2020 este programată ședința  Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.). Ședința se va desfășura în sistem videoconferință și are pe Ordinea de zi, între altele, următoarele:

  • Aprobarea procesului verbal al ședinței Comisiei Permanente din data de 29 octombrie 2020;
  • Prezentarea și analizarea materialelor comunicate de Casa de Asigurări a Avocaților (C.A.A.), în vederea propunerii acestora Consiliului UNBR. Discuții privind hotărârile prevăzute de legislația C.A.A. pentru funcționarea unitară a sistemului C.A.A. în anul 2021.
  • Validarea examenului absolvire a Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – sesiunea noiembrie 2020;
  • Avizarea Calendarului de activități ale organelor centrale de conducere a profesiei de avocat pentru anul 2020, în vederea supunerii spre aprobare Consiliului UNBR;
  • Analizarea execuției bugetare 2020 și avizarea Proiectului de buget 2021 în vederea supunerii acestuia aprobării Consiliul UNBR; Discutarea unor proiecte cu impact economic;
  • Informare privind activitatea Operatorului U.N.B.R. al Registrului Național de Publicitate Mobiliară – RNPM;

Alte articole