Se organizează interviu pentru dobândirea calităţii de expert tehnic judiciar în specializarea „Evaluarea de întreprinderi”

Exclusivitate

Ministerul Justiției a publicat zilele trecute un anunţ privind organizarea interviului pentru dobândirea calităţii de expert tehnic judiciar în specializarea „Evaluarea de întreprinderi” de către persoanele care au fost atestate de Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România ca evaluatori autorizați în specializarea „Evaluarea întreprinderii”.

Perioada de desfășurare a interviului, programat la sediul Ministerului Justiției din municipiul București, strada Apolodor, nr. 17, sectorul 5, este 15 aprilie – 24 mai 2024.

Probă orală care constă în verificarea gradului de însușire a dispozițiilor din codurile de procedură civilă şi penală referitoare la expertiză, precum şi a prevederilor din alte acte normative care reglementează activitatea de expertiză tehnică judiciară, precum şi drepturile şi obligațiile experților.

Perioada de înscriere este 26 februarie – 15 martie 2024 (inclusiv). Dosarele de înscriere se vor depune într-una din următoarele modalități:

  • personal, la sediul Ministerului Justiției, din municipiul București, strada Apolodor, nr. 17, sectorul 5;
  • personal, la Biroul local pentru expertize judiciare tehnice și contabile din cadrul tribunalului în raza căruia domiciliază candidatul;
  • prin servicii poștale ori de curierat rapid (fără indicarea unei persoane de contact din cadrul destinatarului).

În ipoteza transmiterii dosarelor de înscriere prin servicii poștale sau de curierat rapid, documentele din dosarele de înscriere se vor depune fie în original, fie în copie legalizată.

Taxa de înscriere este de 350 lei și se poate plăti la casieria Ministerului Justiției din municipiul București, str. Apolodor, nr. 17, sectorul 5, sau în contul bancar al Ministerului Justiției:

  • Beneficiar:         Ministerul Justiției
  • Cod fiscal:         4265841
  • Adresă:              str. Apolodor, nr. 17
  • Cod IBAN:           RO86 TREZ 7002 0E33 0500 XXXX
  • Deschis la:         Trezoreria operativă a Municipiului București
  • Reprezentând:  „Taxă interviu ETJ, nume și prenume candidat” – mențiuni obligatorii.

Mai multe detalii, aici.

spot_img

Articole recente

Curtea de Apel București acceptă un acord de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de DNA, ce fusese respins de instanța de fond

În februarie anul acesta, procurori de la Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a corupției au înaintat Tribunalului Bucureşti acordul de recunoaştere...

Mai multe articole din aceeași categorie