Se modifică Regulamentul privind atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justiţiei

Exclusivitate

Ministerul Justiției a pus joi, 14 ianuarie, în dezbatere publică, Proiectul de Ordin al ministrului Justiției pentru modificarea Regulamentului privind atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 927/C/2006. Astfel, cele 4 modificări vizează articolele 6-9 din Regulamentul privind atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justiţiei.

  1. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6 – La atribuirea locuinţelor de serviciu se va ţine seama de următoarele criterii (c):

c1 – funcţia deţinută în sistem;

c2 – numărul de copii aflaţi în întreţinere (minori, respectiv majori aflaţi în continuarea studiilor, în vârstă de până la 25 de ani);

c3 – soţul/soţia deţine o funcţie dintre cele prevăzute la art. 1;

c4 – starea de sănătate a solicitantului şi a membrilor de familie ai acestuia (soţ/soţie, copii aflaţi în întreţinere);

c5 – situaţia familială a solicitantului;

c6 – vechimea cererii privind atribuirea unei locuinţe de serviciu.”

  1. La articolul 7, prevederea referitoare la punctajul cuvenit criteriului p_c3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“p_c3 – soţul/soţia deţine o funcţie dintre cele prevăzute la art. 1:

& da – 10 puncte;

& nu – 0 puncte;”

  1. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 8

Ponderea criteriilor sus-menţionate în calculul final al punctajului este următoarea (P):

Pc1 – funcţia deţinută în sistem – 6;

Pc2 – numărul de copii aflaţi în întreţinere (minori, respectiv majori aflaţi în continuarea studiilor, dar nu cu vârstă mai mare de 25 de ani) – 5;

Pc3 – soţul/soţia deţine o funcţie dintre cele prevăzute la art. 1 – 4;

Pc4 – starea de sănătate a solicitantului şi a membrilor de familie ai acestuia (soţ/soţie, copii aflaţi în întreţinere) – 3;

Pc5 – situaţia familială a solicitantului – 2;

Pc6 – vechimea cererii privind atribuirea unei locuinţe de serviciu – 1.”

  1. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 9 Modul de calcul al punctajului final:

Numărul de puncte obținute de solicitant în cadrul fiecărui criteriu se înmulțește cu ponderea criteriului respectiv, iar rezultatele astfel obținute se însumează după următoarea formulă:

Σ Pci x p_ci = Pc1 x p_c1 + Pc2 x p_c2 + …… Pc6 x p_c6,

unde i – de la 1 la 6”

Proiectul de Ordin și Referatul de aprobare pot fi vizualizate aici

 

 

spot_img

Articole recente

Fiscul nu i-a convins pe judecători să angajeze răspunderea unei persoane în solidar cu mama sa, urmărită penal și devenită insolvabilă

Prin Decizia de angajare a răspunderii solidare, emisă în decembrie 2021 de Administrația Națională a Finanțelor Publice - Direcția...

Mai multe articole din aceeași categorie