Reprezentanța unui mare angrosist agricol american câștigă un important litigiu contra ANAF

Exclusivitate

ADM România Trading SRL este reprezentanța din România a unei mari companii americane din domeniul procesării produselor agricole  – ADM (Archer Daniels Midland Company). Fondată în 1902, compania ADM are sediul central în Chicago, Illinois și operează facilități de prelucrare și fabricație nu numai în Statele Unite, ci și în întreaga lume. ADM este membru în AMCHAM – Camera de Comerţ Americană, iar în România, operează opt facilități pe Dunăre, cu încă două în construcție; compania dispune de facilități portuare la Brăila, are în activitate 50 barje și șase remorchere. ADM este unul dintre cei mai mari operatori portuari din Portul Constanța din Marea Neagră, asigurând transbordarea unor cantități uriașe de orz, rapiță, grâu, semințe de floarea soarelui și porumb, precum și diverse alte mărfuri, cum ar fi cărbune și minereu de fier.  ADM are peste 620 de angajați care lucrează în România.

În iulie 2019, prin acţiunea înregistrată pe rolul Curţii de Apel București – Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal, ADM România Trading SRL a chemat în judecată pe pârâţii ANAF- Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili și ANAF – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, să se dispună:

  • anularea Deciziei din 18.04.2019 emisă de ANAF – DGAMC de respingere contestaţiei fiscale înregistrată sub nr.14989/11.03.2019;
  • anularea Deciziei din 23.01.2019 emisă de către ANAF- DGAMC de respingere cererii de acordare dobânzi
  • recunoaşterea dreptului la plata dobânzilor fiscale în cuantum de 21.130.755 lei, conform cererii nr. 182493/11.12.2018 de plată dobânzi pentru nesoluţionarea în parte, în termenul legal, a cererilor de rambursare TVA (deconturi cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare) aferente lunilor decembrie 2005-august 2008 şi septembrie 2008-mai 2009, precum şi a penalităţilor de întârziere aferente;
  • obligarea ANAF-DGAMC la emiterea actului administrativ individual prin care să dispună plata sumei de 21.130.755 lei, conform cererii nr. 182493/11.12.2018 de plată dobânzi, şi a penalităţilor de întârziere aferente, calculate la zi, într-un termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, sub sancţiunea aplicării amenzii;
  • obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul litigiu.

În iulie 2021, Curtea de Apel București a pronunțat hotărârea sa în acest litigiu de 20 milioane de lei:

  • Solutia pe scurt: Respinge excepţia autorităţii de lucru judecat ca nefondată. Admite cererea, în parte. Anulează decizia nr. 1977/18.04.2019, decizia nr. 323// EV2/23.01.2019 şi adresa nr. 240 EV2/18.01.2019. Recunoaşte dreptul reclamantei la dobânzile şi penalităţi aferente deconturilor de TVA în cuantum de 16.184.386 lei dobânzi şi 4.730.112 lei penalităţi. Obligă DGAMC la emiterea actului administrativ fiscal prin care să dispună restituirea efectivă a sumelor menţionate. Obligă pârâtele la plata către reclamantă a sumei de 16.000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând c/val onorariu avocaţial redus, onorariu expert, taxa de timbru. Cu recurs. Pronunţată prin punerea la dispoziţie a soluţiei prin mijlocirea grefei instanţei.

Soluția a fost atacată cu recurs la instanța supremă. La începutul aceste luni, Înalta Cute de Casație și Justiție a soluționat definitiv disputa:

  • Detalii soluţie: Admite recursurile formulate de pârâtele Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili împotriva sentinţei nr. 1080 din 2 iulie 2021 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal. Casează în parte sentinţa recurată şi, rejudecând: Admite în parte cererea formulată de reclamanta Adm România Trading SRL în contradictoriu cu pârâţii Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Anulează în parte decizia nr. 1977/18.04.2019, decizia nr. 323/EV2/23.01.2019 şi adresa nr. 240 EV2/18.01.2019. Recunoaşte dreptul reclamantei la dobânzile aferente deconturilor de TVA în cuantum de 16.184.386 lei. Obligă DGAMC la emiterea actului administrativ fiscal prin care să dispună restituirea efectivă a sumei menţionate. Respinge acţiunea în rest ca neîntemeiată. Menţine sentinţa în ceea ce priveşte excepţia autorităţii de lucru judecat şi dispoziţia de obligare la plata cheltuielilor de judecată. Obligă recurentele să plătească intimatei suma de 10.000 lei cheltuieli de judecată în recurs, în aplicarea art. 453 alin. (2) C.proc.civ. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 6 decembrie 2023.
spot_img

Articole recente

Judecătorii îi fac, în final, dreptate unui șofer prins că a condus în timp ce poliția îi prelungise suspendarea permisului, deși omul a vrut...

La data de 11 noiembrie 2019, conducătorul auto XXX a fost sancționat contravențional cu amendă, în cuantum de 580...

Mai multe articole din aceeași categorie