Justnews.ro

Ministerul Public a solicitat Înaltei Curți de Casație și Justiție să stabilească, printr-un Recurs în Interesul Legii (RIL), în materie civilă, „care este momentul de la care se calculează termenul de prescripție pentru obligații fiscale principale/accesorii aferente impozitului pe profit stabilit suplimentar?”. Ministerul Public a propus ca termen  de judecată a acestui RIL data de 14 septembrie 2020. Potrivit procurorului general al României, examenul jurisprudenței existente în materie evidențiază următoarele opinii:

  • Într-o primă opinie s-a considerat că termenul de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili și determina obligația fiscală datorată se împlinește în termen de 5 ani și începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a constituit baza de impunere care a generat creanța fiscală.
  • În a doua opinie s-a considerat că dreptul organelor fiscale de a stabili obligații fiscale corelative drepturilor de creanță fiscală se prescrie în termen de 5 ani și începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanța  fiscală,  adică  din  momentul  constituirii   bazei   de   impunere (conform art. 23 Cod procedură fiscală).Momentul constituirii bazei de impunere este reprezentat de ziua în care contribuabilul   depune declarațiile  de  impunere  cu  privire  la  sumele  ce reprezintă baza de impozitare.

Procurorul general Gabriela Scutea consideră că, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 91 alin. (2) şi art.  23  din Codul de procedură fiscală adoptat prin Ordonanța Guvernului nr.92/2003, termenul de prescripție pentru obligaţiile  fiscale  principale/accesorii aferente impozitului pe profit stabilit suplimentar începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a  constituit  baza  de  impunere  care  a generat creanța fiscală,  iar  nu  de  la  data  de  1  ianuarie  a anului următor în care contribuabilul  a  depus  ori,  potrivit  legii,  trebuie  să  depună  declaraţiile  de impunere.

Alte articole