Răsturnare de situație: Primăria Sectorului 5 pierde definitiv litigiul pentru recuperarea banilor plătiți la ediția (anulată) din 2020 a celui mai important târg imobiliar din lume

Exclusivitate

La sfârșitul anului 2019, Asociaţia CAMERA DE COMERT ȘI INDUSTRIE ROMANO-GERMANĂ DEUTSCH RUMANISCHE INDUSTRIE UND HANDELSKAMMER AHK a înaintat o ofertă Primăriei Sectorului 5 pentru ca aceasta să participe, în calitate de expozant, în cadrul târgului MIPIM Cannes (MIPIM este considerat de mulți profesioniști drept cel mai important târg imobiliar din lume), ce urma să aibă loc în perioada 10-13 martie 2020. Preţul ofertat de către Asociaţie a fost de 141.404,40 EUR (+ TVA), ce urma să fie achitat integral până la data de 31.12.2019. Cele două părți au convenit încheierea unui contract de servicii, ce avea ca obiect organizarea standului dedicat Primăriei Sectorului 5 Bucureşti (53 mp) în vederea participării la târgul de expoziţii MIPIM, care urma să se desfăşoare la Cannes, în perioada 10-13 martie 2020. Preţul contractului a fost convenit de părţi la suma de 132.564,40 EUR (+TVA), şi urma să fie plătit, integral, de către beneficiar, până la data de 31.12.2019. Ulterior încheierii contractului, Asociaţia a încheiat, cu terţe părţi, diferite înţelegeri în vederea realizării obiectului contractului, a efectuat cheltuieli în acest sens şi a prestat activităţile necesare realizării obiectului acestuia (Asociaţia a plătit către MIPIM o sumă ce a fost ulterior restituită; a încheiat cu o firmă de construcții un contract de realizarea a standului în cadrul MIPIM 2020, etc). Numai că, din cauza cazului de forţă majoră reprezentat de pandemia COVID-19, organizatorii târgului MIPIM 2020 l-au amânat, iniţial, pentru perioada 02-05 iunie 2020, iar în cele din urmă, au decis anularea acestuia. Primăria a fost înştiinţată de către Asociaţie cu privire la anularea târgului MIPIM 2020 în aprilie 2020, când a invitat instituția să îşi exprime opţiunea pentru una dintre variante:

  • fie pentru participarea la MIPIM 2021, urmând ca toate obligaţiile asumate pentru MIPIM 2020 să se transfere identic;
  • fie să rezilieze contractul şi să-i fie rambursat un procent de 50% din valoarea totală a acestuia.

În mai 2020, Primăria şi-a exprimat opţiunea de a participa la târgul MIPIM 2021 şi a fost de acord cu transferul Contractului pentru anul 2021. Numai că ulterior, în ianuarie 2021, în totală contradicţie cu opţiunea sa exprimată în mai 2020, Primăria a solicitat Asociaţiei să „restituie sumele de 753.911 lei şi 72.150 lei reprezentând avans plătit în decembrie 2019 şi accesoriile aferente”. Justificarea pentru o astfel de solicitare a urmat unui audit financiar demarat la Primăria Sectorului 5 și soldat cu Decizia Curţii de Conturi nr. 61/25.11.2020. Asociaţia, luând act de împrejurarea că Primăria nu mai doreşte participarea la MIPIM 2021, i-a comunicat acesteia că nu poate da curs solicitării privind restituirea sumelor solicitate şi a arătat că înţelege să acţioneze echitabil, în sensul în care urma să restituie o sumă care a rămas necheltuită din preţul contractului și care ar putea fi folosită în vederea participării la MIPIM 2021 sau să contacteze organizatorul târgului MIPIM 2021 şi să încerce să îl convingă să restituie o parte din sumele achitate pentru participarea la târgul din anul 2020.

Soluțiile judecătorilor

Acesta a fost contextul în care în iunie 2021, Primăria Sectorului 5 a chemat în judecată Asociaţia CAMERA DE COMERT ȘI INDUSTRIE ROMANO-GERMANĂ DEUTSCH RUMANISCHE INDUSTRIE UND HANDELSKAMMER AHK. Reclamanta a solicitat Tribunalului București obligarea pârâtei la plata sumei de 753.910,84 lei, (sumă pe care reclamanta a plătit-o pârâtei în baza Contractului de servicii nr. R49630/13.12.2019, aceasta obligându-se la restituirea ei, ulterior); sumei de 72.150 lei, reprezentând dobânzi si majorări pentru fiecare zi de întârziere, calculate de la data efectuării plaţii (24.12.2019) si până la data întocmirii Procesului Verbal de Constatare al Curţii de Conturi (06.11.2020), precum si majorări de întârziere calculate in continuare, pana la data plăţii efective a sumei de la punctul 1 – în baza art.54 alin. 10 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces, în conformitate cu dispoziţiile art. 453 alin. 1 CPC. Un an mai târziu, în iunie 2022, Tribunalul București a dat dreptate reclamantei din acest litigiu:

  • Solutia pe scurt: Admite cererea. Obliga parata la plata catre reclamanta a sumei de 753.910,84 lei achitata de reclamanta în baza Contractului de servicii nr. R49630/13.12.2019. Obliga parata la plata catre reclamanta a sumei de 72.150 lei reprezentand dobanzi si majorari pentru fiecare zi de întarziere calculate de la data efectuarii platii-24.12.2019 si pana la data de 06.11.2020, precum si în continuare pana la data platii efective debitului principal. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Bucuresti-Sectia a VI-a Civila. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia parţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astazi, 10.06.2022.

În motivarea soluției, consemnată de rejust.ro, instanta a reținut că prin întampinarea formulată în cauză, pârâta a recunoscut parţial pretenţiile reclamantei, respectiv suma de 78.075,45 EUR. Pe de altă parte, pârâta nu a făcut dovada plăţilor efectuate din suma încasată de la reclamantă în anul 2019, cu privire la alte contracte încheiate în vederea participării Primăriei Sectorului 5 Bucuresti la MIPIM 2020 şi nici a prestarii activităţilor necesare realizării obiectului contractului, așa cum sunt stipulate la art. 8.1. din contractul de servicii nr. R49630/13.12.2019. Totodata, instanţa a apreciat că pârâta nu a făcut dovada cheltuielilor vizând construirea standului Primăriei în cadrul MIPIM 2020, nefiind depuse la dosar înscrisuri din care să rezulte plăţile efectiv efectuate de către pârâtă în baza respectivului contract. Reținând că principiul forței obligatorii a contractului a fost afectat în cauză de riscul imprevizibil survenit după încheierea contractului, influențând astfel executarea cu buna credinţă si echitabilă a prestaţiilor de către părți, instanţa a apreciat cererea reclamantei de obligare a pârâtei la plata a sumei de 753.910,84 lei în baza Contractului de servicii nr. R49630/13.12.2019, ca fiind întemeiată, urmând a fi admisă.

Soluția Tribunalului București a fost atacată de asociație la instanța superioară, așa că litigiul a ajuns în martie anul acesta pe rolul Curții de Apel București. Zilele trecute, instanța a pronunțat soluția definitivă, de data asta în favoarea pârâtei Asociația romano-germană:

  • Solutia pe scurt: Admite apelul. Anulează în tot sentinţa apelată şi rejudecând: Respinge cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, azi, 13.06.2024.

 

spot_img

Articole recente

Curtea de Apel București acceptă un acord de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de DNA, ce fusese respins de instanța de fond

În februarie anul acesta, procurori de la Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a corupției au înaintat Tribunalului Bucureşti acordul de recunoaştere...

Mai multe articole din aceeași categorie