Justnews.ro

Curtea de Apel București a pronunțat luna trecută decizia în procesul dintre gigantul IT Google ( Google LLC) și Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

  • Soluția pe scurt: Admite apelul. Schimbă, în parte, sentinţa apelată în sensul că: Admite, în parte, plângerea contravenţională. Anulează, în parte, procesul-verbal de contravenţie nr. 12469 din 13.04.2018 în ceea ce priveşte fapta de „prelucrare nelegală a datelor cu caracter personal”, prev. de art. 32 din Legea nr. 677/2001 şi exonerează petenta de plata amenzii aferente acestuia. Menţine, în rest, sentinţa apelată. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 22.12.2020.

Apelul a fost declarat de ANSPDCP, după ce, anterior, Tribunalul București anulase întregul proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei nr. 12469/13.04.2018.

De ce a fost amendată compania Google

Disputa viza două amenzi primite de compania americană, cu venituri raportate anul trecut de 135 miliarde de dolari, una de 1.000 de lei (250 de dolari) și o alta de 20.000 de lei ( 5.000 de dolari). Prin procesul verbal de constatare nr.12469 din 13.04.2018, Google LLC a fost sancționată contravențional pentru că nu a desemnat un reprezentant pe teritoriul României, pentru prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal și  pentru nesocotirea dreptului de intervenție și a dreptului de opoziție întrucât nu ar fi transmis dovezi privind ștergerea adreselor URL care figurează pe internet în urma căutării cu motorul Google a site-ului www.autostopmagellan.ro. Compania Google a fost reclamată de o persoană fizică, R.P., care a cerut companiei să înlăture din rezultatele căutărilor interogările legate de numele acestuia,  pretinzând că pagina respectivă conține date personale, respectiv că pagina este de fapt un articol de pe un blog care ar duce o campanie de discreditare la adresa sa.

Google a răspuns solicitării primite și a explicat petentului R.P. că nu se impune delistarea respectivului URL, cu argumentul că acele informații sunt informații cu caracter public, actuale și relevante pentru interesul public.  În data de 15.02.2017, ANSPDCP a transmis companiei Google  o adresă în care i s-a pus în vedere să dea curs solicitării primite din partea petiționarului  R.P. și să înlăture URL-ul din rezultatele căutărilor pentru interogările legate de numele acestuia, cu mențiunea că în cazul în care nu se va conforma, în cel mai scurt timp posibil, vor fi dispuse măsuri administrative și sancțiuni contravenționale.  Google LLC a reacționat și a transmis către ANSPDCP o scrisoare prin care a arătat în detaliu care sunt motivele pentru care consideră că în situația de față nu sunt îndeplinite condițiile pentru înlăturarea URL-ului din rezultatele căutării.

Google a primit apoi Procesul-verbal de constatare/sancționare emis de către ANSPDCP, prin care a fost sancționată cu amenda în cuantum de 1.000 lei pentru săvârșirea contravenției prevăzute de art. 31 din Legea nr. 677/2001 și cu amendă în cuantum de 20.000 lei pentru săvârșirea contravenției prevăzute de art. 32 din Legea nr. 677/2001. Google a considerat că procesul-verbal de sancționare era neîntemeiat și ca urmare a acestui fapt, s-a adresat instanței, respectiv Tribunalului București.

 Ce au constatat judecătorii Tribunalului București

Tribunalul București a constatat că informațiile, vizate de articolul de blog a cărui delistare a fost solicitată, erau informații făcute public în mod manifest de către persoana vizată R.P., respectiv informații postate pe pagina sa de Facebook, fără vreo restricție cu privire la categoriile de utilizatori/non-utilizatori care pot accesa postările sale. Rețeaua de socializare Facebook îndeplinește caracterul de spațiu public, întrucât prin natura  sa este destinată accesului public oricărui utilizator, iar informațiile sunt postate cu intenția parvenirii la cunoștința utilizatorilor publici a paginii respective. Prin modalitatea de a aduce la cunoștința publicului informațiile privind expedițiile sale în străinătate, numitul R.P. a dobândit astfel calitatea de persoană publică. Totodată, tribunalul a apreciat că nemulțumirile numitului R. P. față de  criticile aduse activității  sale nu ar putea constitui un motiv  întemeiat și legitim care să justifice dreptul numitului R.P. de a se opune prelucrării de date. Prin urmare, în acord cu petenta Google LLC, tribunalul a apreciat că suprimarea criticii publice cu privire la datele publicate de numitul R.P. excede scopului Legii pentru protecția datelor cu caracter personal.

Compania Google LLC a fost reprezentată în această bătălie juridică de societatea de avocați Grigorescu, Ștefănică și asociații.

foto: google.ro

Alte articole