Proprietarii parcurilor eoliene înving din nou în instanță primăriile, pe tema impozitelor aplicate turbinelor

Exclusivitate

Din nou judecătorii au dat câștig de cauză unui proprietar de parc eolian în litigiul pe care acesta îl avea cu Primăria comunei pe teritoriul căreia și-a amplasat turbinele eoliene. Este vorba de procesul tranșat definitiv în urmă cu câteva zile, la Înalta Curte de Casație și Justiție, în favoarea firmei M.W.TEAM INVEST S.R.L. în contradictoriu cu comuna constănțeană Fântânele:

  • Detalii soluţie: Respinge recursul declarat de pârâtele Comuna Fântânele şi Primăria Comunei Fântânele împotriva Sentinţei civile nr. 210 din data de 17 iunie 2021, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat. Obligă recurentele-pârâte la plata către intimata-reclamantă a sumei de 2816,30 lei, reprezentând cheltuieli de judecată în recurs. Definitivă. Pronunţată astăzi, 17 ianuarie 2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.

Anterior, în iunie 2021, instanța de fond – Curtea de Apel București – pronunțase următoarea hotărâre, tot în defavoarea autorității locale:

  • Solutia pe scurt: Respinge excepţia lipsei capacităţii procesuale folosinţă a pârâtei Primăria Comunei Fântânele şi excepţia inadmisibilităţii petitului iniţial. Admite acţiunea, astfel cum a fost completată. Anulează Decizia de impunere nr.1187/19.05.2015, Înştiinţarea de plată nr.0/29.06.2015 şi Decizia de soluţionare a contestaţiei nr.744/15.03.2016, emise de pârâte. În baza art. 451 alin.(1) şi (2) NCPC, Obligă pârâtele la plata către reclamantă a sumei de 10 150 lei, cu titlul de cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, conform art.20 alin.(1) din Legea nr.554/2004. Calea de atac se depune la Curtea de Apel Bucureşti-Secţia a IX-a CAF, conform art.490 alin.(1) Cod pr. civ. Pronunţată azi, 17.06.2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.

Diferendul a plecat de la faptul că, în data de 02.07.2015, societăţii M.W.TEAM INVEST S.R.L, care deține parcul eolian Fântânele,  i-a fost comunicată Decizia de impunere, împreună cu înştiinţarea de plată, prin care i-a fost pus în vedere achite suma de 1.599.087 lei, cu titlu de impozit pe clădiri aferent turnurilor de susţinere a turbinelor eoliene pe care le deţine în proprietate, precum şi de debite accesorii debitului principal. Contestând decizia, proprietara parcului eolian a susținut, în esenţă, că acele construcţii aferente turbinelor nu s-ar încadra în categoria clădirilor și că turbinele eoliene nu ar reprezenta clădiri, iar, pe cale de consecinţă că nu i s-ar aplica majorări pentru neplata la termen a creanţei cu titlu de impozit pe clădiri.

Primăria a argumentat în schimb că, prin Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 5/2014, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1210/2014 publicate în Monitorul Oficial nr.682/2014, rezultă cu certitudine că turnul de susţinere al turbinelor eoliene, se încadrează în categoria clădirilor în accepţiunea definiţiei date în art.453 lit.b) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal și că, în privinţa fundaţiei, din examinarea definiţiei dată în art.453 lit.b) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, rezultă că aceasta se încadrează în categoria clădiri, deoarece este o construcţie constitutivă dintr-o încăpere ce adăposteşte instalaţii, echipamente şi alte asemenea, necesare funcţionării turbinei eoliene şi existenţei acesteia.

Numai că, printr-o sentință civilă din 25.09.2017, Curtea de Apel Bucuresti a dispus anularea Deciziei nr. 5/2014 si a Ordinului nr. 1210/2014, reținând, în esență, că turnul de susținere al turbinelor eoliene nu constituie o clădire, în sensul art. 249 alin. 5 Cod fiscal. Sentința a rămas definitivă prin Decizia civilă din 17.06.2020 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție. Ca atare, anularea deciziei Comisiei Centrale Fiscale nr. 5/2014, act administrativ normativ, a atras nulitatea Deciziei de impunere contestate în prezenta cauză, în conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 554/2004, potrivit cărora „hotărârile judecătoresti definitive si irevocabile prin care s-a anulat in tot sau in parte un act administrativ cu caracter normativ sunt general obligatorii si au putere numai pentru viitor.”

spot_img

Articole recente

Judecătorii îi fac, în final, dreptate unui șofer prins că a condus în timp ce poliția îi prelungise suspendarea permisului, deși omul a vrut...

La data de 11 noiembrie 2019, conducătorul auto XXX a fost sancționat contravențional cu amendă, în cuantum de 580...

Mai multe articole din aceeași categorie