Justnews.ro

Procurorul general al PICCJ, Gabriela Scutea, a solicitat, pe 31 iulie 2020, Înaltei Curți de Casație și Justiție să judece un Recurs în Interesul Legii (RIL), în materie civilă, vizând următoarea problemă de drept: dacă în litigiile de funcție publică vizând stabilirea/acordarea drepturilor salariale sunt admisibile acțiunile  directe  prin care funcţionarii publici  solicită  acordarea retroactivă a  drepturilor  salariale nerecunoscute de angajatori, fără a fi  necesar ca, în prealabil, aceștia să solicite printr-o reclamație administrativă adresată angajatorului recunoaşterea și/sau  plata acestor drepturi.

În RIL se propune ca termen pentru  depunerea  raportului data de 31 iulie 2020, iar ca termen de judecată data de 14 septembrie 2020. Potrivit procurorului general al României, examenul jurisprudenței existente în materie evidențiază două opinii:

  1. Într-o primă opinie, s-a considerat că prevederile Legii nr. 554/2004 sunt aplicabile litigiilor având ca obiect drepturi salariale ale funcţionarilor publici, astfel încât reclamanții nu pot sesiza direct  instanțele de judecată, fără ca,  în prealabil, să se fi adresat angajatorilor pentru acordarea despăgubirilor constând în diferenţele salariale dintre salariul la nivelul maxim aferent gradului profesional și gradația de vechime pentru funcțiile publice și salariul efectiv plătitși fără ca angajatorul să- și fi manifestat explicit refuzul său cu privire la această chestiune, refuz ce urmează a fi analizat de instanțele de judecată. În situaţia în care nu se solicită și anularea unui act administrativ, ci doar se solicită obligarea angajatorului la  plata  unor  drepturi salariale,  procedura prealabilă prevăzută de art. 7 din Legea nr. 554/2004 nu este necesară, întrucât nu a fost atacat un act administrativ unilateral emis de  o autoritate publică,  ci  se solicită cenzurarea unui presupus refuz nejustificat de soluționare a cererii.
  2. În a doua opinie, s-a apreciat că Legea nr. 554/2004 nu este aplicabilă în aceste litigii, întrucât drepturile salariale îşi au temeiul în Legea  nr.  188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, act normativ   care   nu prevede îndeplinirea unei proceduri prealabile.

Procurorul general Gabriela Scutea consideră că cea  de-a  doua opinie este în litera şi spiritul legii.

Alte articole