Procurorul General vrea să afle dacă un medic rezident trebuie să restituie bursa în cazul în care pleacă, prin demisie, de la unitatea cu care are contract la o altă unitate medicală publică

Exclusivitate

Procurorul general Gabriela Scutea a cerut, în data de 16 septembrie,  Înaltei Curți de Casație și  Casație – Completul competent să judece Recursul  în  Interesul  Legii – să lămurească:

„1. Dacă sumele plătite de o unitate medicală cu titlu de bursă de rezidențiat unui medic rezident în  conformitate  cu  Ordonanța de urgență a Guvernului   nr.   103/2013   constituie  o  cheltuială  ocazionată  cu  formarea profesională a  acestuia  în sensul art. 18 alin. (8) și alin. (8)  din Ordonanța Guvernului nr.18/2009;

2. În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, dacă aceste sume trebuie restituite de medic în cazul în care acesta, deși nu continua raporturile de muncă pe o durată egală cu durata rezidențiatului cu unitatea medicală cu care a încheiat contractul individual de muncă urmare demisiei, își desfășoară în  continuare  activitatea în altă unitate medicală publică”

Termenul de judecată propus este 12 octombrie 2020. În  actul  de  sesizare (recursul  în  interesul  legii  declarat  de Colegiul  de conducere al Curții de Apel Constanța), se arată că, în mai multe litigii, unitățile medicale   au   solicitat  obligarea  foștilor  angajați,   medici   care   parcurseseră programul  de  rezidențiat  în  cadrul   acestor  unități  medicale,  la  restituirea contravalorii  burselor  încasate  în perioada rezidențiatului,  cu  motivarea  că aceștia au încălcat obligația de a activa o anumită perioadă în cadrul acestor unități medicale după finalizarea programului de rezidențiat. Problema de drept care s-a pus în aceste cauze este dacă bursa încasată de medici în timpul parcurgerii programului de rezidențiat are natură salarială sau constituie  pentru  angajator  o  cheltuială cu formarea profesională, în funcție de dezlegarea acesteia  stabilindu-se și existența sau nu a obligației medicului de a restitui contravaloarea bursei în cazul în care nu respectă obligația de a activa o anumită  perioadă  în  unitatea   medical unde  a desfășurat programul   de rezidențiat.

Potrivit punctului de vedere formulat de procurorul general Gabriela Scutea, în practica  judiciară  s-au conturat următoarele opinii:

  1. Într-o primă opinie, s-a considerat că bursa  acordată  medicilor rezidenți are natură salarială și nu constituie o cheltuială a angajatorului  cu formarea  profesională, astfel încât nu este supusă restituirii în cazul în care  nu este respectată obligația de activa o anumită perioadă în unitatea medicală unde s-a derulat programul de rezidențiat. În  acest  sens,  s-a arătat  că bursa de rezidenta fost plătită din fondurile publice  de  unitatea sanitară unde medicul angajat și-a desfășurat activitatea  de rezidențiat, având,față de dispozițiile legale care au instituit-o natura unui drept salarial.
  2.  În a doua opinie, s-a apreciat că bursa acordată medicilor rezidenți nu are natură salarială şi constituie  o  cheltuială  a  angajatorului  cu  formarea profesională, astfel încât este supusă restituirii în cazul în care nu este respectată obligaţia de  a  activa  o  anumită perioadă în unitatea medicală unde s-a  derulat programul de rezidențiat.

Gabriela Scutea apreciază că cea de-a doua orientare de jurisprudenţă este în litera şi spiritul legii și că, în consecință, sumele  plătite  de  o  unitate medicală cu  titlu  de bursă de rezidențiat unui medic rezident în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului  nr.  103/2013  constituie  o  cheltuială ocazionată cu  formarea  profesională a acestuia în sensul art. 18 alin. (8) și alin. (8) din Ordonanța Guvernului  nr.18/2009, fiind supuse restituirii în cazul nerespectării obligaţiei prevăzute de art. 18 alin. (7) din acelaşi  act normativ, de a lucra, un număr de ani egal cu durata corespunzătoare pregătirii în rezidenţiatul pe post, la unitatea sanitară publică cu care medicul rezident a încheiat contractul individiual de muncă.

spot_img

Articole recente

De ce i-au dat dreptate judecătorii avocatului Viorel Mocanu, reprezentantul PSD la BEC și fost agent guvernamental la CEDO, în litigiul acestuia cu ANI

Avocat, apropiat de PSD Viorel Mocanu este un avocat foarte apropiat de Partidul Social-Democrat și de reprezentanții săi. În 2018,...

Mai multe articole din aceeași categorie