Procurorul general Gabriela Scutea trage de urechi Colegiul de Conducere al Curții de Apel București

Exclusivitate

Procurorul general Gabriela Scutea a formulat, la solicitarea Înaltei Curți de Casație și Justiție, un punct de vedere în problema  de drept ce formează obiectul  dosarului nr. 2458/1/2020 al Înaltei Curţi de Casaţie  şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii – privind „Interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 17 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea  unor  măsuri  în  domeniul  sănătăţii  publice  în  situaţii  de  risc epidemiologic şi biologic – în sensul de a se stabili instanţa competentă din punct  de vedere material procesual de a soluţiona apelul declarat împotriva sentinţei pronunţate de judecătorie în litigiile având ca obiect anularea Deciziilor de instituire a carantinei emise de Direcţia de Sănătate Publică.”

Potrivit actului de sesizare, Recursul în Interesul Legii a fost declarat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti.

Parchetul General a constatat că, în urma verificării jurisprudenţei, în această problemă de drept s-au conturat două opinii:

  • Într-o primă orientare jurisprudenţială s-a considerat că Secţia Civilă din cadrul Tribunalului este competentă să soluţioneze apelul declarat împotriva sentinţei pronunţate de judecătorie în cauzele având ca obiect anularea Deciziei emise de Direcţia de Sănătate Publică de instituire a măsurii carantinei în privinţa reclamantului.
  • În cea de-a doua orientare jurisprudenţială, s-a arătat că Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal din cadrul Tribunalului este competentă să soluţioneze  apelul  declarat împotriva  sentinţei pronunţate de judecătorie  în cauzele având ca obiect anularea Deciziei emise de Direcţia de Sănătate Publică de instituire a măsurii carantinei în privinţa reclamantului.

Procurorul General Gabriela Scutea a apreciat că Recursul în Interesul Legii declarat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti este  inadmisibil, întrucât problema de drept aflată în discuție a fost soluționată pe cale legislativă. Astfel, Gabriela Scutea afirmă că, ulterior declarării recursului în  interesul  legii,  prin art.  I  pct.  3  din  Legea nr.  210/25  septembrie  2020, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr.  884/28.  IX.2020, s-a modificat art.  17  alin.(8) din  Legea  nr.  136/2020,  acesta  având în prezent următoarea redactare: „(8) Apelul se soluţionează de secţia civilă a tribunalului într-un termen ce nu va depăşi 24 de ore de la data sesizării instanţei, prevederile alin. (5) aplicându-se în mod corespunzător.” Potrivit  art.  II  din  Legea  nr.  210/2020, „dispoziţiile  prezentei  legi  sunt aplicabile şi proceselor în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a acesteia. Dosarele se trimit, de urgenţă, pe cale administrativă, secţiilor devenite competente să le judece  potrivit prezentei legi”.

Procurorul General concluzionează că acel eveniment  legislativ  a soluţionat controversa  jurisprudenţială sesizată de Colegiul de Conducere al Curţii de Apel Bucureşti.

Colegiul de Conducere al Curții de Apel București, cel care a formulat acest Recurs în Interesul Legii, este format în prezent din 6 judecători, pe care îi prezentăm mai jos:

spot_img

Articole recente

Ce fost ministru al Justiției și judecător CCR se bate în instanță cu autoritățile pentru bani reținuți nelegal din pensie cu titlu de CASS

La data de 29.12.2022, Pivniceru Mona Maria, în calitate de reclamantă,  s-a adresat unui complet de la Secţia a...

Mai multe articole din aceeași categorie