Probleme mari pentru primarul municipiului Onești, ce și-a anunțat recent transferul de la PMP la PSD: a pierdut definitiv procesul cu ANI, care a durat 8 ani

Exclusivitate

Victor-Laurențiu Neghină este primarul în funcție al municipiului Onești (județul Bacău). El a fost membru PMP, dar zilele trecute, la o conferință de presă organizată după ședința Biroului Politic Județean al PSD, s-a anunțat că Victor-Laurențiu Neghină va candida  pentru un nou mandat de edil al Oneștiului, de data asta din partea PSD.

În februarie 2016, Agenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă și penală de către Victor-Laurențiu Neghină, fost primar al Municipiului Onești, jud. Bacău. El era acuzat că a încălcat regimul juridic privind conflictul de interese în materie administrativă, întrucât, în perioada 04 octombrie 2012 – 28 august 2013, în exercitarea atribuţiilor de primar, a semnat mai multe acte administrative în vederea efectuării de achiziții directe a unor produse de la S.C. AQUILA-FASHION S.R.L. (societate  comercială  la  care  deține, împreună cu mama sa, calitatea de asociat). În baza acestor acte, S.C. AQUILA-FASHION S.R.L. a încasat suma  totală de 18.903,96 lei.

De asemenea, în perioada exercitării mandatului de primar, Victor-Laurențiu Neghină a semnat și a aprobat  documentele premergătoare procedurii de numire în funcție și, ulterior, a emis dispoziția de numire pentru Tenie Ionuț în funcția de administrator public al mun. Onești, jud. Bacău. În acest demers, Victor-Laurențiu Neghină a facilitat realizarea de foloase patrimoniale pentru Tenie Ionuț, persoană cu care acesta a fost asociat în perioada 15 mai 2012 – 15 februarie 2013 în cadrul S.C. CONNECT CENTER S.R.L.

Agenția Națională de Integritate mai anunța atunci că a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Onești, în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către Victor-Laurențiu Neghină a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României. Potrivit ANI, persoana evaluată a încălcat, astfel, atât dispozițiile art. 76, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Primarii şi viceprimarii, […] sunt obligaţi să nu  emită  un  act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său  […] ; Actele administrative emise sau actele juridice încheiate ori dispoziţiile emise cu încălcarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută”, cât și dispozițiile art. 301 din Codul Penal al României, potrivit căruia „Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obținut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică”.

Procesul și deciziile judecătorilor

În martie 2016, prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Curţii de Apel Bacău, reclamantul Victor-Laurențiu Neghină a chemat în judecată pe pârâta Agenţia Naţională de Integritate Bucureşti (ANI), solicitând anularea Raportului de evaluare nr. 8226/G/II/26.02.2016 şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. Prin sentinţa civilă din 22.06.2018, Curtea de apel Bacău a respins ca inadmisibilă contestaţia în partea privind latura penală şi a admis în parte contestaţia, a anulat raportul de evaluare numai în partea privind conflictul de interese administrativ. În 2019, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a admis recursul declarat de pârâta Agenţia Naţională de Integritate împotriva sentinţei Curţii de Apel Bacău, a casat sentinţa recurată şi a trimis cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

În 23 septembrie 2022, Curtea de Apel Bacău a respins acţiunea reclamantului Victor-Laurențiu Neghină ca neîntemeiată, dar soluție nu era definitivă și putea fi atacată cu recurs în 15 zile de la comunicare. Instanța a conchis că apărările reclamantului Victor-Laurențiu Neghină nu pot fi reţinute ca fiind întemeiate. Împrejurarea învederată de către persoana evaluată cu privire la faptul că primarul a semnat anterior efectuării de achiziţii directe o serie de înscrisuri, societatea la care deţine 95% din acţiuni fiind desemnată ulterior de către Departamentul de aprovizionare din cadrul primăriei şi că semnarea facturilor şi a proceselor verbale reprezenta o formalitate, nu îl exonerează de situaţia conflictului de interese în condiţiile în care folosul material obţinut de către firma sa este cert, iar interesul personal urmărit de acesta este evident. O conduită administrativă adecvată, care să respecte exigenţele de imparţialitate, integritate, transparenţă a deciziei şi de supremaţie a interesului public, impunea reclamantului obligaţia de rezervă, de a se abţine de la semnarea oricărui înscris şi de a participa la orice procedură care viza şi al cărei destinatar financiar era societatea la care deţinea împreună cu mama sa calitatea de acţionar. În acest context, nu prezintă relevanţă juridică împrejurarea că preţul de achiziţie a bunurilor a fost cel mai scăzut, sub preţul pieţei, că semnarea facturilor de plată nu au avut efect determinant şi decisiv în naşterea, modificarea sau stingerea raportului juridic sau că factura fiscală nu reprezintă un act juridic, reclamantul omiţând faptul că, în descrierea faptelor ce constituie conflictul de interese, inspectorul de integritate nu a reţinut doar semnarea facturilor pentru achiziţiile efectuate ci şi a proceselor verbale, a angajamentelor bugetare, a referatelor de aprobare a plăţilor – a concluzionat instanța în motivarea sentinței, consemnată de rejust.ro.

Marți, 26 martie 2024, Înalta Curte de Casație și Justiție a soluționat definitiv acest litigiu:

  • Detalii soluţie: Respinge recursul formulat de reclamantul Neghină Victor Laurenţiu împotriva sentinţei nr. 85/2022 din 23 septembrie 2022 a Curţii de Apel Bacău – Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, ca nefondat. Definitivă. Pronunţată astăzi, 26 martie 2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
spot_img

Articole recente

Curtea de Apel București acceptă un acord de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de DNA, ce fusese respins de instanța de fond

În februarie anul acesta, procurori de la Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a corupției au înaintat Tribunalului Bucureşti acordul de recunoaştere...

Mai multe articole din aceeași categorie