Post de consilier juridic la Agenția Națională Anti-Doping

Exclusivitate

Agenția Națională Anti-Doping organizează la sediul său din B-dul Basarabia, nr. 37-39, Sector 2, Bucureşti, concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice vacante de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior (ID 571202) în cadrul Compartimentului Juridic și Contencios.

Calendarul de desfășurare a concursului

 • Proba scrisă: în data de 22 mai 2023, ora 10:00, se va susține la sediul instituției.
 • Proba interviu: se va susţine în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul instituției, doar de către candidaţii care au obţinut la proba scrisă minimum 50 puncte, dintr-un maxim de 100 de puncte.

Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse în termen de 20 de zile calendaristice de la publicarea anunţului de concurs în perioada 21.04.2023-10.05.2023, la sediul instituției organizatoare, la Secretariatul Comisiei de Concurs, de luni până joi între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 08.00 – 14.00 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 • formularul de înscriere la concurs (site-ul https://anad.gov.ro); Formular de înscriere
 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii, certificatelor şi alte altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări pentru dovedirea îndeplinirii condițiilor specifice de ocupare a funcțiilor publice;
 • copie de pe carnetul de muncă sau, după caz, o adeverinţă eliberată de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 • cazierul judiciar;
 • copia adeverinței medicale care să ateste starea de sănătate, corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia (se va procura de la Secretariatul comisiei de concurs şi va fi completat pe loc).

Condiţii specifice de ocupare/ participare necesare ocupării funcţiei publice

 • Condiţii de studii: Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul juridic;
 • Condiţii de vechime în specialitate: Minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

Relaţii suplimentare la telefon 0723078540 – Persoana de contact Munteanu Camelia – Consilier superior, email: c.munteanu@anad.gov.ro sau la sediul Agenției Națioanle Anti-Doping. Pentru lămuriri suplimentare puteți consulta site-ul instituției https://anad.gov.ro la secțiunea Despre noi. Rubrica Carieră., de unde puteți descărca formularul de înscriere și lista documentelor necesare pentru înscrierea la concurs.

Anunțul concursului, la acest link

spot_img

Articole recente

Curtea de Apel București acceptă un acord de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de DNA, ce fusese respins de instanța de fond

În februarie anul acesta, procurori de la Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a corupției au înaintat Tribunalului Bucureşti acordul de recunoaştere...

Mai multe articole din aceeași categorie